Aktuality

Den matek

KDU- ČSL v Metylovicích a Základní škola Mjr. Ambrože Bílka Metylovice, příspěvková organizace

 

pořádají

Den matek

V pátek 17.5. 2013 v místním kinosále od 17,00 hodin.

Vystoupí děti místní základní a mateřské školy a školní družiny. Žáci základní školy sehrají divadelní představení nazvané Obrazy z českých dějin u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.

Vstupné dobrovolné.

Copak se děje a copak připravujeme?

Milí přátelé našeho Sdružení rodičů,

připravil jsem zde pro Vás několik informací, co naše děti „čeká a nemine“.

Školní rok 2012/2013 se nám pomalu blíží ke konci a o to víc se nám přibližují akce, které ještě v tomto školním roce pořádáme.

V sobotu 18.5.2013 organizujeme Smažení vaječiny se SRPŠ 2013. Po logistické stránce máme snad vše zajištěno, tak doufám, že nám bude přát počasí. Akce se totiž koná za každého počasí. Pozvánku s podrobným info očekávejte už brzy mj. na těchto webových stránkách.

Již se také rozběhla příprava na organizaci školních výletů, které naše SRPŠ žákům v plné výši hradí. Děti ze školy navštíví Hornické muzeum na Landeku a Interaktivní muzeum techniky v historické budově U6, oblast Dolních Vítkovic.

Ti menší ze školky navštíví ZOO Svatý kopeček v Olomouci. Dětem z MŠ ještě plánujeme zajistit kulturní vystoupení, které se uskuteční v mateřské školce. O termínech výletů i kulturního vystoupení Vás budeme průběžně informovat.

Nyní již pilně pracujeme na přípravách Dětského dne 2013 pro žáky ZŠ a MŠ Metylovice, který proběhne ve čtvrtek 27.6.2013. Budeme se snažit, aby kvalita atrakcí a soutěží byla minimálně stejná jako doposud, ne-li lepší! Neb pořád je co zlepšovat. 🙂

Mějte se všichni pěkně a na našich akcích brzy naviděnou!

Petr Černoch

I naši nejmenší v mateřské škole absolvovali preventivní program s městskou policií.

 

Dne 9.4.2013 proběhla na naší MŠ v Metylovicích beseda se dvěmi seržantkami městské policie. Zajímavou formou si společně zopakovali všechna důležitá telefonní čísla : 150,155,156 a158. Děti se dozvěděly, na které telefonní číslo nahlásit, pokud naleznou na pískovišti injekční stříkačky nebo pokud se setkají s podezřele se chovající osobou.„Děti, jak se chováme v lese,“ ptaly se seržantky dětí a děti správně odpovídaly, že v lese nesmíme rozdělávat oheň, nerušíme zvěř, chováme se tiše a nenápadně. Také neopomněli připomenout pravidla pro bezpečnou jízdu na kole, mít v pořádku brzdy, na hlavě helmu, chrániče a na silnici jezdit pouze při kraji, ale jen v doprovodu rodičů. Pokud chceme venčit pejska, musí mít vodítko a náhubek, na cizí psy můžeme sahat jen se svolením majitele psa.

Na závěr této zajímavé besedy si děti společně připomenuly, že kolem nás žijí lidé, kteří potřebují naši pomoc, např. starší spoluobčané, a také jak se chovat  až do dospělosti, bychom se nedostali do rozporu se zákonem.                                                                                                      Lenka Lužíková

Den Země v MŠ

 

Den Země v MŠ

 

Před pár dny konečně přišlo dlouho a toužebně očekávané jaro. Děti ve školce a nejen ty se již nemohly dočkat, až si budou moci hrát venku a užívat si sluníčka. Při prvních teplých dnech jsme s dětmi vyrazili na zahradu, kde si nejprve vyzkoušely jízdu na koloběžkách a trojkolkách a o pár dní později začali vytvářet hrady, dorty a bábovky v pískovišti. Ve třídě „ Krtečků“ probíhala oslava Dne Země při různých činnostech. Paní učitelka Orihelová a Lužíková sadily za pomoci dětí muškáty, přesazovaly petrklíče, hyacinty a krokusy, čímž vydatně přispěly ke zkrášlení zahrady. Další činností, kterou děti přispěly ke zkrášlení školní zahrady, byl sběr suchých větviček v okolí mateřské školky. „V pracovní výchově jsme s dětmi zkoušeli vytvořit hnízda pro ptáčky a povídali jsme si o tom, jak se správně chovat ke zvířátkům, přírodě, lidem a ostatně i k sobě samým,“ uvedla učitelka Pavla Hrčková a její kolegyně pokračovala: „Ve školce jsme si také povídali, jak a proč se třídí odpad a děti si samy třídění vyzkoušely. Děti všechny činnosti vykonávaly s velkým nadšením a nasazením.“

