Beseda Jaromíra Poláška

 

Beseda Jaromíra Poláška Moravskoslezské Beskydy

          V úterý 12. března se uskutečnila v naší škole další lekce pracovníka Muzea Beskyd pana Jaromíra Poláška.

          Děti se dověděly mnoho zajímavého o horách nám nejbližších Moravskoslezských Beskydech. Poutavé vyprávění pana Poláška bylo doplněno promítáním fotografií na interaktivní tabuli. Žáci mohli vidět, jak Beskydy vypadaly před mnoha lety a porovnat se současností.

          Menší děti nejvíce zajímala zvířata dosud žijící v Beskydech. „Žáby mám rád od malička, moc se mi líbil skokan hnědý, který žije jen v čisté přírodě,“ řekl František. „Kočka divoká je mnohem větší, než kočka domácí, byla jsem překvapena, že žije také v našich lesích,“ rozpovídala se Danielka. „Lysou horu vidím vždy jen zdola, letecké obrázky mě nalákaly, asi se tam zajdu podívat,“ přidala se do hovoru Natálka.       Taťána Liberdová 

         

Divadlo loutek

 

Příběh o Pinokiovi zaujal žáky metylovské školy

 

Ostravské Divadlo loutek přivítalo 14. března děti z Metylovic. Žáci základní školy měli možnost shlédnout nádherný příběh Carla Collodiho. Pinokio, dřevěný chlapeček z čarovného polínka, měl jednu velikou touhu stát se skutečným chlapcem. „Dostal od svého tatínka slabikář, aby mohl chodit do školy jako ostatní děti,“ vzpomíná Barunka Pěchová. Jeho cesta do světa lidí byla však plná nástrah a různých lákadel, kterým musel klouček s dlouhým nosem odolávat. Pinokio nedbal dobrých rad starších a chtěl si vše prožít na vlastní kůži. „Často neposlouchal a hodně zlobil svého tatínka,“ dodává Adámek Kotyra. Při svém putování potkal i dobré přátele, kteří mu pomohli dostat se ze všemožných i nemožných patálií. „Mně se nejvíc líbila postava cvrčka, která Pinokiovi našeptávala dobré rady,“ říká Anetka Vyvialová. „A mě zase postava Modrovlásky, která mu zachránila život po pádu z vysokého stromu,“ přidává Barunka Pěchová. Nakonec to byla síla lásky a dobrota srdce, která Pinokiovi vdechla život. Představení se všem žákům líbilo a těšíme se na další návštěvu ostravského divadla.  Jarmila Faldynová

Poznáváme tajemnství vesmíru

 

Poznáváme tajemství vesmíru

Ve čtvrtek 14. 3. si děti užily návštěvu ostravského planetária v netradičním prostředí. V současnosti je planetárium v přestavbě a rekonstrukci, veškeré činnosti jsou proto přesunuty do mobilního planetária, které je umístěno v náhradním prostoru VŠB v Ostravě – Porubě.

 

Nafukovací planetárium mělo průměr asi šest metrů, děti uvnitř seděly na podsedácích.

 

V planetáriu jsme se podívali na pohádkově laděný pořad s názvem „Na co kouká sova v noci.“ Program byl přizpůsoben věkové kategorii předškolních dětí,   přijatelnou formou se tak dozvěděly o Slunci, cizích hvězdách, planetách i meteoritech. Program začínal moudrou sovou, která se svými kamarády z lesa pozorovala noční oblohu. Děti si prostřednictvím pohádkového příběhu udělaly obraz o hvězdné obloze. V pořadu děti slyšely nejen hlasy ptáků, ale dozvěděly se také zajímavosti ze života sovy, lelka, strakapouda a nočního pěvce slavíka.Dětem se také velmi líbila hvězdná znamení, která nám promítali na strop planetária.

