Aktuality

Šampión 2019

Ve středu 26. 6. 2019 se uskutečnila talentová soutěž ŠAMPIÓN 2019. Bylo připraveno celkem 11 vystoupení, kde vystoupilo 13 dětí. Naše třída si zajistila pódium a žíněnky u pana starosty. Měli jsme to na hřišti za školou. Počasí krásně vyšlo a pitný režim i občerstvení bylo zajištěno. Na pití byla voda s citrónem a mátou, muffiny a popcorn.

Jako první vystupovali prvňáčci, potom druháčci, čtvrťáci a páťáci. Jediní třeťáci nevystupovali.

Tuhle soutěž vymyslela celou pátá třída a ještě k tomu si vymyslela taneček kluci i holky.

Do poroty jsme posadili: paní ředitelku Barbaru Raszykovou, paní učitelku Lenku Šigutovou, paní učitelku Taťánu Liberdovou, paní učitelku Věru Kotáskovou, pana školníka Jiřího Izvorského místo pana učitele Miroslava Klimánka.

Celá soutěž trvala asi 2 hodiny. Vyhodnocení bylo druhý den na Dětském dni.

Tereza Tomášková, žákyně 5. třídy

 

Výsledky ze druhého dne: všichni účinkující byli výborní a odnesli si drobný dárek a diplom

celkový vítěz – Tadeáš Murka – vystoupení – hra na bicí (5. třída)

2. místo – Tereza Tomášková – vystoupení – gymnastika ( 5. třída)

3. místo – Barbora Šindlerová – vystoupení – Dog Dancing (2. třída)

Všem páťákům děkujeme za připravené zajímavé dopoledne a přejeme jim, aby se jim všechno v dalším životě tak dařilo.

Kolektiv učitelů

Karvinský dvojboj

Některé dívky, které se nemohly zúčastnit Májového závodu, dostaly také příležitost si poprvé zazávodit na Karvinském dvojboji 23. 6. 2019. Závodu se zúčastnilo přes 80 dívek z Moravskoslezského kraje ale i Slovenska. Mladší dívky závodily na lavičce a na koberci, starší na kladině a na koberci nebo na airtracku. Naše gymnastky musely překonat nejen trému a nervozitu, ale i náročnost některých prvků, které byly požadovány na tomto závodě.
Za účast a reprezentaci školy ve sportovní gymnastice děkujeme: Markétě Halatové, Natálii Michnové, Sofii Bražinové, Monice Skotnicové a Zuzaně Klodnerové.
Děkujeme i rodičům, že byli přítomni po dobu závodu a dodali děvčatům morální podporu a odvahu.
Mgr. R. Turková, vychovatelka a vedoucí kroužku gymnastiky

Výstava výtvarného kroužku

V pátek 21. června 2019 proběhla v muzeu Kožané město v Metylovicích vernisáž výstavy výtvarného kroužku s názvem Všichni jsme zvířata. Úvodního slova se chopila naše paní ředitelka Mgr. Barbara Raszyková, poté si vzaly slovo žákyně Eliška Janíková a Alena Macháňová, které uvedly první výstavu výtvarného kroužku konanou v místním muzeu. Po krátkém uvedení výstavy nám na flétnu zahrál Václav Pěch a na kytaru zahrál a zazpíval Matěj Němec. Následovalo vystoupení žáků hudebního kroužku vedeným p. uč. Mgr. Miroslavem Klimánkem. Na flétnu zahrály Sofie Bražinová, Zuzana Klodnerová a Michaela Kovalová a na housle sourozenci David a Tomáš Kopečtí vedeni BcA. Lenkou Liberdovou.

Výstava výtvarného kroužku bude ke zhlédnutí do 28. července 2019. Všechny obdivovatele výtvarného umění srdečně zveme!

Mgr. MgrA. Lenka Šigutová, vedoucí výtvarného kroužku

Soutěžíme

Ve středu 12. 6. se naše dvě žákyně z páté třídy, Tereza Tomášková a Klára Žáčková, účastnily soutěže ve spelování v anglickém jazyce. Nepřivezly sice medaili, ale staly se velmi úspěšnými soutěžícími.

V tento den taky na sportovním poli bojovali žáci 1. – 5. ročníku na soutěži „Atletický trojboj“.  Z každé třídy jeli 1 dívka a 1 chlapec a soutěžili se svými vrstevníky z jiných škol ve sprintu na 50 m, v hodu míčem a ve skoku do dálky. Z naší školy se umístila Anežka Šigutová ze 4.třídy, která pro naši školu vybojovala krásnou bronzovou medaili za 3.místo.

V pátek 14. 6. se utkali naši chlapci ve Frýdlantu ve fotbale, odkud si přivezli krásné 6. místo.

Všem našim soutěžícím moc gratulujeme!

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka

Branný den

V úterý 11. 6. 2019 byl pro žáky uspořádán branný den. Žáci byli rozděleni do skupin, které cestou od školy na Čupek musely plnit úkoly na 6-ti připravených stanovištích. Úkoly na jednotlivých stanovištích měly žáky prověřit ze znalostí ochrany zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech. Žáci si měli vyzkoušet i své fyzické schopnosti.

Branný den nám pomohli připravit rodiče a přátele školy, kteří připravili zajímavé úkoly pro jednotlivá stanoviště, na kterých pak drželi stráž po celý velmi prosluněný den.

Chtěla bych jmenovitě poděkovat paní Izvorské, Jurčíkové, Jurečkové, Tomáškové a panu Izvorskému, Ondo-Eštokovi, Pečinkovi a Šigutovi za účinnou pomoc na této zdařilé akci.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka

Pěstitelské práce v 1. třídě

Na jaře jsme s prvňáčky zaseli na školní zahradě ředkvičky a hrášek. V těchto slunečných a velmi teplých dnech děti sklízí bohatou úrodu, kterou si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

Mgr. Taťána Liberdová, třídní učitelka

TABLO PŘEDŠKOLÁCI

Tablo je vystaveno ve vývěsné tabuli před základní školou, která bude ke shlédnutí do 12.7.2019. Fotografie svých dětí si můžete vyzvednou nazpět v týdnu od 15 – 19.7.2019 u p. Klimánkové po telefonické domluvě na čísle 605 701 386 nebo v měsíci září 2019.

 

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO KROUŽKU

Vážení příznivci naší školy a výtvarného umění,

dovolte mi, abych vás pozvala na výstavu výtvarného kroužku naší školy.

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 21. června 2019 v 16:00 hod. v prostorách muzea Kožané město v Metylovicích.
Výstava bude ke shlédnutí do 28. července 2019.

Mgr. MgA. Lenka Šigutová, vedoucí výtvarného kroužku

Plákát k výstavě výtvarného kroužku 2019