Upozornění pro rodiče

Dne 6. 11. 2019 bude probíhat výuka v Základní škole Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské škole Metylovice beze změn, podle stávajícího rozvrhu hodin.

Mgr. Barbara Raszková

Anketa

V pátek 18. 10. proběhla ve škole anketa, kterou pro děti a žáky připravili členové SRPŠ. Děti i žáci měli vybrat zvířátko ze ZOO Ostrava, které spolu se SRPŠ budou sponzorovat.

Jakým způsobem? Jednoduše starým papírem, který donesou do školy.

Křoupat zdravě

Ve středu 16. 10.  žáci 1. – 3. ročníku jeli do Frýdlantu n./O. na divadelní představení Michaely Dolinové „Křoupat zdravě“        TU 1. – 3. ročníku

.

Projektový den u včel

Ve středu 2. 10. byli žáci v Chlebovicích ve Včelařském muzeu, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí o včelách a nejen to, všechno mohli vidět na vlastní oči. Během návštěvy se žáci rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina vyráběla svíčky a ta druhá si zasoutěžila o medové dobroty.

Projektový den byl financován z projektu Šablony II.

Mgr. Barbara Raszyková

Podzimní prázdniny

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Na základě § 8, odst. 2, vyhlášky č. 74/2005 ve znění pozdějších předpisů

přerušuji provoz školní družiny v době podzimních prázdnin 29. a 30. 10. 2019.

Vyhlášení přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V době podzimních prázdnin 29. a 30. 10. 2019 bude provoz mateřské školy zajištěn pro přihlášené děti v MŠ 20. Provozní doba od 6,30 do 16,00 hodin.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy