Naděžda Reková

Mikulášská nadílka v naší MŠ

Mikulášská nadílka v naší MŠ

Tak jsme se opět dočkali. Dne 6. 12. nás v dopoledních hodinách již tradičně navštívil Mikuláš s andělem a dvěma čerty.  Děti na ně čekaly s velkým napětím. Jako každý rok se Mikuláš dětí ptal, zda byly hodné. Děti slíbily, že budou poslušné a na závěr zazpívaly „této vzácné návštěvě“ pěknou písničku a  zarecitovaly dvě básničky. Všechny neřesti v „Knize hříchů“ byly nakonec odpuštěny a všichni  dostali moc hezkou nadílku. Tak zase za rok se budeme těšit v předvánočním čase….                              Renata Ivánková