Školní družina

Vnitřní řád školní družiny

ŠVP ŠD

Zájmová činnost pro žáky školní družiny ve školním roce 2019/2020

Název zájmové činnosti Anotace Termín konání Čas Vyučující Poznámky
Sportovní hry Cílem kroužku je rozvoj osobnosti účastníků a jejich schopnosti účasti v kolektivních sportech. Děti se naučí pravidla a hru florbalu a jiných pohybových her. úterý 13,00 – 14,00 p. Turková
Mažoretky Děvčata se naučí pochodovat do hudby a vnímat rytmus, správnému držení těla, točit hůlkou a dělat s ní různé cviky, choreografie na moderní hudbu i dětské písně. čtvrtek 14,00- 15,00 p. Šigutová Lu.
Výtvarný kroužek Cílem kroužku je poznávání různých výtvarných technik (tužka, uhel, křída, barevná pastelka, tempery, atd.). pondělí 13,00-14,30 p. Šigutová Le. 200Kč/rok
úterý 13,30-15,00
čtvrtek 13,00-14,30
Keramická dílna Cílem je naučit děti základním technikám zpracování hlíny, pochopení vlastností materiálů, technikám zdobení výrobků – glazury. úterý

 

12,30–13,30 p. Šigutová Le. 200Kč/pololetí
středa 14,00-15,00
pátek 13,00-14,00
Hudebně pěvecký kroužek V kroužku se žáci budou učit zpívat lidové písně i písně z pohádek. Budou rozvíjet rytmické cítění i tančit. pátek 13,00 – 14,00 p. Turková Pro žáky 2. – 5. třídy
Hudební kroužek Žáci se zaměří na rozvoj hudebního cítění, naučí se základy hry na hudební nástroje. Vytvoření školního orchestru. středa 13,00-14,00 p. Klimánek Vlastní hudební nástroj, osobní domluva s vyučujícím – hra dle individuálních možností
Čtenářský klub Kroužek je určen pro žáky, kteří rádi čtou nebo mají rádi knížky a chtějí si o nich povídat. úterý 13,00- 14,00 p. Šigutová Lu.
Badatelský klub Činnost badatelského kroužku je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Žáci budou zkoumat různé přírodní zákonitosti. pondělí 14,00 – 15,00 p. Sywalová
Gymnastický kroužek Kroužek je zaměřen na rozvoj obratnosti a gymnastických schopností. pondělí 13,00 – 14,00 p. Turková
čtvrtek
Anglická konverzace Rozvoj jazykových dovedností v anglickém jazyce. pondělí 11,30 – 12,30 p. Kotásková Pro žáky 1. tř
úterý 7,00-7,45 Pro žáky 4. tř
čtvrtek 7,00-7,45 Pro žáky 3. tř
pátek 7,00-7,45 11,30 -12,30 Pro žáky 5. tř

Pro žáky 2. tř

 

Upozornění: Na základě zájmu o jednotlivé kroužky se časy zájmových útvarů mohou ještě změnit.

 

  • Účast v kroužku po přihlášení je povinná, neúčast musí být vždy řádně omluvena do deníčku ŠD.
  • Kroužky pro žáky ŠD budou začínat v říjnu.

 

 

Upozornění

V době prázdnin bude školní družina v přízemí školy. Prosíme zákonné zástupce, aby zvonili na zvonek oddělení Sluníčka MŠ.

Vychovatelky ŠD

Stanovení výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s vyhláškou 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb. v platném znění

Stanovuji

výši úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině pro školní rok 2019/2020

100, –  Kč měsíčně

tato částka se stanovuje pro období od 2. září do 30. června školního roku 2019/2020 pro všechny děti ve školní družině ve stejné výši.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka

ROZPIS ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŽÁKY NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU VE ŠK. R. 2018/2019
  13:00 – 14:00 hod. 14:00 – 15:00 hod.
Název kroužku Vyučující Název kroužku Vyučující
PONDĚLÍ Hudební kroužek Mgr. Miroslav Klimánek Gymnastický kroužek Mgr. Renáta Turková
Keramický kroužek I. Mgr. MgA. Lenka Šigutová Badatelský kroužek Bc. Naděžda Kopřivová
Gymnastický kroužek Mgr. Renáta Turková
ÚTERÝ Florbal I. Mgr. Renáta Turková Dramatický kroužek Mgr. Monika Liberdová
Výtvarný kroužek I. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Hudebně pohybový kroužek Mgr. Monika Liberdová
STŘEDA Hudební kroužek Mgr. Miroslav Klimánek Keramický kroužek II. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Šachy p. Vysoglad
Mažoretky Lucie Šigutová
ČTVRTEK Výtvarný kroužek II. Mgr. MgA. Lenka Šigutová Výtvarný kroužek III. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
PÁTEK Keramický kroužek III. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Florbal Mgr. Pavlína Libošková
Čtenářský kroužek Lucie Šigutová