Děti se Čtyřlístkem v Cinestaru

Pátek 26.4.2013 byl zřejmě nejslunečnějším dubnovým dnem. Počasí jakoby ještě dotvořilo už tak dobrou náladu dětí.

Proč měly děti radost?

Jely přece do kina! Do ostravského multikina Cinestar.

Do přistaveného autobusu nastoupilo 39 žáků naší základní školy a s nimi i 11 jejich budoucích spolužáků (prozatím ještě předškoláků místní mateřinky). Za doprovodu učitelů a zástupců SRPŠ s nadšením absolvovaly cestu do Ostravy na filmové představení Čtyřlístek ve službách krále.

„Už to uvidím asi posté…“  „A já asi postoprvé“,  trousily některé děti poznámky během cesty. Těžko říct, jestli byl ale mezi nimi někdo, kdo se i přesto na film netěšil.

Kino otevřeli jen pro nás, kdo by taky kromě nás šel v 9.30 hod do kina. Někteří neodolali a zakoupili si neodmyslitelný popcorn s colou a houfně jsme se šli usadit do sálu. Před začátkem představení nás ještě překvapil pan učitel Mráček, který dětem přinesl od pana promítajícího bonbony. A film mohl začít…

Všechny děti kreslený příběh natolik zaujal, že vůbec nevyrušovaly a dokonce ani nikdo nepotřeboval během promítání na WC. Cesta zpět proběhla podle plánu a příjezd autobusu před budovu ZŠ tak vpodstatě zahájil nadcházející víkend. Už se neučilo.

Jsme moc rádi, že se dětem kino líbilo. Děkujeme učitelům za jejich ochotu a spolupráci při organizaci akce. Doufáme, že i příští akce organizované Sdružením rodičů budou mít úspěch.

Markéta Macháňová a Dagmar Mačejovská