Naděžda Reková

Velikonoční dílna

 

Velikonoční tvoření pro rodiče a děti

Ve čtvrtek 14. března se uskutečnila pro rodiče a děti velikonoční dílna. Jedná se o pravidelnou akci pořádanou pedagogy základní i mateřské školy, na niž si mohou děti s pomocí svých rodičů vytvořit nejrůznější výrobky a následně si je odnést domů.

Letošní Velikonoční dílna proběhla v mateřské školce a i přes velice nepříznivé počasí se akce zúčastnilo téměř 20 dětí spolu s rodiči. Pro děti byly na šesti stanovištích připraveny zajímavé činnosti. Mohly si vlastnoručně vyrobit předměty s velikonoční tematikou. Akce probíhala ve veselé a příjemné atmosféře a po necelých dvou hodinách  už si děti domů odnášely tatary, kraslice, velikonoční proutěné věnce a další výrobky, které jim v současných ještě chladných dnech budou připomínat pomalu přicházející jaro. 

Pavla Hrčková

Metylovská škola

 

Kvalitní vzdělávání je naší prioritou

 

Naše malotřídní škola v současné době vyučuje 39 žáků ve třech třídách. V příštím školním roce by se měl počet dětí zvýšit, což s sebou přinese i pozitivní změny ve způsobu organizace výuky. Spojování tříd bývá často rodiči přijímáno negativně, i když do určité míry rozvíjí samostatnost žáků a z dlouhodobého hlediska se osvědčilo. Přesto jsme se rozhodli, pokud to podmínky školy umožní, vyučovat ve spojených třídách jen minimálně, a to především výchovy. Jednotná koncepce spojování tříd v rámci pětiletého období by měla vést k optimalizaci výuky. Naším cílem je především samostatná výuka jazyků a z velké části i  matematiky. Předpokládáme, že v příštím školním roce bude spojena jen třetí a čtvrtá třída, a to jen částečně tak, aby podíl samostatné výuky profilových předmětů byl co největší.

V rámci vyrovnání se standardům stanoveným celostátním testováním žáků pátých ročníků zavedeme v prvním a druhém ročníku výuku matematiky podle profesora Milana Hejného, protože matematika není jen o zvládnutí numerického počítání, ale také o kvalitě myšlení, o logickém úsudku, řešení problémů a komunikaci. Nové trendy výuky matematických dovedností by se postupně měly včlenit do vyučování matematice na celém prvním stupni naší školy. Tento unikátní způsob výuky získal již řadu příznivců a zájemců nejen v naší republice, ale i v Kanadě, Itálii či sousedním Polsku. 

V rámci jazykové výuky rozvíjíme zejména čtenářské dovednosti. Učitelé naší školy vytvořili soubor pracovních listů zaměřených na porozumění textu a následnou práci s textem. Cizojazyčné znalosti našich žáků vedené podle koncepce výuky angličtiny nakladatelství Oxford Univerzity Press rozšíříme v příštím školním roce o nepovinnou výuku druhého cizího jazyka.   

Aby děti z mateřské školy vstupovaly do první třídy s radostí a beze strachu, připravili pedagogové pro budoucí školáky program zaměřený na první školní dovednosti a práci s interaktivní tabulí. Naši budoucí školáci již mají první z pěti setkání Předškoláčka úspěšně za sebou. Tentokrát si v první třídě vyzkoušeli pohádky, pexesa a hry s písmenky.    

I když se snažíme zaměřit především na kvalitní přípravu žáků pro přechod na druhý stupeň základního vzdělávání, umožňuje nám nízký počet dětí ve třídě individuální přístup k jednotlivcům, respektování vzdělávacích potřeb dětí i vytvoření zázemí a rodinného prostředí školy.      Renata Spustová

 

Bez pomoci rodičů se neobejdeme

Zájem rodičovské veřejnosti a v prvé řadě konkrétní pomoc je pro naši školu významným prostředkem rozvoje školy a jejích činností.

V měsíci únoru bez nároku na jakoukoliv odměnu provedl pan Petr Žídek z dolního konce  instalaci přívodu teplé a studené vody na WC dívek i chlapců v obou podlažích naší základní školy, namontování nových směšovacích baterií a umyvadel. Podařilo se nám tak, jen s materiálovými náklady, splnit podmínku krajské hygienické stanice k dalšímu provozu školy.

Úspěšně a především viditelně spolupracuje s naší školou i Markéta Macháňová. Každý měsíc připravuje pracovní dílny pro rodiče a děti a spolupracuje s pedagogy naší školy při větších vánočních a velikonočních akcích. Výrobky z její dílny si našly místo už v mnoha domácnostech. Nyní přispěla paní Macháňová i k výzdobě vestibulu školy, kde návštěvníky přivítají hned dvě figuríny „naša Haňa s Fanušem“ v lidových krojích lašského regionu, aby připomněly dětem i dospělým kořeny a dávné tradice podondřejnické oblasti. Máselnici z Kašového mlýnka k výzdobě interiéru zapůjčila paní Kateřina Talová.


