Projektový den u včel

Ve středu 2. 10. byli žáci v Chlebovicích ve Včelařském muzeu, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí o včelách a nejen to, všechno mohli vidět na vlastní oči. Během návštěvy se žáci rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina vyráběla svíčky a ta druhá si zasoutěžila o medové dobroty.

Projektový den byl financován z projektu Šablony II.

Mgr. Barbara Raszyková