Renata Spustová

Informace k platbě za školní družinu

Vážení rodiče,

poplatek za školní družinu je od 1.11.2016 vybírán na sekretariátě školy u paní Klimánkové. Listopadovou platbu proveďte, prosím, do 15.11.2016 v ranních hodinách. Platba za prosinec bude provedena při úhradě prosincových obědů. tato informace se týká těch žáků, za něž platí rodiče platbu za ŠD v hotovosti. Platby přes účet zůstávají beze změny. R. Spustová

Jak jsme prožili Halloween ve třídě Medvídků

Tento týdne jsme si dětmi povídali o tradici Dušiček a o pro dětmi velmi atraktivním Halloweenu. V pondělí děti navštívilo strašidlo, kterému děti vymýšlely jméno a poté si společně zahrály pohybové hry „Na strašidlo“ a „Chodí bubák okolo“. V dalších dnech se děti naučily krátkou básničku, zatančily si u písniček z pohádky Ať žijí duchové, tvořily dýně a strašidla, masky čarodějnic. V pátek se ve školce konalo Halloweenské dopoledne s čarodějnicemi, na které si děti z domu přinesly strašidelné masky a převleky. Děti plnily různé úkoly – hod míčkem na dýni, tanec s balonkem, taneční soutěž, relaxovaly při tanci se strašidýlky a závěrem všechny děti dostaly sladkou odměnu. Děkujeme všem maminkám i tatínkům, že dětem přichystali krásné kostýmy.  Pavla Hrčková

14922929_1319939408030764_526716172_o 14958169_1319937228030982_392104083_o-1 14958944_1319936834697688_571629456_o 14964126_1319936601364378_2092018015_o 14971039_1319936511364387_375852632_o 14971097_1319939294697442_1911301995_o 14971702_1319935478031157_1533324991_o-1 img_1009 img_1033 img_1040 img_1041 img_1042 img_1044 img_1057 img_1061 img_1068 img_1071 img_1073

Ředitelské volno

Ředitelka Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvkové organizace vyhlašuje z důvodu oprav osvětlovacích těles ředitelské volno dne 18.11.2016. Provoz mateřské školy tento den bude zajištěn v budově Metylovice 20 pouze pro přihlášené děti.

Renata Spustová, ředitelka školy

Aktuální informace k Halloweenu

Dle informace Sdružení rodičů je zrušena část Halloweenu od 17,30 hodin, kterou toto sdružení pořádá.

Akce, kterou zajišťují zaměstnanci školy, proběhne beze změny, a to 3.11.2016 od 16,30 do 17,30 v základní škole. Děti, které přijdou v halloweenské masce, budou odměněny.  Na účast našich dětí se těší všichni zaměstnanci školy – někteří obzvláště strašidelní. Renata Spustová 

Další novinky od Medvídků

Podzimním lesem děti provázela veverka Agáta. Děti přichystaly z dřevěné stabenice les pro své plyšové kamarády. Dozvěděly se, jaké podzimní plody můžeme v lese najít a učily se je pojmenovat a třídit. Děti si procvičily počítání do 10, tvořivost rozvíjely při výtvarných činnostech – výrobě mochomůrky. Odpolední čas trávily výrobou stromečků a hub z papíru a mochomůrek. Naučily se novou básničku a písničku o houbách.

Následující týden do školky přiletěl smutný drak Ondra, kterému děti pomáhaly najít kamarády, zkoušely jej rozveselit, uvařily mu léčivý lektvar. Děti relaxovaly u pohádky „Mevídek a drak“, zkoumali jsme vzduch, povídali si o charakteristickém podzimním počasí, zahráli jsme si na vítr, upevňovali jsme přátelské vztahy ve třídě a nakonec jsme pořádali dračí závody.                                                                                                                                                                                           Pavla Hrčková

14646847_1295509840473721_1719549228_o 14689949_1295510067140365_150773272_o 14697097_1295510410473664_644028056_o-1 14725324_1295509893807049_2087975047_o 14725442_1295510270473678_797258507_o img_0903 img_0905 img_0924 img_0938 img_0939img_0925img_0935img_0943

Co se děje ve třídě Medvídků

V září jsme s dětmi probírali ovoce a zeleninu. Jeden týden jsme si s medvídkem Míšou, který se rozhodl, že se stane sadařem, povídali o ovoci. Děti se seznámily s různými druhy ovoce a naučily se rozpoznávat, které ovoce roste na stromě, a které na záhoně. Při smyslových hrách zkoumaly různé tvary a povrchy ovoce. Zasoutěžili jsme si ve štafetě při podávání jablíček, ručky jsme si procvičili při kutálení jablíček. Naučili jsme se písničku „Měla babka čtyři jabka“ a děti si vyzkoušely zatančit mazurku, jak se jim to dařilo, můžete sami posoudit na videích.

