O škole

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a mateřská škola Metylovice leží na úpatí Beskyd v centru obce Metylovice. Je to vesnice s cca 1700 obyvateli umístěná ve vzdálenosti 4 km od Frýdlantu nad Ostravicí. Základní škola nese od roku 2006 čestný název po majoru Ambroži Bílkovi, místním rodákovi, který padl v bojích o Dukelský průsmyk. Škola v Metylovicích je malotřídní Součástí ZŠ je i mateřská škola v samostatné budově, školní družina a školní jídelna s výdejnou pro ZŠ a MŠ. Škola nemá vlastní tělocvičnu – využívá tělocvičnu, kterou má v dlouhodobém pronájmu zřizovatel.

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, zahájila ve školním roce 2014/2015 svou činnost v nové školní budově, která byla slavnostním ceremoniálem otevřena dne 30. srpna 2014. Otevření nové školy se kromě zástupců obce, školy, školského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí a zástupců stavební firmy včetně architekta stavby zúčastnilo velké množství hostů. Nejenom místní rodáci, ale i obyvatelé okolních obcí měli zájem o prohlídku moderní budovy nové školy, na kterou jsme v Metylovicích čekali několik let. Kapacita dětí v nové škole byla navýšena na 120 žáků 1. stupně a 20 dětí mateřské školy. V průběhu celého školního roku jsme se všichni společně, žáci i učitelé a ostatní zaměstnanci školy, sžívali s novou budovou, která nás přijala vlídně. Ve vestibulu školy byla vyvěšena pamětní plaketa Mjr. Ambrože Bílka z dílny akademického malíře a místního rodáka prof. Josefa Václava Luňáčka. Nádoba s hlínou z Dukly byla při stavbě zazděna za plaketu, aby nám všem připomínala místo posledního odpočinku našeho válečného hrdiny. Své místo při vstupu školy si našly i fotografie hrdinů druhé světové války, kteří v průběhu válečných let zahynuli při obraně své vlasti a obce Metylovice. Naše nová škola se postupně rozzářila pracemi našich žáků, ať již dětí z mateřské školy nebo dětí prvního stupně pod vedením učitelky výtvarné výchovy Lucie Nogolové, která si vzala na starost výzdobu školních prostor. Okolí školní družiny vyzdobila Naděžda Reková.

Na konci prázdnin školního roku 2015/2016 byla v rekordním čase srovnána se zemí stará škola. Prostor byl zplanýrován, upraven a čeká na další investiční záměr naší obce. Zbyla nám po staré škole jen nostalgická vzpomínka, která z našich myslí jen tak nevypadne. Otevřely se nám však nové obzory, nové pohledy a staré ustoupilo novému. Běh života nelze zastavit. A tak je jen na nás vytvořit z naší nové školy místo, kam se všechny naše děti budou rády vracet.