Divadélko v mateřské škole

Během října a listopadu viděly děti mateřské školy dvě divadelní představení. V říjnu v kinosále zhlédly představení od zájezdové profesionální scény „KAŠPÁRKŮV SVĚT“, hrané klasickými dřevěnými marionetami. Pohádku provázel nejen veselý a čiperný „Kašpárek“, ale i hudba s písněmi. A jak to v pohádkách bývá, i tady zvítězilo dobro nad zlem. Po představení si děti mohly loutky zblízka prohlédnout.

Dne 23 . listopadu, poprvé v tomto školním roce, přijelo do MŠ „ DIVADLO  SMÍŠEK“ s představením Jak babka s dědkem měnili. Děti se dozvěděly, že chamtivost se nevyplácí.  A jak už napovídá název divadla, byla velká legrace. Výrazný prvek tvořila hudební složka.  Pohádka byla hrána s maňásky i živě a proložena spoustou písniček, i zlidovělých.

Renata Ivánková

Strašidelný halloweenský podvečer

Dne 8. 11. měly děti nejen z MŠ, ale i ze ZŠ Metylovice  možnost zažít vskutku strašidelný večer – Halloween, který se uskutečnil v místním kinosále. Mávnutím kouzelného proutku se z tohoto sálu stala tajemná místnost plná čarodějnic a strašidelné výzdoby.

V průběhu akce se nejprve střídaly soutěže, připravené na několika stanovištích. Za každou splněnou disciplínu a nebylo jich málo (házení obruče na cíl, slalom, sázení semínek, obalování papíru – mumie, malování dýně, tajemství zavřeného pytlíku), děti dostaly sladkou odměnu.

Poté následoval průvod na „starý hřbitov“, kde na děti čekala další překvapení, zpozad stromů vykukovali kostlivci, ozývaly se tajemné zvuky a celou atmosféru dokreslovala světýlka, která ukazovala dětem cestu. Strašidelná akce byla zakončena světelnou ohnivou show. Za vskutku vzorné strašení a přípravu děkujeme    Sdružení rodičů, které se na přípravě aktivně podílelo a zajistilo i bohaté občerstvení. Věříme, že si Halloween všichni účastníci užili.                                                               Renata Ivánková, foto Jarmila Faldynová

 

 

Za tajemstvím přírody s Jaromírem Poláškem

V měsících říjnu a listopadu naši školu dvakrát navštívil Jaromír Polášek z Muzea Beskyd. V poutavých přenáškách upozornil žáky, jak se mají chovat k přírodě a co všechno nám příroda nabízí.

V první přednášce s názvem „Co všechno roste a žije v lese“ ukázal dětem, jaké poklady skrývají beskydské lesy. Děti se seznámily se živočichy žijícími v našich lesích. Terezka Venháčová uvedla: „Čápa černého můžeme spatřit okolo přehrady Olešné.“ Dále si žáci procvičili poznávání stromů podle listů a jejich plodů. Pozoruhodné bylo pro žáky také vyprávění o houbách. „Když člověk ochutná muchomůrku červenou, tak se neotráví, bude mu špatně a bude zvracet“, uvedla Barunka Pěchová. Jaromír Polášek nezapomněl ani na skrytá nebezpeční, která nás mohou v přírodě potkat. „Zmiji od užovky rozeznáme jednoduše, zmije má kočičí, šikmé oči, kdežto užovka má oči lidské“, dodala Anička Stodůlková. V druhé přednášce, tentokrát na téma „Ekologie pro každý den“, bylo zdůrazněno, že naše planeta není na jedno použití. Ve své prezentaci pan Polášek upozornil na to, co všechno jsou lidé schopni do přírody odložit. „Někteří lidé jsou tak bezohlední, že se zbavují svých nepotřebných věcí vývozem do přírody, např. použitou lednici vyhodí do lesa,“ řekla Esterka Scotti. Nechybělo ani pár vět o znečišťování ovzduší v našem kraji. „Ve Frýdku – Místku je víc automobilů než obyvatel, které také znečišťují životní prostředí,“ řekl Filip Pěch. Obě přednášky byly pro děti velice poučné a zároveň zábavné. Těšíme se na další povídání s panem Poláškem z Muzea Beskyd a loučíme se s heslem „Uděláme dohodu, budem chránit přírodu“.