Naše škola by se však neobešla bez významné pomoci a spolupráce se Sdružením rodičů, které vzniklo při naší škole. Finanční podpora dopravy dětí ze základní i mateřské školy na představení do Divadla loutek, Planetária či Divadla Jiřího Myrona umožňuje tyto akce zorganizovat a zpřístupnit tak našim dětem co největší spektrum kulturních a vědomostních zážitků, které vytvářejí součást jejich hodnotového žebříčku a kulturního přehledu.

Všem, kteří naší škole pomáhají, ať finančně či formou daru nebo vlastní prací a nezištnou pomocí, patří velké poděkování.      

Renata Spustová

 


 

 

/span

Drátenici

 

Malí dráteníci z metylovské školy

 

Drátenictví je dodnes populární a živé řemeslo, kterému se i dnes věnuje spousta tvůrců. Žáci čtvrtého a pátého ročníku naší školy si v Muzeu Beskyd ve Frýdku – Místku přiblížili tvrdý život dráteníků a poznali jejich nepostradatelné výrobky, které zhotovovali z drátu pouze kleštěmi. Pokusili se uhodnout, k čemu výrobky sloužily a viděli také názorné výjevy ze života dráteníka, které byly zprostředkovány figurínami a diorámaty. Na závěr si tuto činnost i vyzkoušeli, když se pokusili drátovat oblázky. Ve většině případů zůstalo jen u pokusu, a tak si mohou maminky oddechnout, že dnešní nádobí již není keramické.              Aleš Prokop

 

Návštěva ZŠ nám. T.G.Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí

 

Před žáky pátého ročníku naší školy stojí každoročně důležité rozhodnutí. Zvážit a rozhodnout se, na které základní škole budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Proto jsme přijali pozvání ZŠ TGM ve Frýdlantu n/O a tuto školu navštívili. Po přivítání ředitelem školy panem Mgr. Jiřím Čupou již následovala důkladná prohlídka celé budovy. Bylo se opravdu na co dívat. Moderně zařízené učebny, tělocvičny, chemické pokusy…ale nejvíce se dětem asi líbila školní jídelna s občerstvením. Při loučení všichni žáci naší školy slíbili, že podají přihlášku na tuto školu. Takže – Na shledanou v září!                                     Aleš Prokop

 


 

 

 

 

 

 

 

Informace ze školní družiny

 

Co je nového v naší školní družině

 

Kytarový kroužek, který je součástí základní školy a školní družiny v Metylovicích, se dočkal prvního potlesku veřejnosti, a to v sobotu 3. března, kdy se konalo v místním kinosále vítání nových občánků. K této významné události si žáci zdejší ZŠ připravili krátké kulturní pásmo písní a básní za doprovodu kytar. Toto vystoupení bylo jejich první veřejné, kterého se zhostili na jedničku. Kytarový  kroužek se rozrostl o tři  nové členy, kteří mají chuť zpívat a naučit se hrát na kytaru.

K dalším pěveckým vystoupením  patřilo obvodní kolo soutěže „Loutnička“, kterou  každoročně  organizuje ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí. Soutěže se zúčastnily dvě žákyně naši školy – druhačka  Anetka Vyvialová a žákyně páté třídy Anička Stodůlková, která se doprovodila sama na kytaru. Setkaly se zde děti z šesti základních škol, které byly rozděleny do tří kategorií. 1. kategorie – děti 1. třídy, 2. kategorie –  z 2.- 3. třídy a 3. kategorie – děti 4.- 5. třídy. Všech 37 dětí i přes velkou trému zpívalo s velkým nasazením. Naše žákyně se sice neumístily na žádném vítězném stupni, ale získaly zkušenosti, jak taková soutěž probíhá. Věříme, že příští rok se opět soutěže zúčastníme.

Novinkou ve školní družině jsou živá zvířátka v koutku živé přírody.  Od března děti krmí a starají se o  králička „Wikiho, suchozemskou želvu „Lojzíka“, a v brzké době k nim ještě přibudou rybičky. Věříme, že zvířátka nebudou jen pro ozdobu, ale péče se o ně bude u dětí rozvíjet zodpovědnost a ohleduplnost. Také pozorováním života a potřeb zvířecího kamaráda získává dítě mnoho informací.   Naďa Reková 

 

 

 

Kroužek hry na kytaru

Kroužek hry na kytaru

při školní družině

ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice

 