Na závěr pořadu jsme měli možnost poznat planety naší sluneční soustavy, např. Jupiter nebo Saturn. Všem se nám to velmi líbilo a ještě dlouho poté jsme si povídali o tom, co jsme to vlastně viděli.   Renata Ivánková

 

Informace z MŠ

 

Pohádky a jarní atmosféra prostoupily naši školku

Měsíc únor jsme začali v metylovské školce pohádkovým týdnem a tématem „pohádka“ jsme se zabývali celý měsíc. Děti se seznamovaly s novými básněmi týkající se pohádek, hráli jsme si na divadlo, kdy si děti střídavě vyzkoušely různé pohádkové role z pohádek „O veliké řepě“ a „Budka v poli“. Vypravěčem bylo vždy jedno z dětí, které bylo převlečené za kašpárka. Děti měly připraveny kartičky, podle kterých skládaly pohádky a podle správně poskládaných kartiček samy pohádku převyprávěly. K pohádkovému týdnu patřily také pracovní listy, ve kterých děti plnily různé úkoly, poslech rýmovaných pohádek, pozorování pohádek na nové televizi, práce s pohádkou „Příběhy šneka Palmáce“ a spousta zábavných her.

Připravovali jsme se také na dětský maškarní ples. Děti s pomocí učitelů vyráběly karnevalové masky, hrály karnevalové hry, smyslové hry, při kterých poznávaly různé věci se zavázanýma očima podle hmatu (tvar, velikost), poznávaly písně podle melodií.

V únoru jsme měli velikou nemocnost dětí, proto byl malý zájem o provoz MŠ o jarních prázdninách. Z tohoto důvodu byla MŠ v průběhu jarních prázdnin uzavřena.

Měsíc březen jsme začali týdnem, který jsme nazvali „Má nejmilejší kniha“. Toto téma mluví samo za sebe. Děti měly za úkol si do mateřské školy přinést svou nejoblíbenější knihu. Většina dětí zadaný úkol s velikým nadšením splnila. Nosily své oblíbené knihy a vyprávěly nám o svých pohádkových hrdinech, které potom mohly také nakreslit podle předlohy, kterou si sami přinesli. Děti také byly seznámeny s tím, jak se ke knihám mají chovat, jak s nimi zacházet, aby je také mohly číst jednou svým dětem, tak jako jim je teď čtou jejich rodiče.

V březnu jsme se s dětmi začali připravovat na přicházející jaro. Společně jsme zasadili do květináče obilí a pozorovali jsme jeho růst, vyzdobili jsme třídu jarními motivy a celá třída nám tak rozkvetla veselými barvami, kytičkami a vším, co k jaru patří. Děti napodobovaly chůzi a zvuky různých domácích zvířat, pracovaly s obrázky zvířat a přiřazovali k nim jejich mláďata, určovaly, k jakému účelu slouží apod. V posledních dvou týdnech se věnujeme Velikonocím, které už jsou „za dveřmi“. Děti se s tímto svátkem a jeho tradicemi průběžně seznamují.       Adam Mráček

Velikonoční dílna

 

Velikonoční tvoření pro rodiče a děti

Ve čtvrtek 14. března se uskutečnila pro rodiče a děti velikonoční dílna. Jedná se o pravidelnou akci pořádanou pedagogy základní i mateřské školy, na niž si mohou děti s pomocí svých rodičů vytvořit nejrůznější výrobky a následně si je odnést domů.

Letošní Velikonoční dílna proběhla v mateřské školce a i přes velice nepříznivé počasí se akce zúčastnilo téměř 20 dětí spolu s rodiči. Pro děti byly na šesti stanovištích připraveny zajímavé činnosti. Mohly si vlastnoručně vyrobit předměty s velikonoční tematikou. Akce probíhala ve veselé a příjemné atmosféře a po necelých dvou hodinách  už si děti domů odnášely tatary, kraslice, velikonoční proutěné věnce a další výrobky, které jim v současných ještě chladných dnech budou připomínat pomalu přicházející jaro. 

Pavla Hrčková

Metylovská škola

 

Kvalitní vzdělávání je naší prioritou

 

Naše malotřídní škola v současné době vyučuje 39 žáků ve třech třídách. V příštím školním roce by se měl počet dětí zvýšit, což s sebou přinese i pozitivní změny ve způsobu organizace výuky. Spojování tříd bývá často rodiči přijímáno negativně, i když do určité míry rozvíjí samostatnost žáků a z dlouhodobého hlediska se osvědčilo. Přesto jsme se rozhodli, pokud to podmínky školy umožní, vyučovat ve spojených třídách jen minimálně, a to především výchovy. Jednotná koncepce spojování tříd v rámci pětiletého období by měla vést k optimalizaci výuky. Naším cílem je především samostatná výuka jazyků a z velké části i  matematiky. Předpokládáme, že v příštím školním roce bude spojena jen třetí a čtvrtá třída, a to jen částečně tak, aby podíl samostatné výuky profilových předmětů byl co největší.

