I naši nejmenší v mateřské škole absolvovali preventivní program s městskou policií.

 

Dne 9.4.2013 proběhla na naší MŠ v Metylovicích beseda se dvěmi seržantkami městské policie. Zajímavou formou si společně zopakovali všechna důležitá telefonní čísla : 150,155,156 a158. Děti se dozvěděly, na které telefonní číslo nahlásit, pokud naleznou na pískovišti injekční stříkačky nebo pokud se setkají s podezřele se chovající osobou.„Děti, jak se chováme v lese,“ ptaly se seržantky dětí a děti správně odpovídaly, že v lese nesmíme rozdělávat oheň, nerušíme zvěř, chováme se tiše a nenápadně. Také neopomněli připomenout pravidla pro bezpečnou jízdu na kole, mít v pořádku brzdy, na hlavě helmu, chrániče a na silnici jezdit pouze při kraji, ale jen v doprovodu rodičů. Pokud chceme venčit pejska, musí mít vodítko a náhubek, na cizí psy můžeme sahat jen se svolením majitele psa.

Na závěr této zajímavé besedy si děti společně připomenuly, že kolem nás žijí lidé, kteří potřebují naši pomoc, např. starší spoluobčané, a také jak se chovat  až do dospělosti, bychom se nedostali do rozporu se zákonem.                                                                                                      Lenka Lužíková