Aktuality MŠ

Školka nanečisto

Od středy 28.8. do pátku 30.8. 2019 v době od 9,00 do 11,00 bude pro děti, které poprvé nastoupí do školky a jejich rodiče k dispozici třída Krtečků, kde si s dětmi můžete společně pohrát, seznámit se s prostředím školky a poznat paní učitelky a zeptat se jich na vše, co vás bude zajímat.

 

Těší se kolektiv mateřské školy

Seznam dětí přijatých do mateřské školy

Seznam dětí přijatých do mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace

svou ředitelkou rozhodla v souladu s ustanovením § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

  Děti s registračním číslem

MS 01/19

MS 02/19

MS 03/19

MS 04/19

MS 05/19

MS 06/19

MS 07/19

MS 08/19

MS 09/19

MS 10/19

MS 11/19

MS 12/19

MS 13/19

MS 14/19

 

se přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

 

 

Zveřejněno dne 21. 5. 2018

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

                                                                           Stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:

1. neomezená celodenní docházka 500, – Kč
2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ

 

250,- Kč
3.  děti, které mají staršího sourozence v ZŠ a MŠ Metylovice

 

250,- Kč
4. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci

 

výše úplaty bude  stanovena k 1. 5. 2020

 

 

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

Prázdninový provoz v MŠ a ŠD

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách bude zajištěn v MŠ 20 v období od  1. 7. do 19. 7. 2019.

Úplata je stanovena pouze pro přihlášené děti v ceně 375 Kč na toto období (1.7. – 19. 7.).

Provoz školní družiny o hlavních prázdninách bude zajištěn v prostorách ZŠ v období od 1. 7. do 19. 7. 2019.

Úplata je stanovena pouze pro přihlášené žáky v ceně 100 Kč na toto období (1.7. – 19. 7.).

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

Velikonoční dílny se seniory

Ve středu 17.4.2019 se v MŠ Metylovice již tradičně konaly Velikonoční dílny. Pozváni přijali místní senioři, kteří dětem povyprávěli, jak se dříve Velikonoce slavily a co se od té doby změnilo. Dětem napekli perníková vajíčka, která si děti samy ozdobily a snědly. Rodiče si pak s dětmi mohli uplést pomlázku, vyrobit velikonoční přání či jiné ozdoby. Děkujeme seniorům i rodičům za dobrou náladu a vstřícnost a těšíme se společně na další setkání.

Jana Murková, učitelka MŠ