Aktuality

Sdružení rodičů Metylovice připravilo žákům ZŠ školní výlet

Ani jsme se nenadáli a už tady máme červen – poslední měsíc školního roku, po kterém nastanou dětmi tolik očekávané letní prázdniny. Ten poslední měsíc, kdy školáky čeká uzavírání známek, jim na začátku jistě zpříjemní školní výlet, který letos plně financuje naše Sdružení rodičů.

Výlet se koná ve čtvrtek 6.6.2013. Děti odjíždí v 8 hodin autobusem od budovy ZŠ Metylovice do Ostravy. Nejdříve školáci navštíví hornické muzeum Landek Park v Ostravě-Petřkovicích. Po prohlídce, která bude trvat asi 2 hodiny, děti v areálu Landek ještě posvačí a poté se přemístí do Ostravy-Vítkovic na interaktivní výstavu techniky U6 v areálu Dolních Vítkovic. Návrat zpět domů je naplánován přibližně na 16 hodin. Celý příspěvek

Den Země

 

Den Země

 

V sobotu 27. dubna uspořádala Vladimíra Volná ve spolupráci s naší základní školou a Sdružením rodičůjiž 2. ročník „Dne Země“, který se konal v místní sokolovně.

Pro děti a jejich rodiče bylo připraveno patnáct stanovišť z nejrůznějších oborů souvisejících s přírodou a ekologickou problematikou. U stánku s bylinkami děti poznávaly rostliny, sázely sazeničky a semínka, dozvěděly se, jak má vypadat ekologická zahrada. Stanoviště s domácími mazlíčky seznámilo děti nejen s králíčkem, ale i s fretkou a malou užovkou. Holubáři předvedli různé druhy holubů a způsob jejich chovu. V kynologickém koutku si děti vyzkoušely, jak správně cvičit psa, myslivci seznámili děti s různými zvířaty žijícími v našich lesích. Na ty nejrychlejší pak čekaly pokusy, tvoření, informace o včelařství, zvířatech, květinách a stromech.Jedno ze stanovišť bylo zaměřeno i na třídění odpadů.Děti si samy vyzkoušely vytřídit základní i ten méně tradiční odpad a zkoumaly, jakým způsobem je možné ho recyklovat a tím šetřit životní prostředí.Horniny a nerosty, to bylo zajímavé téma jednoho ze stolečků. V praktických ukázkách si děti prohlédly a poznávaly základní nerosty, rozlišily ametyst, křišťál, žulu a další. Protože naši vesnici trápí znečištění ovzduší, zaměřili se účastníci Dne Země i na problematiku jak a čím topit.  Na jednotlivých stanovištích děti nejen soutěžily, řešily různé úkoly, ale dozvěděly se i spoustu zajímavostí.  Den Země byl i letos perfektně připraven,“ uvedla ředitelka školy Renata Spustová a dodala: „Paní Volná  věnovala celé akci mnoho času a úsilí a podařilo se jí do příprav zaangažovat i ostatní zainteresované osoby, jak dobrovolníky  z řad rodičů a místních obyvatel, tak i odborníky na problematiku ekologie a životního prostředí. Odborná úroveň celého dne Země tak byla opravdu vysoká a děti mohly získat množství nových zajímavých informací a poznatků. Rozhodly jsme se, že v příštím roce zakomponujeme Den Země přímo do výuky a žáci budou na základě získaných informací vyplňovat pracovní list, aby se zvýšila úroveň a především trvalost vědomostí a následné aplikační dovednosti do praxe.“   Na závěr čekala děti odměna. „Kromě sladkostí a minerálek, které věnoval jako sponzorský dar Milan Hajdušek z Hanácké kyselky, čekal na děti ještě závěrečný diplom a veselé zelené očkování. A proč zrovna zelené? Protože zelená je barva přírody a každý správný kluk a holka vědí, jak přírodu chránit a pečovat o ni,“ uzavřela Renata Spustová.    Naděžda Reková

