Lesní zvířátka a Krtečkovi kamarádi z lesa

V tomto tematickém bloku se děti z oddělení Krtečci,seznámily s lesní zvěří, jejich zvířecí figurou a charasterickými rysy. Čím se živí, jak se pohybují, kde nocují. Prohlížely si obrázky lesní zvěře, různé encyklopedie a knížky s obrázky zvířátek. Seznámily se s bajkou. Takto byly děti motivovány k dalším činostem, výtvarnému i pohybovému vyjádření.

V herně se děti seznámily s oblíbenou hudebně pohybovou hrou na zajíčka. K této hře použila paní učitelka pro rozvoj fantazie zaječí uši a zaječí čepičku. Děti si nejprve osvojovaly text písně a pravidla hudebně pohybové hry. Pomocí rozpočítadla byl vybrán zajíček a hraní mohlo začít. Děti napodobovaly zaječí uši, poskoky snožmo, tančily v kruhu s kamarádem v rytmu písně. Projevovaly radost ze hry. Všechny děti si postupně vyzkoušely roli zajíce.

Po ukončení hry si děti mohli vyrobit svého vlastního zajíčka. Učily se nová slova – čumáček, tlamička, fousy, orientovat se na hlavě zajíčka, nalepovat jednotlivé části podle slovní instrukce paní učitelky.

Na závěr proběhlo společné fotografování dětí s vyrobenými zajíčky. Děti byly odměněny pochvalou a malou dobrůtkou v podobě bonbonu.

A co nás čeká příště….?

Nechte se sami překvapit.                 Iveta Janů

Fotky si můžete prohlédnout zde:

http://barborasigutova.rajce.idnes.cz/U_Krtecku/