Vedoucí kroužku: Naděžda Reková
Kroužek hry na kytaru má deset členů – devět děvčat a jeden chlapec. Učíme se zde tzv. doprovodnou kytaru, tzn., že nevybrnkáváme podle not, ale hrajeme akordy jako doprovod ke zpěvu. Vypadá to tedy nenáročně – ale přece jen…Předpokladem je hudební sluch, chuť zpívat. V našem kroužku jsou zastoupení žáci druhého až pátého ročníku ZŠ. Doporučený věk hry na kytaru je 12 let. V našem kroužku máme i mladší zájemce, pro jejichž malé prstíky je to zbytečná dřina, co by později mohlo jít hladce, ale mají velkou snahu a trpělivost. Každý akord a nový rytmus vyžaduje návyk a zažití. Proto je třeba zdůraznit potřebnou trpělivost, vytrvalost a opakování. Všichni členové kroužku začínají v tomto roce poprvé. Scházíme se každou středu a u všech deseti žáků je vidět velký zájem. Umět doprovodit zpěv na kytaru, ať už u táboráku, na výletě, rodinných sezeních – to je přece paráda!

Informace z MŠ

 Září
Tak, a už je zase září,
slunce ještě pořád září.
Na podzim to nevypadá,
i když občas listí padá.

Je to léto, ale babí!
Pavouci své sítě staví.
A když na ně padne rosa,
rozzáří se i ta vosa.

Prázdniny opět utekly jako voda a je tu další školní rok, v němž naše školka přivítala 48 dětí , nově již ve dvou samostatných třídách. Starší děti navštěvují oddělení s názvem „medvídci“ a naši nejmenší oddělení „krtečci“. První dny ve školce byly plné očekávání hlavně pro děti “nováčky”.  Na začátku školního roku se děti spřátelily s novým prostředím, některé poznaly nové kamarády a nechybělo ani seznámení s bezpečnostními pravidly při pobytu v MŠ, na zahradě i na vycházkách. Za příznivého počasí využíváme pobyt na zahradě, která poskytuje dětem celoročně dostatek prostoru pro pohybové činnosti i hry nebo poznáváme blízké okolí mateřské školy a přírodu. Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle základního denního režimu, týdenní řízenou činnost máme rozdělenou do několika aktivit, např.  hudebně pohybových, kde se děti učí nejen nové písně, ale také se seznamují s hudebními nástroji a v rámci tělovýchovných chvilek a relaxačních cvičeních si protahují celé tělíčko. Ve výtvarné činnosti děti kreslily zážitky z prázdnin, vyráběly dráčky, které si vybarvily podle svých představ a rozvíjely si tak nejen fantazii, ale procvičovaly také  jemnou motoriku ruky.

Pro děti z MŠ je během celého školního roku připravena celá  řada akcí, divadélek a kroužků. Již během září jsme stihli navštívit Divadlo loutek v Ostravě, kde jsme zhlédli představení „Broučci“, inspirované známým českým autorem Janem Karafiátem. Děti měly možnost sledovat každodenní příběhy „broučků“ a jejich prožívání přírodních cyklů– od večera do rána a od jara do zimy. V budově MŠ se konala také odpolední zářijová dílna Markéty Macháňové, kdy maminky společně  s dětmi zdobily   svícen barvami na sklo nebo nalepovali na hrnečky různé dekorace květinového stylu.

Věřím, že nový školní rok přinese dětem mnoho radosti, krásných okamžiků i  nových zážitků a kamarádů.

Renata Ivánková

učitelka MŠ

 

V Metylovicích 21.9. 2012

Informace ze školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy v Metylovicích.  Nachází se v prvním patře budovy školy. Družina je určena pro žáky 1. – 5. třídy. Možnost navštěvovat ŠD využívají i žáci, kteří nejsou přihlášeni k trvalé docházce. Školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému, který  zabezpečuje žákům náplň volného času v době před  nebo mezi školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit.

Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školní družinu cca 30 dětí z toho 20 je přihlášeno k trvalé docházce, zbytek navštěvuje ŠD pouze v ranních hodinách.

V letošním roce došlo k malým změnám  co se týká vybavení, tak i aktivit ŠD. Dětem byl do školní družiny pořízen koberec, na kterém si mohou hrát a každou středu v době od 13.00 – 14.15 mají možnost navštěvovat kroužek kytary a zpěvu pod vedením p. vychovatelky Rekové, o který je zájem hlavně u děvčat z druhého až pátého ročníku. V následujících měsících je možné, pokud bude zájem ze strany dětí, realizovat kroužek „Tvořivá dílna“.

Díky spolupráci s rodiči přejeme dětem, aby prožily ve školní družině pohodový školní rok a budeme dbát na to, aby kromě organizovaných činnosti měly děti dostatek času na odpočinek, relaxaci a prohlubování kamarádských vztahů,

 

Ved. ŠD Reková Naděžda