Aktuality

Pozvánka na drakiádu

Základní a mateřská škola v Metylovicích pořádá pod vedením vedoucí vychovatelky školní družiny Naděždy Rekové dne 14. září pro všechny děti školou a školkou povinné  první metylovskou DRAKIÁDU. Sraz  dětí, rodičů, přátel školy a především draků je za příznivého počasí v 16,00 hodin u mateřské školy. Odtud společně půjdeme na fotbalové hřiště, kde proběhne soutěž o nejlepšího draka, ale i opékání buřtů. S sebou si přineste buřty, chleba a především dobrou náladu.

Drakiáda

 

Výuka angličtiny moderními metodami

Novinky ve výuce angličtiny čekají od září na děti z mateřské a základní školy v Metylovicích.

V rámci posílení jazykové gramotnosti žáků došlo ke změně stávajícího školního vzdělávacího programu Dobrá škola – cesta do budoucnosti. V prvním ročníku je jedna vyučovací hodina týdně věnována výuce anglického jazyka podle nejnovějších materiálů nakladatelství Oxford University Press – Happy House 1. Práce v hodinách navazuje na výukový materiál COOKIE AND FRIENDS, s nímž se naši prvňáčci seznámili již v mateřské škole. Inovované materiály nakladatelství OUP HAPPY STREET 1 budou využity i ve třetím ročníku. Jazyková výuka v páté třídě bude probíhat podle učebnic PROJECT. Čtvrté třídy začnou pracovat s těmito učebnicemi od pololetí.  Našim cílem je modernizovat jazykové vzdělávání tak, aby všechny děti naší základní i mateřské školy již od příštího školního roku měly k dispozici nejmodernější učebnice renomovaného nakladatelství OUP. Přímá aktivní spolupráce s nakladatelstvím Oxford University Press je pro naši školu zárukou kvalitní metodické pomoci.

V mateřské škole byly vytvořeny podmínky pro jazykovou výuku v každém z oddělení v oddělených skupinách tak, aby se respektovaly věkové zvláštnosti dětí a došlo k postupnému rozvoji jazykových znalostí.  Renata Spustová