Informace pro rodiče

Volby do školské rady

Informace o konání a výsledcích voleb do Školské rady

Dne 21. 11. 2017 se konaly volby do Školské rady.

Volební komise:

Věra Kotásková, lic.

Mgr. Barbara Raszyková

Mgr. MgA. Lenka Šigutová

 

Volby zákonných zástupců:

Počet oprávněných voličů za zákonné zástupce: 66

Počet zúčastněných voličů za zákonné zástupce: 45

 

Platné hlasovací lístky:              44

Neplatné hlasovací lístky:            1

Neodevzdané hlasovací lístky:  21

 

Průběh voleb proběhl podle volebního řádu

 

Volení zástupci:

Jméno a příjmení Povolání Trvalé bydliště Počet platných hlasů
Simona Klimánková Administrativní  pracovník Metylovice 2
Miroslava Konvičková Učitelka SŠ Metylovice 42
Simona Michalíková Provozní pracovník Metylovice 0

 

Do Školské rady byla zvolena paní Miroslava Konvičková.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy