Školní družina

Vnitřní řád školní družiny

ŠVP ŠD

Upozornění

V době prázdnin bude školní družina v přízemí školy. Prosíme zákonné zástupce, aby zvonili na zvonek oddělení Sluníčka MŠ.

Vychovatelky ŠD

Stanovení výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s vyhláškou 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb. v platném znění

Stanovuji

výši úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině pro školní rok 2019/2020

100, –  Kč měsíčně

tato částka se stanovuje pro období od 2. září do 30. června školního roku 2019/2020 pro všechny děti ve školní družině ve stejné výši.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka

ROZPIS ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŽÁKY NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU VE ŠK. R. 2018/2019
  13:00 – 14:00 hod. 14:00 – 15:00 hod.
Název kroužku Vyučující Název kroužku Vyučující
PONDĚLÍ Hudební kroužek Mgr. Miroslav Klimánek Gymnastický kroužek Mgr. Renáta Turková
Keramický kroužek I. Mgr. MgA. Lenka Šigutová Badatelský kroužek Bc. Naděžda Kopřivová
Gymnastický kroužek Mgr. Renáta Turková
ÚTERÝ Florbal I. Mgr. Renáta Turková Dramatický kroužek Mgr. Monika Liberdová
Výtvarný kroužek I. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Hudebně pohybový kroužek Mgr. Monika Liberdová
STŘEDA Hudební kroužek Mgr. Miroslav Klimánek Keramický kroužek II. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Šachy p. Vysoglad
Mažoretky Lucie Šigutová
ČTVRTEK Výtvarný kroužek II. Mgr. MgA. Lenka Šigutová Výtvarný kroužek III. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
PÁTEK Keramický kroužek III. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Florbal Mgr. Pavlína Libošková
Čtenářský kroužek Lucie Šigutová