Předškoláček

 

Předškoláček

           Do začátku nového školního roku zbývá několik měsíců. Aby byli předškoláci co nejlépe připraveni k zahájení školní docházky, přivítali jsme je již podruhé ve škole. Formou hry na interaktivní tabuli trénovali pravo – levou orientaci, zrakové vnímání, znalost barev a zrakovou paměť. Děti se bavily a přitom si zdokonalovaly své znalosti a dovednosti. Čeká je ještě další setkání, které bude zaměřeno na jemnou a hrubou motoriku a nebude chybět ani tolik oblíbená interaktivní tabule.                                    

                Pro předškoláky jsou jistě návštěvy ve škole přínosem. Seznámí se nejen se svými budoucími učiteli, ale také školní prostředí nebude pro ně zcela nové. Přechod z mateřské do základní školy by měli lépe zvládnout.

                                                                                                                                                                                             T. Liberdová

Těšínské pověsti

 

Těšínské pověsti

 

Také v měsíci dubnu navštívil školu v Metylovicích vypravěč, sběratel pověstí a autor řady knih v jedné osobě

Mgr. Jaromír Polášek, pracovník Muzea Beskyd.

Tentokrát seznámil děti s pověstmi z okolí řeky Olzy, která rozděluje jako hraniční řeka Cieszyn a Český Těšín, ale zároveň obě tato města spojuje. Děti se dozvěděly nejen o legendárním setkání tří bratří – Bolka, Leška a Těšimíra u Bratrské studánky, ale dostaly se také zpět do dávných časů, kdy před očima prostých lidí, kteří žili v Beskydech i Pobeskydí, defilovaly desítky druhů různých místních strašidel, kdy ještě za nocí po obloze létali ohniví draci, na mezích hořelo zlato zakletých pokladů a zbojníci zcela svobodně chodili po horách.

                                                                                                                                                                                                                                                            Aleš Prokop

Lekce Faust

 

 

Lekce Faust pro metylovské školáky

 

Poslední dubnový čtvrtek  již po několikáté navštívila naši školu Jana Hajderová z Občanského sdružení Faust spreventivním programem, který byl rozdělen do dvou částí dle věkové kategorie žáků.

Lekce pro starší děti byla zaměřená na komunikaci, došlo k vymezení pojmů řeč, mimika a gestikulace. Žáci dnes vědí, jak je důležitá v mezilidských vztazích mimika, o kterou jsou při komunikaci na internetu ochuzeni. Dále byly připomenuty všechny nástrahy, které mohou na děti při dnes tak populárním využívání facebooku či jiných sociálních sítí číhat. V této lekci se žáci dověděli, že komunikace probíhá také prostřednictvím médií a na vlastní kůži se přesvědčili, že ne všechny informace prezentovány v médiích jsou pravdivé. „Naše třída se na chvíli proměnila v jakousi novinovou redakci a pomocí týmové spolupráce jsme se snažili napsat, poté prezentovat a ostatní spolužáky školy přesvědčit o smyšlené události“, dodává Bára Konvičková ze třetí třídy.

Mladší žáci byli na začátku dvouhodinové lekce motivováni písní z pohádky Zlatovláska. V této pohádce nelze opomenout fakt, že i ti nejmenší tvorové, kteří se podíleli na Jiříkově úspěchu – nalézt princeznu, mohou druhým pomoci a třeba i zachránit život. Následovala dlouhá diskuze o tom, kdo a čím pomáhá například mamince. I nejmladší žáci naší školy si uvědomili, že pomáhat mohou i cizím lidem, avšak s ohledem na svou vlastní ochranu a bezpečí. Jarmila Faldynová

Den prevence v ZŠ

 

Den prevence s Policií České republiky

V pátek 19.4.2013 naše škola poskytla zázemí pro setkání žáků s pracovníky PČR, kteří se zabývají prevencí úrazů dětí jako následků dopravních nehod včetně dvou policejních pracovníků se dvěma policejními cvičenými psy.

Děti byly rozděleny na dvě skupiny. Jedna část dětíve školní družině přednášku. Hlavním tématem byla doprava, kde policisté dětem připomenuli, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu. Děti si osvojily pravidla, kterými se účastníci silničního provozu musí řídit.Zvlášť u dětí to byla jízda na kole a chůze po silnici. Všichni přítomni cyklisté moc dobře věděli, jak důležité je si při jízdě na kole chránit hlavu cyklistickou přilbou. Žáci správně odpovídali  po jaké straně komunikace se chodí,  jak správně přecházet po přechodu pro chodce, ale i v místech, kde se přechod nenachází. Nakonec si všechny děti mohly udělat otisky prstů a všichni žáci dostali na závěr sladkou odměnu, omalovánky nebo pexeso.

