Aktuality

Mezinárodní den evropských jazyků

Také letos jsme v naší škole oslavili Mezinárodní den evropských jazyků, který připadá na 26.9. Projektu se zúčastnila celá základní škola.

Žáci první třídy se seznámili s jazykem nám nejbližším, a to se slovenštinou. Prvňáčci vyrobili slovenskou státní vlajku, skládali puzzle slovenského státního znaku, dověděli se něco o životě lidí na Slovensku, zejména o chovu oveček a výrobě tradičních slovenských sýrů – jako je korbačík a parenica. „Ty jsme si také ukázali, ochutnali a vyrobili z modelovací hmoty,“ řekla paní učitelka Liberdová. O tom, jak nám je slovenština blízká, se žáci přesvědčili na ukázkách říkánek. „ Každý žák si vyzkoušel říci, na začáteční písmenko svého jména, jednu slovenskou říkanku,“ dodává paní učitelka Liberdová. Pro zajímavost uvádím krátkou ukázku:

„J – jako Jakub

Javorové koryto,

v tom koryte jelito,

pri jelite mačka,

bola zabíjačka.“

Žáci druhé a třetí třídy nahlédli do romské kultury. Nejdříve se dověděli něco málo o původu Romů, na mapě zkoumali, odkud k nám Romové přišli, malovali romskou vlajku. V  písních, jak lidových, tak moderních, si poslechli romský jazyk. Seznámili se s romskou slovní zásobou na téma – rodina, kterou znázornili výtvarně. Dále byla připomenuta tradiční romská řemesla, např. hrnčířství, kovářství, košíkářství, věštitelství budoucnosti, aj. Tato řemesla poté žáci předvedli pantomimou. Při této příležitosti nechyběly ani krásné romské pohádky, plné kouzel a záhad, lásky a zrady. O Romech se traduje, že každý Rom umí zpívat anebo aspoň tančit, a proto závěr celého „romského“ dopoledne byl věnován právě zpěvu a tanci.

Žáci čtvrté a páté třídy navštívili hned tři státy EU – Francii, Španělsko a Německo. Seznámili se s jazykem a tradicemi těchto států. Poslechli si státní hymny, malovali státní vlajky, zavítali do hlavních měst a „prohlédli si“ nejznámější památky.  „Pro většinu žáků byla nejzajímavější ta část dopoledne, která se týkala národní kuchyně,“ řekl pan učitel Prokop. A tak se děti seznámily s tradičními jídly jako je Eintopf, Ratatouille a Paella. Jarmila Faldynová

 

Pozvánka na drakiádu

Základní a mateřská škola v Metylovicích pořádá pod vedením vedoucí vychovatelky školní družiny Naděždy Rekové dne 14. září pro všechny děti školou a školkou povinné  první metylovskou DRAKIÁDU. Sraz  dětí, rodičů, přátel školy a především draků je za příznivého počasí v 16,00 hodin u mateřské školy. Odtud společně půjdeme na fotbalové hřiště, kde proběhne soutěž o nejlepšího draka, ale i opékání buřtů. S sebou si přineste buřty, chleba a především dobrou náladu.

Drakiáda

 

Výuka angličtiny moderními metodami

Novinky ve výuce angličtiny čekají od září na děti z mateřské a základní školy v Metylovicích.

V rámci posílení jazykové gramotnosti žáků došlo ke změně stávajícího školního vzdělávacího programu Dobrá škola – cesta do budoucnosti. V prvním ročníku je jedna vyučovací hodina týdně věnována výuce anglického jazyka podle nejnovějších materiálů nakladatelství Oxford University Press – Happy House 1. Práce v hodinách navazuje na výukový materiál COOKIE AND FRIENDS, s nímž se naši prvňáčci seznámili již v mateřské škole. Inovované materiály nakladatelství OUP HAPPY STREET 1 budou využity i ve třetím ročníku. Jazyková výuka v páté třídě bude probíhat podle učebnic PROJECT. Čtvrté třídy začnou pracovat s těmito učebnicemi od pololetí.  Našim cílem je modernizovat jazykové vzdělávání tak, aby všechny děti naší základní i mateřské školy již od příštího školního roku měly k dispozici nejmodernější učebnice renomovaného nakladatelství OUP. Přímá aktivní spolupráce s nakladatelstvím Oxford University Press je pro naši školu zárukou kvalitní metodické pomoci.

V mateřské škole byly vytvořeny podmínky pro jazykovou výuku v každém z oddělení v oddělených skupinách tak, aby se respektovaly věkové zvláštnosti dětí a došlo k postupnému rozvoji jazykových znalostí.  Renata Spustová