Informace k zápisu do základní a mateřské školy

Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční dne 4.4.2017 v budově základní školy od 13,00 do 16,30 hodin. Zápisu se s rodiči zúčastní i přijímané dítě.

Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční dne 9.5.2017 v budově základní školy od 15,00 do 16,30 hodin.

Na oba zápisy je potřeba přinést rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.