VÝSTAVA VÝTVARNÉHO KROUŽKU

Vážení příznivci naší školy a výtvarného umění,

dovolte mi, abych vás pozvala na výstavu výtvarného kroužku naší školy.

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 21. června 2019 v 16:00 hod. v prostorách muzea Kožané město v Metylovicích.
Výstava bude ke shlédnutí do 28. července 2019.

Mgr. MgA. Lenka Šigutová, vedoucí výtvarného kroužku

Plákát k výstavě výtvarného kroužku 2019

 

Okresní kolo Pythagoriády

Dne 28. 5. se konalo okresní kolo  matematické Pythagoriády. Máme úspěšného řešitele.

Stala se jím Tereza Tomášková z 5. třídy s 8 body.

Gratulujeme!

Mgr. Barbara Raszyková

KINO

Ve čtvrtek 6.6. byli žáci ve frýdlantském kině na film Jak vycvičit draka 3.

Hudební odpoledne v ŠD

V úterý 4. června žáci ve školní družině prožili odpoledne prosycené hudbou.

Našim hostem byla podnikatelka v oboru umění – lektorka hudby Zora Matoušková. Po absolvování Lidové konzervatoře v Bratislavě – obor klasický zpěv, se hudební činnosti začala věnovat až od roku 1990 a vede kurzy pro děti i dospělé dodnes.

 

V první části si děti mohly vyslechnout ukázku operního zpěvu. Také se dozvěděly jak se ladí klavír, kytara, flétna, mandolína a housle, jakou mají barvu tónů v porovnání s jinými nástroji a jak některé znějí dvojhlasně nebo s různým doprovodem, které natrénovala se svou dcerou.

 

V druhé části jsme obrazně cestovali po Evropě. Paní lektorka připravila několik písní v tamním jazyce (např. ve španělském, ruském, maďarském…) a děti měly za úkol hádat, ve které zemi se zrovna nacházíme a zakreslit ji do mapky. Udělali jsme zastávku ve Francii, kde jsme tancovali na známou píseň – Sur le pont d´Avignon. Závěrem zazněla píseň o tulákovi, který se postupně naučil hrát na různé hudební nástroje a v poslední sloce se všichni přítomní rytmicky přidali tužkami, fixy, knoflíky, krabicemi i lžícemi.

 

Hudební odpoledne se vydařilo, děkujeme všem, kteří se zapojili.

Mgr. Renáta Turková, vychovatelka ŠD

PROJEKTOVÝ DEN V ŠD

V rámci oslavy Dne matek proběhly v úterý 14. 5. 2019 ve školní družině výtvarné dílny malování na sklo, kterých se spolu s dětmi mohly účastnit jejich maminky a další rodinní příslušníci.  Na projektový den v ŠD financovaný ze Šablon II. jsme si pozvali pana Samuela Fojtů ze Zubří, který se zabývá výrobou materiálů pro polytechnickou výchovu na I. a II. stupni ZŠ, ŠD, MŠ i pro volnočasové aktivity. Pan Fojtů se svou kolegyní přivezli pro děti velké množství lehaného skla různých tvarů a velikosti. Žáci si tak mohli podle vlastní fantazie namalovat barvami na sklo například náušnice, přívěšky, zápichy do květináčů, různá zvířata nebo třeba andělíčky a mnoho dalších. Děti také měly možnost zakoupit si již hotové skleněné závěsy, dárkové pytlíčky, různé šňůrky, řetízky nebo kůži na zavěšení výrobku. Pan Fojtů sebou také dovezl svůj stavebnicový systém skládající se z dřevěných lišt, který si děti mohly vyzkoušet.

Mgr. MgA. Lenka Šigutová, vedoucí vychovatelka ŠD

Seznam dětí přijatých do mateřské školy

Seznam dětí přijatých do mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace

svou ředitelkou rozhodla v souladu s ustanovením § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

  Děti s registračním číslem

MS 01/19

MS 02/19

MS 03/19

MS 04/19

MS 05/19

MS 06/19

MS 07/19

MS 08/19

MS 09/19

MS 10/19

MS 11/19

MS 12/19

MS 13/19

MS 14/19

 

se přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

 

 

Zveřejněno dne 21. 5. 2018

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

                                                                           Stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:

1. neomezená celodenní docházka 500, – Kč
2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ

 

250,- Kč
3.  děti, které mají staršího sourozence v ZŠ a MŠ Metylovice

 

250,- Kč
4. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci

 

výše úplaty bude  stanovena k 1. 5. 2020

 

 

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

Třídní projekt 5. třídy – Lidské tělo

V přírodovědě v 5. třídě se nyní zabýváme lidským tělem. Začali jsme rozdíly mezi člověkem a ostatními živočichy a několik jich našli! Potom jsme se již věnovali orgánovým soustavám a funkcí jednotlivých orgánů. Každé z dětí pracovalo na svém modelu soustavy dle vlastního výběru, co nejoriginálnějším způsobem, přičemž některé byly dokonce funkční! V matematice potom navázali prací s čísly, která se týkala právě lidského těla.

Ing. Dokulilová Radana, vyučující PŘ

Májový závod zájmové gymnastiky a přípravky

V sobotu 11. 5. 2019 uspořádal frenštátský oddíl májový závod, kterého se poprvé účastnili i naši mladí nadějní sportovci z gymnastického kroužku. Závodilo se v 10 kategoriích podle věku a výkonnosti. Děti ročníku 2011 a starší závodili na třech nářadích – přeskok, lavička a prostná. Mladší pouze na lavičce a na prostných.
I přes to, že naši gymnasté trénují teprve od října a konkurence na závodech byla veliká (57 zúčastněných), dosáhli krásných výsledků:
Stachel Mikuláš – 1. místo
Dybal Marek – 2. místo
Kovalová Michaela – 3. místo
Klodnerová Zuzana – 4. místo
Štenclová Anežka – 5. místo
Hadámková Daniela – 5. místo
Stachelová Matylda – 6. místo
Halatová Julie – 8. místo
Šigutová Sofie – 10. místo
Pavičová Vanessa – 11. místo
Gratulujeme všem zúčastněným závodníkům! Rodičům děkujeme za podporu a výpomoc při závodech, zvláště manželům Dybalovým a paní Konvičkové!
Mgr. Renáta Turková, vychovatelka ŠD