Květen v mateřské škole

 

Jaro v plné kráse v naší metylovské MŠ

Květen je plný květů, květen je už blízko létu……  Ani v květnu MŠ v Metylovicích nezahálela, měsíc květen se totiž nesl v duchu oslav jara a Dne svátku všech milovaných maminek. S dětmi jsme se zaměřili na jarní přírodu, která se nám ukázala opět po roce ve svých pestrých barvách. Sluníčko nás pozvalo na naši školní zahradu, kterou jsme využili k jízdám na koloběžkách, trojkolkách i k různým spontánním, řízeným hrám i jarním kresbám na chodník. Pozorovali jsme motýly, různý hmyz a poslouchali zpěv ptáků. Děti pomohly zasadit muškáty do truhlíků, abychom měli školku krásně vyzdobenou. Ve školce jsme děti učili, jak důležitá je rodina a vše, co souvisí s domovem. Maminky oslavily druhou květnovou neděli svůj svátek a jako dárek si děti pro ně připravily (spolu se ZŠ) v místním kinosále vystoupení – a nejen pro ně, také tatínkové, babičky i ostatní příbuzní se potěšili…   Moje milá maminko, štěstí není malinko. Přejeme Tike Dni matek, ať máš dneska krásný svátek…Děti svým maminkám k jejich svátku zarecitovaly, zazpívaly dokonce i v angličtině a zatančily taneček. Společně jsme tak strávili příjemné pozdní odpoledne. Našli jsme si čas nejen na různé výtvory pro maminky k jejich svátku (vykrajování srdce z keramické hlíny, přání pro maminky), ale i na výzdobu školky. V souvislosti s jarním obdobím děti malovaly motýly, ve dvojicích tvořily rozkvetlý strom za pomocí krepového papíru, při níž si tak rozvíjely nejen fantazii, ale také manuální zručnost.  Také jsme opakovali písně, které jsme se během celého roku naučili. Jaro jsme tak oslavili tancem, zpěvem, pohybem i hrami. Nyní nás ještě čeká den plný her a soutěží na oslavu „Dne dětí“, školní výlet do ZOO v Olomouci, rozloučení s předškoláky, kteří jdou v září do školy a pak hurá na prázdniny. Doufejme, že si je užijeme v pohodě a ve zdraví!!!Renata Ivánková, vedoucí učitelka MŠ

 

Plavecký kurz pro naše děti

V květnu děti navštěvovaly také plavecký kurz, na který jsme s dětmi jezdili do Frýdku-Místku každé úterý. Na začátku první lekce byla dětem vysvětlena pravidla, která se na bazéně musí dodržovat, potom byly děti podle věku rozděleny do skupin a šlo se do vody.Děti hrály ve vodě různé hry na zvířátka, na potápěče, učily se skákat do vody, splývat a měly připraveny plno dalších aktivit podané formou her. Dětem se na plavání moc líbilo a po dokončení lekce si povídaly o tom, jak moc se těší na příští týden, až si zase ve vodě „zadovádí“. Na konci plaveckého kurzu dostalo každé dítě diplom, na kterém byly zobrazeny jeho výkony.Adam Mráček, učitel MŠ

Představení pro maminky

 


V kinosále místní sokolovny se v pátek 17. května sešly děti spolu se svými rodiči a sourozenci k představení ke Dni dětí, které připravili učitelé, děti a žáci místní a základní školy. Spolupořadatelem akce byla místní pobočka KDU – ČSL.

Celé představení mělo tentokrát dvě části. V první se představily malé i velké mažoretky temperamentními skladbami doplněnými hůlkami, pompony i deštníky. Děti z mateřské školy z oddělení Medvídků i Krtečků potěšily maminky písničkami, básničkami a dokonce i angličtinou a veselými tanečky. Prvňáčci si vzpomněli na své maminky v pásmu krátkých říkanek a jejich o rok starší spolužáci zase básničkami přivolali jarní náladu. Malá Beseda  doplnila první část představení vystoupením nazvaným Husy pasu husičky a malí kytaristi ze školní družiny před přestávkou zahráli a zazpívali nejen maminkám, ale všem návštěvníkům metylovského kinosálu.

