Aktuality

Drátenici

 

Malí dráteníci z metylovské školy

 

Drátenictví je dodnes populární a živé řemeslo, kterému se i dnes věnuje spousta tvůrců. Žáci čtvrtého a pátého ročníku naší školy si v Muzeu Beskyd ve Frýdku – Místku přiblížili tvrdý život dráteníků a poznali jejich nepostradatelné výrobky, které zhotovovali z drátu pouze kleštěmi. Pokusili se uhodnout, k čemu výrobky sloužily a viděli také názorné výjevy ze života dráteníka, které byly zprostředkovány figurínami a diorámaty. Na závěr si tuto činnost i vyzkoušeli, když se pokusili drátovat oblázky. Ve většině případů zůstalo jen u pokusu, a tak si mohou maminky oddechnout, že dnešní nádobí již není keramické.              Aleš Prokop

 

Návštěva ZŠ nám. T.G.Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí

 

Před žáky pátého ročníku naší školy stojí každoročně důležité rozhodnutí. Zvážit a rozhodnout se, na které základní škole budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Proto jsme přijali pozvání ZŠ TGM ve Frýdlantu n/O a tuto školu navštívili. Po přivítání ředitelem školy panem Mgr. Jiřím Čupou již následovala důkladná prohlídka celé budovy. Bylo se opravdu na co dívat. Moderně zařízené učebny, tělocvičny, chemické pokusy…ale nejvíce se dětem asi líbila školní jídelna s občerstvením. Při loučení všichni žáci naší školy slíbili, že podají přihlášku na tuto školu. Takže – Na shledanou v září!                                     Aleš Prokop

 


 

 

 

 

 

 

 

Informace ze školní družiny

 

Co je nového v naší školní družině

 

Kytarový kroužek, který je součástí základní školy a školní družiny v Metylovicích, se dočkal prvního potlesku veřejnosti, a to v sobotu 3. března, kdy se konalo v místním kinosále vítání nových občánků. K této významné události si žáci zdejší ZŠ připravili krátké kulturní pásmo písní a básní za doprovodu kytar. Toto vystoupení bylo jejich první veřejné, kterého se zhostili na jedničku. Kytarový  kroužek se rozrostl o tři  nové členy, kteří mají chuť zpívat a naučit se hrát na kytaru.

K dalším pěveckým vystoupením  patřilo obvodní kolo soutěže „Loutnička“, kterou  každoročně  organizuje ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí. Soutěže se zúčastnily dvě žákyně naši školy – druhačka  Anetka Vyvialová a žákyně páté třídy Anička Stodůlková, která se doprovodila sama na kytaru. Setkaly se zde děti z šesti základních škol, které byly rozděleny do tří kategorií. 1. kategorie – děti 1. třídy, 2. kategorie –  z 2.- 3. třídy a 3. kategorie – děti 4.- 5. třídy. Všech 37 dětí i přes velkou trému zpívalo s velkým nasazením. Naše žákyně se sice neumístily na žádném vítězném stupni, ale získaly zkušenosti, jak taková soutěž probíhá. Věříme, že příští rok se opět soutěže zúčastníme.

Novinkou ve školní družině jsou živá zvířátka v koutku živé přírody.  Od března děti krmí a starají se o  králička „Wikiho, suchozemskou želvu „Lojzíka“, a v brzké době k nim ještě přibudou rybičky. Věříme, že zvířátka nebudou jen pro ozdobu, ale péče se o ně bude u dětí rozvíjet zodpovědnost a ohleduplnost. Také pozorováním života a potřeb zvířecího kamaráda získává dítě mnoho informací.   Naďa Reková 

 

 

 

Pozvánka na Den otevřených dveří

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace

zvou rodiče, děti a všechny příznivce

ve čtvrtek 10.1.2013

na Den otevřených dveří

nazvaný

                                                                                                                       Putujeme za poznáním

Základní škola bude pro zájemce otevřena od 9,00 do 17,00, mateřská škola od 9,00 do 11,00 a od 14,30 do 17,00 hodin.

Od 15,00 do 17,00 hodin v prostorách ZŠ a MŠ proběhne pro velké i malé děti soutěžní  odpoledne – poznávací stezka „Putujeme za poznáním“, která začíná v MŠ a končí v ZŠ. Součástí soutěže je i dílna Markéty Macháňové.  Na všechny soutěžící čekají sladké odměny.


Krátce z metylovské školy

–          Pro nejmenší děti naší základní školy od 1. do 3. ročníku byla určena beseda Jaromíra Poláška Katzenheim – kočičí domov

–          6. prosince do naší základní i mateřské školy zavítal Mikuláš. Všem dětem prostřednictvím Sdružení rodičů nadělil bohaté balíčky plné dobrot

–          V průběhu měsíce prosince děti základní školy připravily množství výrobků na jarmark u místního muzea a vytvořily papírové baňky pro vánoční strom, který byl na jarmarku slavnostně rozsvícen

Vánoční koncert přiblížil tradiční štědrovečerní zvyky

Základní škola v Metylovicích spolu s folklórním souborem Beseda i v letošním adventním čase připravili pro rodiče a své příznivce již tradiční vánoční koncert, který se uskutečnil v místním kinosále v pátek 14. prosince.