Následující týden nás zajíc Toník vzal na svoji zahrádku a seznamoval nás s jednotlivými druhy zeleniny. Povídali jsme si s dětmi o významu ovoce a zeleniny pro zdraví. Děti dramatizovaly pohádky „O veliké řepě“ a „Jak mrkev hledala svoji barvu“. Své smysly zapojily při poznávání zeleniny dle chuti. Procvičily si prstíky a hlavičky při práci na interaktivní tabuli, pracovních listech a výtvarné činnosti. Od myšek se děti dozvěděly, jak zeleninu a ovoce zpracovávat, aby se nám nezkazila. Zkusily si přiřadit skutečnou zeleninu k obrázkům. Při pobytu na školní zahradě zasadil každý svůj česnek.  Pavla Hrčková

14627743_1290685177622854_1550076367_n img_0760 img_0780 img_0797 img_0815 img_0860 img_0862 img_0867 img_0873img_0800img_0822img_0826img_0876img_0877img_0884

Informace k Halloweenu

Vážení rodiče,

halloweenský podvečer v základní škole v Metylovicích se koná 3.11.2016 od 16,30 v budově ZŠ, poté pod záštitou Sdružení rodičů proběhne průvod a aktivity na školním hřišti.

Akce je zajištěna takto:

Aktivity od 16,30 do 17,30 zabezpečuje základní škola a dohled nad žáky zajištují zaměstnanci školy. Dětem není dovolen v tomto čase volný pohyb po obecní komunikaci, chodníku a v okolí školy. Děti základní školy mohou přijít samy, děti MŠ pouze v doprovodu zletilé osoby.

Od 17,30 akci organizuje sdružení rodičů a zodpovědnost nad dětmi, které se akce účastní, přebírají jejich rodiče.

Dovoluji si vás proto požádat o součinnost s těmito opatřeními zajišťujícími bezpečnost vašich dětí.

Děkuji vám. Renata Spustová, ředitelka školy

Jak jsme se Sluníčkem přivítali podzim

První podzimní den nám začal 22. září, a tak jsme se s dětmi rozhodli, že ho přivítáme se vší úctou k přírodě. Nejprve jsme se vydali cestou kolem lesa směrem k Pískovnám, abychom nasbírali lesní plody pro zvířátka , které jsme po cestě také potkali. Vydali jsme se až na samotný vrchol „Čupek“, kde se buduje nové posezení, po cestě děti nasbírali šípky a taky postavily v lese broukoviště. A protože nám vyšlo pěkné počasí, tak jsme si po cestě také zazpívali do kroku. :-)  Adam Mráček

img_20160922_090353 img_20160922_090405 img_20160922_092617 img_20160922_092653 img_20160922_092659 img_20160922_093511 img_20160922_093525 img_20160923_094105 img_20160923_094119 img_20160923_095623 img_20160923_095733 img_20160923_101555 img_20160923_101804 img_20160923_110639 img_20160923_110803 img_20160923_110945 img_20160923_111016img_20161006_135042img_20161006_135107img_20161006_135149img_20161006_135226img_20161006_135307img_20161007_101604img_20161007_103202

Šachový kroužek

Dne 10.10. od 15,00 do 16,00 se koná předběžná schůzka zájemců o šachový kroužek, který povede pan Petr Vysoglad. Děti si vyzkoušejí hru a její pravidla. Pokud budou mít o kroužek zájem, vyplňte, prosím, přihlášku do kroužku. Kroužek bude probíhat každý lichý týden – co 14 dní v pondělí od 14,00 do 16,00 ve školní družině 2 v naší ZŠ. Začínáme na ostro 24.10.

sachovy-krouzek-prihlaska