Jóga ve školní družině

Poslední úterý  25. 6. ve školní družině v tomto školním roce jsme si s dětmi zacvičili jógu. Do místní tělocvičny za námi přijela lektorka jógy a provedla nás jednou lekcí jógy, která byla uvedena krátkým povídáním o tom, co jóga je a proč se vlastně cvičí. Poté jsme si s dětmi vyzkoušeli dechová cvičení, zpívání mantry óm, pozdrav slunci, a další pozice z jógy. Vyzkoušeli jsme si také ukázku párové jógy. Děti nejvíce zaujala pozice lva, při které ze sebe mohli vykřičet všechnu nahromaděnou negativní energii.

Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelka ŠD

Badatelský kroužek

V  badatelském kroužku jsme během školního roku vyzkoušeli různé pokusy a povídali si o věcech, které žáky zajímaly. Kroužek jsme zakončili výrobou hmyzího hotelu, který si žáci vymysleli a také postavili. Během plánování jsme si rozdělili jednotlivé úkoly pro přípravu a samotné stavění a poté jsme již mohli začít realizovat naše představy. Žáci si během stavění vyzkoušeli broušení dřevěných desek, měření s metrem nebo třeba zatloukání hřebíků, které bylo velmi oblíbené. Výsledek práce si můžete prohlédnout na naší školní zahradě.

Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelka ŠD, vedoucí kroužku

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny kanceláře školy jsou: každé pracovní pondělí mezi 8,00 a 10,00.

Vážení rodiče,
škola funguje i o prázdninách. Úřední hodiny kanceláře školy jsou:
každé pracovní pondělí mezi 8,00  a 10,00.

Jindy po telefonické dohodě na tel. čísle.

731 026 132

605 701 386

Přejeme krásné a pohodové léto.
Vedení školy

Upozornění

 

V době prázdnin bude školní družina v přízemí školy. Prosíme zákonné zástupce, aby zvonili na zvonek oddělení Sluníčka MŠ.

Vychovatelky ŠD

Stanovení úplaty ve školní družině

Stanovení výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s vyhláškou 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb. v platném znění

Stanovuji

výši úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině pro školní rok 2019/2020

100, –  Kč měsíčně

tato částka se stanovuje pro období od 2. září do 30. června školního roku 2019/2020 pro všechny děti ve školní družině ve stejné výši.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka

 

Dětský den

Ve čtvrtek 27. 6.  si rodiče ze SRPŠ připravili zábavné dopoledne pro děti i žáky celé školy. Však si taky zaslouží po celém roce jeden den odfouknout a trochu si zařádit.

Pro všechny byl připraven bohatý program – dětská vystoupení vystřídali psovodi, klauni. Pro ty pružnější a větší milovníky pohybu pak skákací hrad. Na závěr se mohli všichni vyřádit v pěně, kterou připravili hasiči z Palkovic. Pro hladovce si rodiče připravili stánek s občerstvením.

Jako každý rok byla vyhodnocena třída, která během roku nasbírala nejvíce PET víček. Letos se sbírala víčka pro Elišku, která se na žáky přijela podívat.

Nejlépe sbírající třída – 2. třída

Cenou pro třídu byl nádherný velký dort, na kterém si všichni pochutnali. Aby nebylo Elišce smutno, že nemůže jíst dort s dětmi, rodiče jí upekli malý vlastní dort, který ji na dětském dni darovali.

Velmi děkujeme za výborně připravenou akci, kterou si všichni náramně užili.

Kolektiv učitelů

Šampión 2019

Ve středu 26. 6. 2019 se uskutečnila talentová soutěž ŠAMPIÓN 2019. Bylo připraveno celkem 11 vystoupení, kde vystoupilo 13 dětí. Naše třída si zajistila pódium a žíněnky u pana starosty. Měli jsme to na hřišti za školou. Počasí krásně vyšlo a pitný režim i občerstvení bylo zajištěno. Na pití byla voda s citrónem a mátou, muffiny a popcorn.

Jako první vystupovali prvňáčci, potom druháčci, čtvrťáci a páťáci. Jediní třeťáci nevystupovali.

Tuhle soutěž vymyslela celou pátá třída a ještě k tomu si vymyslela taneček kluci i holky.

Do poroty jsme posadili: paní ředitelku Barbaru Raszykovou, paní učitelku Lenku Šigutovou, paní učitelku Taťánu Liberdovou, paní učitelku Věru Kotáskovou, pana školníka Jiřího Izvorského místo pana učitele Miroslava Klimánka.

Celá soutěž trvala asi 2 hodiny. Vyhodnocení bylo druhý den na Dětském dni.

Tereza Tomášková, žákyně 5. třídy

 

Výsledky ze druhého dne: všichni účinkující byli výborní a odnesli si drobný dárek a diplom

celkový vítěz – Tadeáš Murka – vystoupení – hra na bicí (5. třída)

2. místo – Tereza Tomášková – vystoupení – gymnastika ( 5. třída)

3. místo – Barbora Šindlerová – vystoupení – Dog Dancing (2. třída)

Všem páťákům děkujeme za připravené zajímavé dopoledne a přejeme jim, aby se jim všechno v dalším životě tak dařilo.

Kolektiv učitelů

Karvinský dvojboj

Některé dívky, které se nemohly zúčastnit Májového závodu, dostaly také příležitost si poprvé zazávodit na Karvinském dvojboji 23. 6. 2019. Závodu se zúčastnilo přes 80 dívek z Moravskoslezského kraje ale i Slovenska. Mladší dívky závodily na lavičce a na koberci, starší na kladině a na koberci nebo na airtracku. Naše gymnastky musely překonat nejen trému a nervozitu, ale i náročnost některých prvků, které byly požadovány na tomto závodě.
Za účast a reprezentaci školy ve sportovní gymnastice děkujeme: Markétě Halatové, Natálii Michnové, Sofii Bražinové, Monice Skotnicové a Zuzaně Klodnerové.
Děkujeme i rodičům, že byli přítomni po dobu závodu a dodali děvčatům morální podporu a odvahu.
Mgr. R. Turková, vychovatelka a vedoucí kroužku gymnastiky

Výstava výtvarného kroužku

V pátek 21. června 2019 proběhla v muzeu Kožané město v Metylovicích vernisáž výstavy výtvarného kroužku s názvem Všichni jsme zvířata. Úvodního slova se chopila naše paní ředitelka Mgr. Barbara Raszyková, poté si vzaly slovo žákyně Eliška Janíková a Alena Macháňová, které uvedly první výstavu výtvarného kroužku konanou v místním muzeu. Po krátkém uvedení výstavy nám na flétnu zahrál Václav Pěch a na kytaru zahrál a zazpíval Matěj Němec. Následovalo vystoupení žáků hudebního kroužku vedeným p. uč. Mgr. Miroslavem Klimánkem. Na flétnu zahrály Sofie Bražinová, Zuzana Klodnerová a Michaela Kovalová a na housle sourozenci David a Tomáš Kopečtí vedeni BcA. Lenkou Liberdovou.

Výstava výtvarného kroužku bude ke zhlédnutí do 28. července 2019. Všechny obdivovatele výtvarného umění srdečně zveme!

Mgr. MgrA. Lenka Šigutová, vedoucí výtvarného kroužku