Barbara Raszyková

VESELÉ VÁNOCE

Příjemné prožití svátků vánočních,

hodně štěstí, zdraví a úspěchů

přejí                                                                                                                                                                                        Související obrázek

zaměstnanci organizace               

Doprodej zboží z předvánočního jarmarku

V pátek 20. 12. 2019 bude v dopoledních hodinách probíhat ve školní jídelně doprodej zboží z předvánočního jarmarku. Veškeré zboží bude zlevněno o 50 %! Nakoupit si mohou přijít také rodinní příslušníci i široká veřejnost.

Žáci, kteří si chtějí zakoupit něco krásného z výroby naší školy, si s sebou nezapomenou přinést penízky.

Finanční obnos získaný z předvánočního jarmarku a doprodeje zboží ve školní jídelně bude investován do návštěvy kina a na dokoupení her do školní družiny.

Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelka ŠD

Upozornění

Informace Školní družina

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 a v pátek 20. 12. 2019 budou ZRUŠENY odpolední zájmové kroužky školní družiny.

  • Ve čtvrtek 19. 12. 2019 budou od 13:00 do 15:00 probíhat vánoční dílny pro žáky navštěvující ŠD. Budeme vyrábět mýdla a jiné výrobky dle výběru dětí. Výrobky si děti odnesou s sebou domů.
  • V pátek 20. 12. 2019 bude ve školní družině od 13:00 do 15:00 probíhat Vánoční besídka.

Prosíme zákonné zástupce, aby nevyzvedávali své děti během čtvrtečních vánočních dílen, nebo aby stanovily odchod dětí v tento den mimo čas vánočních dílen.

Mgr. MgA. Lenka Šigutová, Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelky ŠD

Kalendář pro OÚ

Rok 2019 se pomalu ale jistě chýlí ke konci a tak jsme s dětmi ze třídy Sluníčko vyrobili pro pana starostu a členy OÚ kalendář pro rok 2020, který jsme byli i osobně předat. Děkujeme panu starostovi za milé přivítání a tak jako jsme přáli jemu, přejeme i všem ostatním krásné Vánoce a pohodový rok 2020.

Bilčíková K., učitelka MŠ, třída Sluníčko

Výroba svícnů

Ještě než nám začne Štědrý večer, stihly si děti ze třídy Sluníčko vyrobit krásné svícny na štědrovečerní tabuli. Myslím, že se jim výrobky velice zdařily a každý si zaslouží pochvalu.

Bilčíková K., učitelka MŠ, třída Sluníčko

Vánoční besídka ve školce a vánoční tvoření

Dne 11.12.2019 se ve školce uskutečnila Vánoční besídka a tvořivé dílny dětí z mateřské školy. Besídka se vydařila na jedničku a stromeček rozzářily krásné ozdoby vytvořené dětmi a rodiči.

Čerte, čerte, chlupatý,
nechej pytel za vraty.
Slibuju Ti, slibuju,
že už zlobit nebudu.

Tereza Šubová, oddělení Krtečci

 

Vánoční jarmark

Páteční odpoledne 6. 12.  vystupovali žáci i děti ze Sluníčka na vánočním jarmarku. A nejen to, žáci vyrobili spoustu hezkých vánočních dárků, které na jarmaku nabídli k prodeji.

Po setmění na jarmark přijel Mikuláš a všechny děti odměnil.

Mikuláš ve školce i škole

V pátek 6. 12. přišel mezi děti i žáky Mikuláš s anděly a čerty.

A protože máme ve školce samé šikovné děti, připravili jsme si pro Mikuláše básničky a písničku a za odměnu děti dostaly mikulášskou nadílku.

I žáci museli dokázat, že si svůj dáreček zaslouží.

   

Mgr. Barbara Raszyková