Vánoční atmosféra se prolínala celým vystoupením. Malé mažoretky vedené Markétou Macháňovou předvedly svižné Rolničky a Dagmar Mačejovská se staršími děvčaty zapůsobily na obecenstvo perfektně secvičenou sestavou Vánoční. I děti mateřské školy se aktivně zapojily do vystoupení. Koledy, písničky a především hravý a bezprostřední projev těch nejmenších dětí vyvolal na tváři diváků nejeden úsměv. Malí Krtečci si připravili i pohádku o Budce, do které se přistěhovali zajíček, pejsek, žabka i umečený kozlík, dokud je nevyhnal strašný medvěd Všechnosněd. Oddělení Medvídků zaujalo ztvárněním Betlému s Jezulátkem a koledami. I Malá Beseda a Besedička doplnily program betlémskou atmosférou dotvořenou tanečky dětí ze souboru MŠ.

Beseda tentokrát připravila přehlídku štědrovečerních tradic doplněnou vyprávěním a koledami. Slavnostní večer zakončil sbor besedy, školní pěvecký sbor a sbor místních učitelů. Nostalgii Vánoc umocnilo i houslové duo Zdeňky Kalové a Lenky Liberdové, které zahrály Vivaldiho Concerto Grosso.

Odměnou všem účinkujícím byl potlesk plného sálu. Poděkování patří také zvukařům Lumíru Tománkovi a Jirkovi Mačejovskému, kteří perfektně dotvořili atmosféru celého slavnostního večera, ale i všem zaměstnancům školy za jejich nezištnou pomoc při organizaci koncertu.                                                                                                                                                                Renata Spustová 

 

Metylovské mažoretky zazářily v Kozlovicích

Snad to pro Vás nebude zas až tak velké překvapení. Děvčata navštěvující zájmový kroužek Mažoretky a tanec, který působí při Základní škole v Metylovicích, se opět ukázala v záři reflektorů. S přehledem předvedla divákům z našeho regionu svou úspěšnou sestavu „Šmoulinky“.

V Kozlovicích totiž v pátek 30.11.2012 pořádali v tamním Obecním domě 2.ročník výstavy „Školy a umění“. Po boku několika dalších základních, a také uměleckých škol z okolí, se tam Základní škola v Metylovicích prezentovala výtvarnými pracemi našich žáků, a také již zmíněným vystoupením mažoretek. Žáci ostatních škol se na akci předvedli zpěvem, hrou na hudební nástroje a tancem.

Ukázka mažoretkové sestavy byla v tomto programu jedinečná. Pro naše děvčata je hlasitý potlesk plného hlediště zúročením jejich úsilí, které věnují tvrdému tréninku na hodinách kroužku.                                                 Dagmar Mačejovská

Vánoční tvoření pro rodiče s dětmi

Vánoční atmosféra zavládla také v místní mateřské škole. Zaměstnanci základní a mateřské školy připravili vánoční dílnu pro rodiče a děti. Rodiče s dětmi si tak mohli vyrobit nejednu pěknou vánoční ozdůbku. „Nejvíce se mi líbilo, že jsem si mohla udělat vlastní svíčku, která moc krásně voní po medu“, řekla Kateřina Michalíková. Nevyráběly se jen svíčky z včelích mezistěn, ale nabízela se řada dalších nápaditých výtvorů, např. krásná, originální vánoční přáníčka, tradiční adventní věnce, svícínky, stromeček prošívaný perličkami, aj. Myslím si, že se čtvrteční odpoledne vydařilo a vykouzlilo na tváři úsměv hlavně dětem, které již netrpělivě čekají na Ježíška.                                                                                                                                                                                                                                                      Jarmila Faldynová

Vánoční dílna pro rodiče a děti

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice

zve srdečně všechny rodiče a děti

na tradiční vánoční dílnu

 

Přijďte si společně se svými dětmi vyrobit vánoční dekorace a ozdoby nejen na štědrovečerní stůl

Kdy:  čtvrtek 6. prosince od 15,30 do 17,00 hodin

Kde: Mateřská v Metylovicích (i pro rodiče a děti  ZŠ)

 

Pozvánka na tradiční vánoční koncert

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace

a folklórní soubor Beseda

 

zvou rodiče a všechny příznivce

na tradiční vánoční koncert

nazvaný

Štědrý večer nastal

 

 

Koncert se uskuteční v pátek 14. prosince 2012  od 18,00 hodin v místním kinosále.

Vstupné je dobrovolné.

Vystupují děti základní a mateřské školy, soubor Beseda a jejich hosté.