Soutěžíme s Oxfordem

 

Naši malí angličtináři soutěžili s Oxfordem

I když jsme počtem malá škola, zapojili jsme se do prestižní soutěže Winwith Oxford, kterou již několik let pořádá Základní škola Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku pro děti třetích a čtvrtých tříd.

Dva naši žáci čtvrtého ročníku – Eliška Mačejovská a Vašek Šigut 4. dubna soutěžili s dalšími devatenácti dětmi, především z frýdecko-místeckých škol.  Pro naše děti to byla cenná zkušenost, protože museli obstát v konkurenci dětí navštěvujících jazykové třídy.  Hovorové dovednosti, porozumění mluvené řeči, práce s textem či čtení anglického textu byly základními požadavky na soutěžící, které každoročně precizně připravuje Iva Novotná.  Výkony dětí hodnotila nezávislá porota.

Zkušenost našich soutěžících je o to cennější, že umožní připravit děti na budoucí testování, na konkurenční prostředí, ale především v nich zanechala dobrý pocit a snahu dále se vzdělávat.

                                                                                                                                                                                       Renata Spustová