Moderní škola


MODERNÍ ŠKOLA
je spolufinancován Evropskou unií.
Předkládaný projekt řeší vybudování venkovní odborné učebny a pořízení nového vybavení do stávající učebny počítačů.
Součástí je i modernizace školní síťové infrastruktury a úprava venkovního prostředí školy v okolí nově vzniklé venkovní
odborné učebny.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program