Výroba svícnů

Ještě než nám začne Štědrý večer, stihly si děti ze třídy Sluníčko vyrobit krásné svícny na štědrovečerní tabuli. Myslím, že se jim výrobky velice zdařily a každý si zaslouží pochvalu.

Bilčíková K., učitelka MŠ, třída Sluníčko