                                                                                                            Jarmila Faldynová

 

Zpíváme a hrajeme si s Viktorem

         Netradiční vyučování se zpěvákem Viktorem Guľvášem prožily děti mateřské i základní školy 22. listopadu.

        Hned první písní Abeceda upoutal Viktor především starší žáky, kteří nejen pozorně sledovali, zda písmena abecedy jdou správně za sebou, ale pomáhali i s refrénem. Do písničky Barvy se zapojily i nejmenší děti mateřské školy, protože už všechny dobře věděly, že sluníčko je žluté, obloha modrá a tráva zelená. Následovaly písně Zvířátka, Znamení, ZOO, Řemeslníci, Afrika, Pohádky, Kamarád, Cvičení a Šašek, při nichž se hopsalo, tancovalo, napodobovalo, cvičilo, hádalo a samozřejmě zpívalo.

        Aktivní účastí na hudebně výchovném koncertu si děti nenásilnou formou zopakovaly učivo, něco nového se dověděly, ale také se odreagovaly, poveselily a pozitivně naladily.

                                                                                                            Taťána Liberdová

Zájezdová loutková scéna „Kašpárkův svět“ přijela opět za metylovskými dětmi

Ve čtvrtek 18. října navštívila naše děti loutková scéna „Kašpárkův svět“.  Malé diváky potěšila pohádkou  Jak udělal Kašpárek čáru přes čarodějovy čáry.

I tentokrát provázel představením čiperný a veselý Kašpárek. A že toho měl opravdu moc na práci, poznaly i děti. „Musel sloužit čaroději,“ řekl František Černoch. „A také přidat do nápoje kousek kočičího mňoukání, aby uspal čaroděje a tím zachránil princeznu před čertem,“ dodali Lukáš Onderka a Jakub Volný z první třídy. „A ještě šel najít Honzu, aby mu pomohl přelstít čaroděje, který chtěl obrátit svět vzhůru nohama,“ řekla Barunka Pěchová.

Po představení si mohly všechny děti prohlédnout a ohmatat krásné loutky z tvorby lidových loutkářů, což byl pro mnohé jedinečný zážitek.                      Taťána Liberdová

Prevence sociálně patologických jevů v metylovské škole

„ Takový je příští věk, jak jsou vychováni příští jeho občané“ Jan Amos Komenský

Moderní doba přinesla informační smršť, ale také pustinu, pokud jde o pevné hodnoty, na kterých člověk může postavit svůj život. Mnohé z toho, co se veřejně prezentuje jako moderní a „in“, je výsledkem marketingu miliardových byznysů. A proto se i v Základní škole Metylovice již po několikáté realizovaly projekty organizací FAUST a TEKOE, které se této problematice dlouhodobě věnují.

Cílem preventivního programu občanského sdružení FAUST, který vede jeho ředitelka Jana Hajderová, je zvýšení informovanosti, ovlivnění postojů a nácvik sociálních dovedností technikou řízené diskuse, výkladem, hrou, modelováním situací, nácvikem sociálních dovedností a podobně. Děti se tak seznamují s pojmy jako šikana, postavení ve skupině a  komunikace mezi lidmi.

Nezisková organizace TEKOE a její lektor Wladyslaw Motyka, který se zabývá prací s dětmi a mládeží již 15 let, pořádá přednášky a programy primární prevence z oblasti aktuálních etických témat –  Facebook a jeho pravá tvář, Kyberšikana a další nebezpečné praktiky atd. Také zde se žáci dozvídají jak se chovat v situacích, které jim dnešní doba běžně přináší.

