Informace ze školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy v Metylovicích.  Nachází se v prvním patře budovy školy. Družina je určena pro žáky 1. – 5. třídy. Možnost navštěvovat ŠD využívají i žáci, kteří nejsou přihlášeni k trvalé docházce. Školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému, který  zabezpečuje žákům náplň volného času v době před  nebo mezi školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit.

Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školní družinu cca 30 dětí z toho 20 je přihlášeno k trvalé docházce, zbytek navštěvuje ŠD pouze v ranních hodinách.

V letošním roce došlo k malým změnám  co se týká vybavení, tak i aktivit ŠD. Dětem byl do školní družiny pořízen koberec, na kterém si mohou hrát a každou středu v době od 13.00 – 14.15 mají možnost navštěvovat kroužek kytary a zpěvu pod vedením p. vychovatelky Rekové, o který je zájem hlavně u děvčat z druhého až pátého ročníku. V následujících měsících je možné, pokud bude zájem ze strany dětí, realizovat kroužek „Tvořivá dílna“.

Díky spolupráci s rodiči přejeme dětem, aby prožily ve školní družině pohodový školní rok a budeme dbát na to, aby kromě organizovaných činnosti měly děti dostatek času na odpočinek, relaxaci a prohlubování kamarádských vztahů,

 

Ved. ŠD Reková Naděžda

Pozvánka na drakiádu

Základní a mateřská škola v Metylovicích pořádá pod vedením vedoucí vychovatelky školní družiny Naděždy Rekové dne 14. září pro všechny děti školou a školkou povinné  první metylovskou DRAKIÁDU. Sraz  dětí, rodičů, přátel školy a především draků je za příznivého počasí v 16,00 hodin u mateřské školy. Odtud společně půjdeme na fotbalové hřiště, kde proběhne soutěž o nejlepšího draka, ale i opékání buřtů. S sebou si přineste buřty, chleba a především dobrou náladu.

Drakiáda

 

Výuka angličtiny moderními metodami

Novinky ve výuce angličtiny čekají od září na děti z mateřské a základní školy v Metylovicích.

V rámci posílení jazykové gramotnosti žáků došlo ke změně stávajícího školního vzdělávacího programu Dobrá škola – cesta do budoucnosti. V prvním ročníku je jedna vyučovací hodina týdně věnována výuce anglického jazyka podle nejnovějších materiálů nakladatelství Oxford University Press – Happy House 1. Práce v hodinách navazuje na výukový materiál COOKIE AND FRIENDS, s nímž se naši prvňáčci seznámili již v mateřské škole. Inovované materiály nakladatelství OUP HAPPY STREET 1 budou využity i ve třetím ročníku. Jazyková výuka v páté třídě bude probíhat podle učebnic PROJECT. Čtvrté třídy začnou pracovat s těmito učebnicemi od pololetí.  Našim cílem je modernizovat jazykové vzdělávání tak, aby všechny děti naší základní i mateřské školy již od příštího školního roku měly k dispozici nejmodernější učebnice renomovaného nakladatelství OUP. Přímá aktivní spolupráce s nakladatelstvím Oxford University Press je pro naši školu zárukou kvalitní metodické pomoci.

V mateřské škole byly vytvořeny podmínky pro jazykovou výuku v každém z oddělení v oddělených skupinách tak, aby se respektovaly věkové zvláštnosti dětí a došlo k postupnému rozvoji jazykových znalostí.  Renata Spustová