Požární poplach

Ve středu 18. 9. ve škole hořelo. Naštěstí jenom jako, to aby si všichni mohli nacvičit, jak rychle opustit školu v nebezpečí požáru. Žákům i dětem ze Sluníčka se povedlo uniknout ze školy za necelé 2 minuty.

Cvičení neunikli ani pedagogové, na které čekal nelehký úkol. Měli uhasit hořící školu pomocí hasicích přístrojů. Vše se povedlo, žáci viděli, že i učitelé jsou schopni zachránit naši školu před požárem.

Mgr. Barbara Raszyková