Upozornění

Informace Školní družina

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 a v pátek 20. 12. 2019 budou ZRUŠENY odpolední zájmové kroužky školní družiny.

  • Ve čtvrtek 19. 12. 2019 budou od 13:00 do 15:00 probíhat vánoční dílny pro žáky navštěvující ŠD. Budeme vyrábět mýdla a jiné výrobky dle výběru dětí. Výrobky si děti odnesou s sebou domů.
  • V pátek 20. 12. 2019 bude ve školní družině od 13:00 do 15:00 probíhat Vánoční besídka.

Prosíme zákonné zástupce, aby nevyzvedávali své děti během čtvrtečních vánočních dílen, nebo aby stanovily odchod dětí v tento den mimo čas vánočních dílen.

Mgr. MgA. Lenka Šigutová, Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelky ŠD