V dubnu  se děti z oddělení Medvídků seznamovaly s naší planetou a okolím, ve kterém žijeme. „Povídali jsme si s dětmi nejen o tom, že je naše Země kulatá, obíhá kolem Slunce, ale také o tom, že je Země součást našeho života, a když se k ní budeme chovat s úctou, tak budeme mít krásnější a čistější prostředí,“ vysvětlil učitel Adam Mráček. Protože je Země  součástí vesmíru, vyráběly děti papírové rakety, se kterými si hrály na kosmonauty. „Využili jsme pěkného počasí a ranní komunitní kruh jsme si udělali na zahradě“ dodal posléze Adam Mráček a pokračoval: „Naše děti se také zúčastní soutěže – NAMALUJ, NALEP, NAPIŠ A VEZMI KAMARÁDY NA VÝLET  – o nejlépe zpracovaný návrh poutače či plakátu, který by propagoval turistické cíle, kulturní památky či přírodní atraktivity Euroregionu Beskydy. Chtěl bych současně všechny děti z naší mateřské školy velice pochválit za jejich chování v divadle. Byly nejvzornější ze všech dětí z ostatních mateřských škol, které loutkové divadlo navštívily.                                                                     

                                                                                                                                                                                                             Adam Mráček, Pavla Hrčková

 

Soutěžíme s Oxfordem

 

Naši malí angličtináři soutěžili s Oxfordem

I když jsme počtem malá škola, zapojili jsme se do prestižní soutěže Winwith Oxford, kterou již několik let pořádá Základní škola Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku pro děti třetích a čtvrtých tříd.

Dva naši žáci čtvrtého ročníku – Eliška Mačejovská a Vašek Šigut 4. dubna soutěžili s dalšími devatenácti dětmi, především z frýdecko-místeckých škol.  Pro naše děti to byla cenná zkušenost, protože museli obstát v konkurenci dětí navštěvujících jazykové třídy.  Hovorové dovednosti, porozumění mluvené řeči, práce s textem či čtení anglického textu byly základními požadavky na soutěžící, které každoročně precizně připravuje Iva Novotná.  Výkony dětí hodnotila nezávislá porota.

Zkušenost našich soutěžících je o to cennější, že umožní připravit děti na budoucí testování, na konkurenční prostředí, ale především v nich zanechala dobrý pocit a snahu dále se vzdělávat.

                                                                                                                                                                                       Renata Spustová

Předškoláček

 

Předškoláček

           Do začátku nového školního roku zbývá několik měsíců. Aby byli předškoláci co nejlépe připraveni k zahájení školní docházky, přivítali jsme je již podruhé ve škole. Formou hry na interaktivní tabuli trénovali pravo – levou orientaci, zrakové vnímání, znalost barev a zrakovou paměť. Děti se bavily a přitom si zdokonalovaly své znalosti a dovednosti. Čeká je ještě další setkání, které bude zaměřeno na jemnou a hrubou motoriku a nebude chybět ani tolik oblíbená interaktivní tabule.                                    

                Pro předškoláky jsou jistě návštěvy ve škole přínosem. Seznámí se nejen se svými budoucími učiteli, ale také školní prostředí nebude pro ně zcela nové. Přechod z mateřské do základní školy by měli lépe zvládnout.

                                                                                                                                                                                             T. Liberdová

Těšínské pověsti

 

Těšínské pověsti

 

Také v měsíci dubnu navštívil školu v Metylovicích vypravěč, sběratel pověstí a autor řady knih v jedné osobě

Mgr. Jaromír Polášek, pracovník Muzea Beskyd.

Tentokrát seznámil děti s pověstmi z okolí řeky Olzy, která rozděluje jako hraniční řeka Cieszyn a Český Těšín, ale zároveň obě tato města spojuje. Děti se dozvěděly nejen o legendárním setkání tří bratří – Bolka, Leška a Těšimíra u Bratrské studánky, ale dostaly se také zpět do dávných časů, kdy před očima prostých lidí, kteří žili v Beskydech i Pobeskydí, defilovaly desítky druhů různých místních strašidel, kdy ještě za nocí po obloze létali ohniví draci, na mezích hořelo zlato zakletých pokladů a zbojníci zcela svobodně chodili po horách.

                                                                                                                                                                                                                                                            Aleš Prokop