Vánoční koncert přiblížil tradiční štědrovečerní zvyky

Základní škola v Metylovicích spolu s folklórním souborem Beseda i v letošním adventním čase připravili pro rodiče a své příznivce již tradiční vánoční koncert, který se uskutečnil v místním kinosále v pátek 14. prosince.

Vánoční atmosféra se prolínala celým vystoupením. Malé mažoretky vedené Markétou Macháňovou předvedly svižné Rolničky a Dagmar Mačejovská se staršími děvčaty zapůsobily na obecenstvo perfektně secvičenou sestavou Vánoční. I děti mateřské školy se aktivně zapojily do vystoupení. Koledy, písničky a především hravý a bezprostřední projev těch nejmenších dětí vyvolal na tváři diváků nejeden úsměv. Malí Krtečci si připravili i pohádku o Budce, do které se přistěhovali zajíček, pejsek, žabka i umečený kozlík, dokud je nevyhnal strašný medvěd Všechnosněd. Oddělení Medvídků zaujalo ztvárněním Betlému s Jezulátkem a koledami. I Malá Beseda a Besedička doplnily program betlémskou atmosférou dotvořenou tanečky dětí ze souboru MŠ.

Beseda tentokrát připravila přehlídku štědrovečerních tradic doplněnou vyprávěním a koledami. Slavnostní večer zakončil sbor besedy, školní pěvecký sbor a sbor místních učitelů. Nostalgii Vánoc umocnilo i houslové duo Zdeňky Kalové a Lenky Liberdové, které zahrály Vivaldiho Concerto Grosso.

Odměnou všem účinkujícím byl potlesk plného sálu. Poděkování patří také zvukařům Lumíru Tománkovi a Jirkovi Mačejovskému, kteří perfektně dotvořili atmosféru celého slavnostního večera, ale i všem zaměstnancům školy za jejich nezištnou pomoc při organizaci koncertu.                                                                                                                                                                Renata Spustová