Drátenici

 

Malí dráteníci z metylovské školy

 

Drátenictví je dodnes populární a živé řemeslo, kterému se i dnes věnuje spousta tvůrců. Žáci čtvrtého a pátého ročníku naší školy si v Muzeu Beskyd ve Frýdku – Místku přiblížili tvrdý život dráteníků a poznali jejich nepostradatelné výrobky, které zhotovovali z drátu pouze kleštěmi. Pokusili se uhodnout, k čemu výrobky sloužily a viděli také názorné výjevy ze života dráteníka, které byly zprostředkovány figurínami a diorámaty. Na závěr si tuto činnost i vyzkoušeli, když se pokusili drátovat oblázky. Ve většině případů zůstalo jen u pokusu, a tak si mohou maminky oddechnout, že dnešní nádobí již není keramické.              Aleš Prokop

 

Návštěva ZŠ nám. T.G.Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí

 

Před žáky pátého ročníku naší školy stojí každoročně důležité rozhodnutí. Zvážit a rozhodnout se, na které základní škole budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Proto jsme přijali pozvání ZŠ TGM ve Frýdlantu n/O a tuto školu navštívili. Po přivítání ředitelem školy panem Mgr. Jiřím Čupou již následovala důkladná prohlídka celé budovy. Bylo se opravdu na co dívat. Moderně zařízené učebny, tělocvičny, chemické pokusy…ale nejvíce se dětem asi líbila školní jídelna s občerstvením. Při loučení všichni žáci naší školy slíbili, že podají přihlášku na tuto školu. Takže – Na shledanou v září!                                     Aleš Prokop