V rámci vyrovnání se standardům stanoveným celostátním testováním žáků pátých ročníků zavedeme v prvním a druhém ročníku výuku matematiky podle profesora Milana Hejného, protože matematika není jen o zvládnutí numerického počítání, ale také o kvalitě myšlení, o logickém úsudku, řešení problémů a komunikaci. Nové trendy výuky matematických dovedností by se postupně měly včlenit do vyučování matematice na celém prvním stupni naší školy. Tento unikátní způsob výuky získal již řadu příznivců a zájemců nejen v naší republice, ale i v Kanadě, Itálii či sousedním Polsku. 

V rámci jazykové výuky rozvíjíme zejména čtenářské dovednosti. Učitelé naší školy vytvořili soubor pracovních listů zaměřených na porozumění textu a následnou práci s textem. Cizojazyčné znalosti našich žáků vedené podle koncepce výuky angličtiny nakladatelství Oxford Univerzity Press rozšíříme v příštím školním roce o nepovinnou výuku druhého cizího jazyka.   

Aby děti z mateřské školy vstupovaly do první třídy s radostí a beze strachu, připravili pedagogové pro budoucí školáky program zaměřený na první školní dovednosti a práci s interaktivní tabulí. Naši budoucí školáci již mají první z pěti setkání Předškoláčka úspěšně za sebou. Tentokrát si v první třídě vyzkoušeli pohádky, pexesa a hry s písmenky.    

I když se snažíme zaměřit především na kvalitní přípravu žáků pro přechod na druhý stupeň základního vzdělávání, umožňuje nám nízký počet dětí ve třídě individuální přístup k jednotlivcům, respektování vzdělávacích potřeb dětí i vytvoření zázemí a rodinného prostředí školy.      Renata Spustová

 

Bez pomoci rodičů se neobejdeme

Zájem rodičovské veřejnosti a v prvé řadě konkrétní pomoc je pro naši školu významným prostředkem rozvoje školy a jejích činností.

V měsíci únoru bez nároku na jakoukoliv odměnu provedl pan Petr Žídek z dolního konce  instalaci přívodu teplé a studené vody na WC dívek i chlapců v obou podlažích naší základní školy, namontování nových směšovacích baterií a umyvadel. Podařilo se nám tak, jen s materiálovými náklady, splnit podmínku krajské hygienické stanice k dalšímu provozu školy.

Úspěšně a především viditelně spolupracuje s naší školou i Markéta Macháňová. Každý měsíc připravuje pracovní dílny pro rodiče a děti a spolupracuje s pedagogy naší školy při větších vánočních a velikonočních akcích. Výrobky z její dílny si našly místo už v mnoha domácnostech. Nyní přispěla paní Macháňová i k výzdobě vestibulu školy, kde návštěvníky přivítají hned dvě figuríny „naša Haňa s Fanušem“ v lidových krojích lašského regionu, aby připomněly dětem i dospělým kořeny a dávné tradice podondřejnické oblasti. Máselnici z Kašového mlýnka k výzdobě interiéru zapůjčila paní Kateřina Talová.


Naše škola by se však neobešla bez významné pomoci a spolupráce se Sdružením rodičů, které vzniklo při naší škole. Finanční podpora dopravy dětí ze základní i mateřské školy na představení do Divadla loutek, Planetária či Divadla Jiřího Myrona umožňuje tyto akce zorganizovat a zpřístupnit tak našim dětem co největší spektrum kulturních a vědomostních zážitků, které vytvářejí součást jejich hodnotového žebříčku a kulturního přehledu.

Všem, kteří naší škole pomáhají, ať finančně či formou daru nebo vlastní prací a nezištnou pomocí, patří velké poděkování.      