Ve druhé části slavnostního podvečera sehrály děti základní školy představení nazvané Obrazy z českých dějin, které divákům přiblížilo časy praotce Čecha a jeho potomků, příběhy z Kosmovy kroniky a převyprávěné pověsti Aloise Jiráska. Průvodci divadelního představení byli historik Kosmas a věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří k nám na Moravu zavítali před 1150 lety. Představení, v němž vystupovala většina žáků místní školy, bylo doplněno písničkami, hudbou klasickou i moderní a zaujalo nejen posluchače, ale i samotné aktéry, kteří v něm našli zábavné poučení a vědomosti, které se již tak snadno neztratí.

Renata Spustová

Divadelní představení

 

Divadelní představení pro školáky – Sůl nad zlato

Ve středu 22. května navštívili žáci naší základní školy Národní divadlo moravskoslezské. V divadelní adaptaci zhlédli na scéně Divadla Jiřího Myrona klasickou pohádku Boženy Němcové o králi a jeho třech dcerách, které měly svému otci dokázat svou lásku. Svou nejmladší dceru však král vyhnal ze zámku, neboť nepovažoval její lásku přirovnanou k prachobyčejné soli za dostatečně velikou. Maruška musela projít těžkou zkouškou, odkázaná sama na sebe. „Nakonec našla Maruška domov u pohádkové babičky a třech trpaslíků, kteří se jí stali oporou,“ řekla Kateřina Michalíková ze čtvrté třídy. Časem však král pochopil, že i ty nejobyčejnější a nejvšednější věci jsou pro život mnohdy důležitější než zlato a drahé šperky a kamení, tudíž že sůl je nad zlato.

K neobyčejnému zážitku celého představení přispělo i velké množství krásných kulis a také tři trpaslíci, kteří nás celým příběhem provázeli, čímž se divadelní představení malinko lišilo od známé filmové verze. Jarmila Faldynová

 

Očarovaný džbán

 

Očarovaný džbán

 

Povídám, povídám pohádku…Znáte pohádku Koňská hlava na třech slepičích nohách? Měli byste, právě tato pohádka totiž pochází z Metylovic.

S málo známými i zcela neznámými regionální pohádkami a humorkami seznámil děti naší školy ve čtvrtek 16. května pracovník Muzea Beskyd, vypravěč a sběratel pohádek a pověstí Jaromír Polášek. Děti se zaujetím poslouchaly pohádky s názvy jako O slavné žabí princezně z říčky Olešné, Unuděná lokomotiva, Jak se žije v Limbu,Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění, Očarovaný džbán, Lidožravá princezna z frýdeckého zámku a dalšími a již teď se těší na další poutavé vyprávění.Aleš Prokop

Sdružení rodičů přeje dětem k jejich svátku

1.červen: Mezinárodní den dětí. Jak jej oslavíte?


1.červen už tradičně patří dětem. Slaví se Mezinárodní den dětí, který nás má upozornit na to, že děti mají právo na plnohodnotný život stejně jako dospělí.

Byl vyhlášen v roce 1952 na Světové konferenci o blahu dětí v Ženevě a stal se velmi populární po celém světě. Dnes se slaví ve 145 zemích a oblíbený je i u nás.

Přemýšlíte jak jej se svými ratolestmi oslavit?

Děti rády dostávají dárky, ale díky tomu, že je svět informačně propojený, je stále těžší najít dárek, který by byl opravdu originální. Proto je asi nejlepší věnovat dětem zážitek a někam s nimi třeba vyrazit. Celý příspěvek