Druhá část dětí se odebrala  na zahradu za školou, kde mohli shlédnoutukázku speciálně vycvičených psů. Vyhledávání a chytání pachatele trestného činu sledovali všichni žáci s napětím a očekáváním. Sami pak měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži s pomocí policistů útok policejního psa. Všechny naše děti přednáška s praktickou ukázkou výcviku natolik zaujala, že se s policisty jen neradi loučili.          Naděžda Reková

Divadlo loutek

O pejskovi a kočičce aneb vzhůru za kulturou!!! 

V pátek 19. 4. cestovaly děti naší MŠ z obou dvou tříd Medvídci i Krtečci do ostravského „Divadla loutek“  na představení nesmrtelného pohádkového vyprávění Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“.

Ještě ve školce i v autobuse byly děti plné očekávání, co je ve slavnostním prostředí divadla bude čekat.

Rozkošné „Čapkovo“ povídání o tom, jak pejsek s kočičkou spolu hospodařili, nás opravdu nezklamalo. Děti prožívaly s hlavními hrdiny problémy s pečením dortu k svátku. Aby byl co nejlepší, dali do něj všechno, co měli rádi a smíchali vše dohromady. Měli štěstí, že ten dort jim snědl zlý pes, kterého pak rozbolelo bříško. Nebo spolu pejsek s kočičkou myli špinavou podlahu a drhli ji místo kartáče svými kožíšky. Pak se pověsili na šňůru od prádla, aby se na sluníčku usušili. Příběh pokračoval pejskovým roztržením kaťat (kalhot), které mu kočička nakonec zašila žížalou.  Na jedné dobrodružné procházce pak našli opuštěnou a plačící panenku, o kterou se hezky starali a vyprávěli jí pohádku „O pyšné noční košilce“… Představení bylo oživeno hezkými písničkami. Ve foyer divadla si pak děti mohly zblízka prohlédnout loutky pohádkových postaviček. 

Pohádky od Josefa Čapka O pejskovi a kočičce zná snad téměř každý, kniha totiž patří ke klasickým dílům české literatury pro děti. A že to bylo úžasné, jsme měli možnost vidět především na usměvavých tvářích dětí! A my dospěláci jsme rádi, že se tradiční české pohádky dětem stále líbí….   Renata Ivánková

.

 

 

 

 

Předškoláček

Předškoláček

           Do začátku nového školního roku zbývá několik měsíců. Aby byli předškoláci co nejlépe připraveni k zahájení školní docházky, přivítali jsme je již podruhé ve škole. Formou hry na interaktivní tabuli trénovali pravo – levou orientaci, zrakové vnímání, znalost barev a zrakovou paměť. Děti se bavily a přitom si zdokonalovaly své znalosti a dovednosti. Čeká je ještě další setkání, které bude zaměřeno na jemnou a hrubou motoriku a nebude chybět ani tolik oblíbená interaktivní tabule.                                    

                Pro předškoláky jsou jistě návštěvy ve škole přínosem. Seznámí se nejen se svými budoucími učiteli, ale také školní prostředí nebude pro ně zcela nové. Přechod z mateřské do základní školy by měli lépe zvládnout.

                                                                                                      T. Liberdová

Jedeme do kina!

Milí přátelé našeho Sdružení rodičů,

pozvali jsme naše školní děti do kina.

Vedení školy nám ochotně vyšlo vstříc a žáci základní školy tedy v pátek 26.4.2013 navštíví multikino Cinestar v Ostravě.

A vezmou s sebou své budoucí spolužáky – předškoláky, kteří nastoupí příští školní rok 2013/2014 do 1.ročníku naší základní školy.

 

Bavit je bude Čtyřlístek ve službách krále, a doufejme, že je opravdu pobaví!

 

Dětem můžeme toto filmové představení zafinancovat především díky Vám, Celý příspěvek

Zápis dětí do mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace

 

Zápis dětí do mateřské školy v Metylovicích

na školní rok 2013/2014

se uskuteční ve čtvrtek 2.května 2012 v budově základní školy

od 15,00 hodin do 16,30 hodin.

S sebou vezměte rodný list dítěte a vyplněné dokumenty (žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list s vyjádřením lékaře, přihlášku ke stravování).

Výše uvedené dokumenty si můžete vyzvednout v ZŠ  od 23.4. do 25.4. v době od 7,30 do 12,00 a od 15,30 do 16,30

K předškolnímu vzdělávání bude přijato

11 dětí (+2).

Kritéria pro přijímání dětí jsou uvedena ve směrnici k přijímání dětí do MŠ

 

V Metylovicích dne 16.4.2013

PaedDr. Renata Spustová, ředitelka školy

 

Směrnice k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

 

Pomáháme druhým

Milí přátelé našeho Sdružení rodičů,

už jsme Vám zde nabídli možnost nahlédnout do seznamu akcí, které jsme v tomto školním roce dětem i jejich rodičům připravili.

Rozhodli jsme se navíc k těmto činnostem nabídnout našim dětem možnost podat pomocnou ruku někomu, kdo ji potřebuje. Prvním takovým počinem byl Výtvarný podvečer 2012, který jsme uspořádali v prosinci loňského roku. Celý příspěvek