Renata Spustová

 


 

 

/span

Drátenici

 

Malí dráteníci z metylovské školy

 

Drátenictví je dodnes populární a živé řemeslo, kterému se i dnes věnuje spousta tvůrců. Žáci čtvrtého a pátého ročníku naší školy si v Muzeu Beskyd ve Frýdku – Místku přiblížili tvrdý život dráteníků a poznali jejich nepostradatelné výrobky, které zhotovovali z drátu pouze kleštěmi. Pokusili se uhodnout, k čemu výrobky sloužily a viděli také názorné výjevy ze života dráteníka, které byly zprostředkovány figurínami a diorámaty. Na závěr si tuto činnost i vyzkoušeli, když se pokusili drátovat oblázky. Ve většině případů zůstalo jen u pokusu, a tak si mohou maminky oddechnout, že dnešní nádobí již není keramické.              Aleš Prokop

 

Návštěva ZŠ nám. T.G.Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí

 

Před žáky pátého ročníku naší školy stojí každoročně důležité rozhodnutí. Zvážit a rozhodnout se, na které základní škole budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Proto jsme přijali pozvání ZŠ TGM ve Frýdlantu n/O a tuto školu navštívili. Po přivítání ředitelem školy panem Mgr. Jiřím Čupou již následovala důkladná prohlídka celé budovy. Bylo se opravdu na co dívat. Moderně zařízené učebny, tělocvičny, chemické pokusy…ale nejvíce se dětem asi líbila školní jídelna s občerstvením. Při loučení všichni žáci naší školy slíbili, že podají přihlášku na tuto školu. Takže – Na shledanou v září!                                     Aleš Prokop

 


 

 

 

 

 

 

 

Informace ze školní družiny

 

Co je nového v naší školní družině

 

Kytarový kroužek, který je součástí základní školy a školní družiny v Metylovicích, se dočkal prvního potlesku veřejnosti, a to v sobotu 3. března, kdy se konalo v místním kinosále vítání nových občánků. K této významné události si žáci zdejší ZŠ připravili krátké kulturní pásmo písní a básní za doprovodu kytar. Toto vystoupení bylo jejich první veřejné, kterého se zhostili na jedničku. Kytarový  kroužek se rozrostl o tři  nové členy, kteří mají chuť zpívat a naučit se hrát na kytaru.

K dalším pěveckým vystoupením  patřilo obvodní kolo soutěže „Loutnička“, kterou  každoročně  organizuje ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí. Soutěže se zúčastnily dvě žákyně naši školy – druhačka  Anetka Vyvialová a žákyně páté třídy Anička Stodůlková, která se doprovodila sama na kytaru. Setkaly se zde děti z šesti základních škol, které byly rozděleny do tří kategorií. 1. kategorie – děti 1. třídy, 2. kategorie –  z 2.- 3. třídy a 3. kategorie – děti 4.- 5. třídy. Všech 37 dětí i přes velkou trému zpívalo s velkým nasazením. Naše žákyně se sice neumístily na žádném vítězném stupni, ale získaly zkušenosti, jak taková soutěž probíhá. Věříme, že příští rok se opět soutěže zúčastníme.

Novinkou ve školní družině jsou živá zvířátka v koutku živé přírody.  Od března děti krmí a starají se o  králička „Wikiho, suchozemskou želvu „Lojzíka“, a v brzké době k nim ještě přibudou rybičky. Věříme, že zvířátka nebudou jen pro ozdobu, ale péče se o ně bude u dětí rozvíjet zodpovědnost a ohleduplnost. Také pozorováním života a potřeb zvířecího kamaráda získává dítě mnoho informací.   Naďa Reková 

 

 

 

První jarní pozdrav od SRPŠ Metylovice

Milí přátelé našeho Sdružení rodičů,

taky už s námi netrpělivě vyhlížíte jaro?

Prý pokud nám to červenec a srpen nepokazí, tak se ta zima letos docela vyvede. 🙂

My jsme ale letošní zimní sezonu již ukončili a žijeme docela jarně.
Alespoň tedy přípravami na další naše akce.

Jako první na řadě nás teď čeká Vaječina 2013, kterou pro Vás plánujeme zorganizovat v sobotu 18.5.2013. Tak si rezervujte termín, budeme se na Vás těšit!

 
A než budeme mít možnost se opět společně pobavit, můžeme třeba vzpomenout na naše akce, které „už šly“:

Celý příspěvek