Cílem těchto preventivních akcí je zvýšení informovanosti, ovlivnění postojů dětí a nácvik sociálních dovedností v případě rizikových situací a proto bude ZŠ Metylovice v těchto akcích určitě pokračovat.             Aleš Prokop

 

 

Třídní schůzky

Konzultační třídní schůzky se uskuteční v úterý 4. prosince 2012 od 16,00 do 17,00 hodin v ZŠ Metylovice. Rodičům budou poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků.

Kroužek hry na kytaru

Kroužek hry na kytaru

při školní družině

ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice

 

Vedoucí kroužku: Naděžda Reková
Kroužek hry na kytaru má deset členů – devět děvčat a jeden chlapec. Učíme se zde tzv. doprovodnou kytaru, tzn., že nevybrnkáváme podle not, ale hrajeme akordy jako doprovod ke zpěvu. Vypadá to tedy nenáročně – ale přece jen…Předpokladem je hudební sluch, chuť zpívat. V našem kroužku jsou zastoupení žáci druhého až pátého ročníku ZŠ. Doporučený věk hry na kytaru je 12 let. V našem kroužku máme i mladší zájemce, pro jejichž malé prstíky je to zbytečná dřina, co by později mohlo jít hladce, ale mají velkou snahu a trpělivost. Každý akord a nový rytmus vyžaduje návyk a zažití. Proto je třeba zdůraznit potřebnou trpělivost, vytrvalost a opakování. Všichni členové kroužku začínají v tomto roce poprvé. Scházíme se každou středu a u všech deseti žáků je vidět velký zájem. Umět doprovodit zpěv na kytaru, ať už u táboráku, na výletě, rodinných sezeních – to je přece paráda!

Sportovně adaptační pobyt pro žáky naší školy

Vážení rodiče,

naše základní škola ve spolupráci a s finanční podporou Obce Metylovice pořádá ve dnech 6. a 7. 11. 2012 dvoudenní sportovně adaptační pobyt pro žáky naší školy.  Pobyt se uskuteční  v Hotelu Odra na Ostravici. Pro žáky je připraven celodenní program zaměřený na pohyb, relaxaci, ukázky sportů a samostatné sportovní aktivity.

Pobyt žáků je zcela hrazen z příspěvku Obce Metylovice. Příspěvek žáků na pobyt je 100,- Kč na dopravu autobusem. Přebytek peněz bude vyúčtován po zaplacení faktury za dopravu.

Pro děti je zajištěno celodenní stravování (5x denně), pitný režim, ubytování, bazén, tělocvična.

S sebou si žáci vezmou teplý sportovní oděv a vhodnou turistickou obuv, obuv a oděv do tělocvičny a přezůvky, hygienické potřeby, pyžamo, kartu zdravotní pojišťovny, plavky a léky, které dítě užívá. Podmínkou odjezdu je vyplněné a odevzdané Prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka.

Program pobytu:


Úterý 6.11.2012

8,00 odjezd autobusem od školy na Ostravici

8,30 příjezd, uložení věcí (svačina)

9,00 pěší turistika – Kolem Smrčku na Čeladnou

13,00 oběd

13,30 – 14,30 odpolední klid

14,30 – 15,30 ukázky bojových umění

15,30 – 16,00 odpolední svačina

16,00 – 18,00 bazén a aerobic po skupinkách

18,00 – 18,30 večeře

18,30 – 19,00 klid

19,00 – 21,00 tělocvična – hrajeme volejbal, vybíjenou a fotbal

21,00 – 22,00 – hygiena

22,00 noční klid

Středa 7.11.2012

7,30 – budíček

8,00 – 8,30 snídaně

8,30 – 9,00 předání pokojů (svačina)

9,00 – 12,30 pěší výlet ke Zbujovi

12,30 – 13,00 oběd

13,00 odjezd ke škole

13,15 – 13,30 – návrat do školy

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: 

Souhlas rodičů s podáním léků

List účastníka pobytu