Barbara Raszyková

Jak medvídci vyráběli strom

Když jsme se dozvěděli o výstavě ke Dni stromů, tak jsme nelenili a s dětmi vymysleli, jak vyrobíme náš strom, abychom jsme se do téhle „akce“ mohli zapojit. Nejprve si děti obtiskly ruce pomalované temperou v barvách podzimu, paní učitelka ruce vystřihla a děti si je podepsali. Další den přišel na řadu samotný strom. Předkreslený strom na výkresu jsme si vymalovali temperou, po zaschnutí s menší pomocí paní učitelky na něj nalepili kůru a na větve nalepili naše obtištěné ruce = listy. Mezitím děti dostaly svůj první domácí úkol, donést si vylisované listy. Všichni byli nadšení. A aby náš strom nebyl v lese sám, vybrali si děti zvířátka, která žijí v lese. Vybarvili pastelkami a přilepili ke stromu, na strom nebo pod strom podle toho kde to zvíře můžeme vidět. Naposledy děti přilepily vylisované listy a odnesli vyrobený strom na výstavu.

                 Barbora Šigutová, učitelka MŠ-oddělení Medvídci

Výstava ke Dni stromů

Přijďte se podívat na výstavu žákovských prací na téma „stromy“, která je věnována Dni stromů. Žákovské práce jsou vystaveny od 5. října ve vestibulu školy, kde můžete hlasovat o nejpěknější obrázek.                                                            Mgr.MgA. Šigutová Lenka, vedoucí školní družiny

Chráníme přírodu

Děti mateřské školy i žáci základní školy se rozhodli, že budou chránit naši přírodu. Od začátku školního roku se zapojili do sbírání PET láhví – mateřská škola a do sběru papíru – základní škola. Pokud chcete, můžete se do sběru zapojit taky. Bližší informace Vám podají vedoucí MŠ a ŠD.

 

Podzimní pouštění draků

V pátek 29. 9. 2017 žáci vyměnili učebnice a sešity za špejle, papír a pastelky. Vždyť podzim už je v plném proudu a k podzimu patří i pouštění draků. Od rána všichni pilně pracovali na výrobě svých draků. Během vyučování se dozvěděli, že draci lítali na obloze už dávno a dokonce nelétají jen u nás, ale po celém světě.

Se svými krásně vyrobenými draky se všichni mohli pochlubit na fotbalovém hřišti, kde lety draků děti doprovodili básničkami, písničkami i svými pohádkami, které v tento den vznikly.

K pátečnímu dni se připojili se svými draky i děti s mateřské školy, oddělení Sluníčka i Medvídků, které si létání moc užily.

Velké poděkování patří i trpělivým rodičům, kteří přišli pomoc svým dětem vyrobit draky i těm rodičům, kteří pomáhali při létání.

Za zdařilý den patří i poděkování vyučujícím, kteří tuto akci pro děti připravili.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

 

Pohádka o drakovi

Byl jednou jeden drak a byl hodně barevný. Zato druhý byl černobílý a ten byl smutný. Ti dva byli spolu velcí kamarádi, ale jednou ten jeden drak povídá: „Draku, proč já jsem černobílý a ty barevný?“ A druhý povídá: „ Já nevím, takový jsem se narodil. Ty určitě taky. Počkej, dám ti radu. Sleť k dětem dolů, ať tě vybarví.“ Tak drak sletěl dolů k dětem a až vyletěl, tak byl barevný, že až zářil.

Tomáš Halata, žák V. třídy

 

 

  

Cvičný požární poplach 2017

 

 

 

Cvičný požární poplach 2017

Už v prvním týdnu školy se naši žáci učili, jak se zachránit v případě, že by začala hořet škola.

V pátek 8. 9. 2017 proběhl ve škole cvičný požární poplach a následná evakuace školy.  Po vyhlášení poplachu opouštěli žáci se svými vyučujícími školu podle evakuačního plánu a shromáždili se na školní zahradě. Evakuace školy proběhla naprosto klidně a spořádaně a trvala nám pouhých pár minut. Na závěr mohli žáci vidět simulované hašení požáru práškovým hasicím přístrojem na papírové maketě, kterou vyrobily děti z MŠ oddělení Sluníčko pod vedením p. Mráčka.

Nad celou akcí bděla bezpečnostní technička paní Kopecká, které bych tímto chtěla poděkovat.

                                                                                          Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

 

Zahájení školního roku 2017/2018

 

Začal školní rok 2017/2018

V pondělí 4. 9. se otevřely vstupní dveře školy a přes prázdniny osiřelá škola se zaplnila malými i většími školáky. Ti malí si sebou přivedli rodiče, aby si dodali odvahu.

Všechny školáky přivítal ve školní jídelně starosta obce, paní ředitelka i předseda hasičů, který odměnil prvňáčky sladkou odměnou. Nakonec se všichni podívali do svých tříd a přivítali se se svými třídními učiteli.

Za všechny pracovníky školy vítáme naše žáky po prázdninách ve škole a přejeme jim mnoho úspěchů.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy