Aktuality

Vzpomínky na školní rok

Malujeme domeček aneb zlepšování prostředí školy

Posledním projektem výtvarného kroužku ve školním roce 2018/2019 byla výmalba obecní budovy v okolí školy. Žáci měli možnost pomalovat obecní budovu akrylovými barvami podle svých představ, aby zlepšili prostředí naší školy, kde se učí a tráví volný čas.

Přijďte se podívat na vlastní oči.

Mgr. MgA. Lenka Šigutová, vedoucí výtvarného kroužku

Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení učitelé, rodiče, milí žáci,

rozdáním vysvědčení jsme ukončili školní rok.

Všem pedagogům děkuji za spolupráci a přeji pohodovou dovolenou bez nervů a starostí.

Rodičům děkuji za vstřícnost, pomoc na různých akcích a přeji příjemnou dovolenou.

Všem žákům přeji krásné prázdniny plné zábavy a odpočinku.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka                                                      

Zakončení školního roku ve školní družině

S žáky jsme školní rok ve školní družině zakončili již ve čtvrtek 27. 6. Vyšli jsme se na Boží muka a tam si žáci pohráli v lese a mezitím nasbírali dříví na oheň. Poté jsme si opekli párky, zazpívali různé písničky a tím jsme úspěšně zakončili školní rok a odstartovali prázdniny.

Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelka ŠD

Jóga ve školní družině

Poslední úterý  25. 6. ve školní družině v tomto školním roce jsme si s dětmi zacvičili jógu. Do místní tělocvičny za námi přijela lektorka jógy a provedla nás jednou lekcí jógy, která byla uvedena krátkým povídáním o tom, co jóga je a proč se vlastně cvičí. Poté jsme si s dětmi vyzkoušeli dechová cvičení, zpívání mantry óm, pozdrav slunci, a další pozice z jógy. Vyzkoušeli jsme si také ukázku párové jógy. Děti nejvíce zaujala pozice lva, při které ze sebe mohli vykřičet všechnu nahromaděnou negativní energii.

Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelka ŠD

Badatelský kroužek

V  badatelském kroužku jsme během školního roku vyzkoušeli různé pokusy a povídali si o věcech, které žáky zajímaly. Kroužek jsme zakončili výrobou hmyzího hotelu, který si žáci vymysleli a také postavili. Během plánování jsme si rozdělili jednotlivé úkoly pro přípravu a samotné stavění a poté jsme již mohli začít realizovat naše představy. Žáci si během stavění vyzkoušeli broušení dřevěných desek, měření s metrem nebo třeba zatloukání hřebíků, které bylo velmi oblíbené. Výsledek práce si můžete prohlédnout na naší školní zahradě.

Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelka ŠD, vedoucí kroužku

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny kanceláře školy jsou: každé pracovní pondělí mezi 8,00 a 10,00.

Vážení rodiče,
škola funguje i o prázdninách. Úřední hodiny kanceláře školy jsou:
každé pracovní pondělí mezi 8,00  a 10,00.

Jindy po telefonické dohodě na tel. čísle.

731 026 132

605 701 386

Přejeme krásné a pohodové léto.
Vedení školy

Upozornění

 

V době prázdnin bude školní družina v přízemí školy. Prosíme zákonné zástupce, aby zvonili na zvonek oddělení Sluníčka MŠ.

Vychovatelky ŠD

Stanovení úplaty ve školní družině

Stanovení výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s vyhláškou 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb. v platném znění

Stanovuji

výši úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině pro školní rok 2019/2020

100, –  Kč měsíčně

tato částka se stanovuje pro období od 2. září do 30. června školního roku 2019/2020 pro všechny děti ve školní družině ve stejné výši.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka

 

Dětský den

Ve čtvrtek 27. 6.  si rodiče ze SRPŠ připravili zábavné dopoledne pro děti i žáky celé školy. Však si taky zaslouží po celém roce jeden den odfouknout a trochu si zařádit.

Pro všechny byl připraven bohatý program – dětská vystoupení vystřídali psovodi, klauni. Pro ty pružnější a větší milovníky pohybu pak skákací hrad. Na závěr se mohli všichni vyřádit v pěně, kterou připravili hasiči z Palkovic. Pro hladovce si rodiče připravili stánek s občerstvením.

Jako každý rok byla vyhodnocena třída, která během roku nasbírala nejvíce PET víček. Letos se sbírala víčka pro Elišku, která se na žáky přijela podívat.

Nejlépe sbírající třída – 2. třída

Cenou pro třídu byl nádherný velký dort, na kterém si všichni pochutnali. Aby nebylo Elišce smutno, že nemůže jíst dort s dětmi, rodiče jí upekli malý vlastní dort, který ji na dětském dni darovali.

Velmi děkujeme za výborně připravenou akci, kterou si všichni náramně užili.

Kolektiv učitelů