Aktuality ZŠ

Anketa

V pátek 18. 10. proběhla ve škole anketa, kterou pro děti a žáky připravili členové SRPŠ. Děti i žáci měli vybrat zvířátko ze ZOO Ostrava, které spolu se SRPŠ budou sponzorovat.

Jakým způsobem? Jednoduše starým papírem, který donesou do školy.

Křoupat zdravě

Ve středu 16. 10.  žáci 1. – 3. ročníku jeli do Frýdlantu n./O. na divadelní představení Michaely Dolinové „Křoupat zdravě“        TU 1. – 3. ročníku

.

Projektový den u včel

Ve středu 2. 10. byli žáci v Chlebovicích ve Včelařském muzeu, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí o včelách a nejen to, všechno mohli vidět na vlastní oči. Během návštěvy se žáci rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina vyráběla svíčky a ta druhá si zasoutěžila o medové dobroty.

Projektový den byl financován z projektu Šablony II.

Mgr. Barbara Raszyková

Beseda lektorů NEPZ

Ve středu 25. 9. se všichni žáci zúčastnili výukově vzdělávací přednášky Tropický deštný prales – lidoopi.

Přednáška lektorů NEPZ se týkala významu, ohrožení a ochrany deštného pralesa, života orangutanů, šimpanzů a goril. Děti shlédly dokument pořízený pomocí fotopastí a dozvěděly se spoustu nových informací podložených dlouholetým pozorováním přírody. Kromě dárku v podobě záložky dostali všichni obrovskou dávku motivace osobně se podílet na ochraně přírody.

Ing. Radana Dokulilová, TU III. třídy

 

Přespolní běh

  1. 9. se naši žáci zúčastnili závodu v přespolním běhu, který se konal na Ostravici.

Ve velké konkurenci žáků z okolních škol se rozhodně neztratili. Nejlepší výkon podal Vojtěch Ochman ze čtvrté třídy, který dovezl do školy stříbro a postoupil do okresního kola.

Všem účastníkům gratulujeme!

Mgr. Barbara Raszyková

Požární poplach

Ve středu 18. 9. ve škole hořelo. Naštěstí jenom jako, to aby si všichni mohli nacvičit, jak rychle opustit školu v nebezpečí požáru. Žákům i dětem ze Sluníčka se povedlo uniknout ze školy za necelé 2 minuty.

Cvičení neunikli ani pedagogové, na které čekal nelehký úkol. Měli uhasit hořící školu pomocí hasicích přístrojů. Vše se povedlo, žáci viděli, že i učitelé jsou schopni zachránit naši školu před požárem.

Mgr. Barbara Raszyková

Den s turistickým oddílem Žlutý kvítek

V pondělí 16. 9. za žáky přijeli členové oddílu TOM Žlutý kvítek Palkovice.

Tento oddíl byl založen v Palkovicích v roce 1987 a své jméno získal podle oblíbených knih Jaroslava Foglara, a také proto, že v mnohých zahradách kvetly mochny husí. Takto se žákům přestavili členové turistického oddílu. Během dopoledne se žáci dozvěděli mnohem více o činnosti turistických oddílů i o závodech, které se pro turistické oddíly pravidelně pořádají.

Po krátké besedě si žáci mohli prakticky vyzkoušet, co členové oddílu musí umět, aby mohli v závodech uspět. Vždyť nejen rychlost, ale i spousta znalostí o přírodě, uzlování, orientaci v krajině je nutná pro vítězství.

Chtěla bych poděkovat členům turistického oddílu za skvěle připravený příjemný den, který byl pro všechny nejen zábavou , ale i poučením.

Mgr. Barbara Raszyková