Třídní schůzky

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

dovoluji si vás pozvat na třídní schůzky  za III. čtvrtletí školního roku 2018/19, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 16,00 hod. v základní škole.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

Prázdninový provoz v MŠ a ŠD

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách bude zajištěn v MŠ 20 v období od  1. 7. do 19. 7. 2019.

Úplata je stanovena pouze pro přihlášené děti v ceně 375 Kč na toto období (1.7. – 19. 7.).

Provoz školní družiny o hlavních prázdninách bude zajištěn v prostorách ZŠ v období od 1. 7. do 19. 7. 2019.

Úplata je stanovena pouze pro přihlášené žáky v ceně 100 Kč na toto období (1.7. – 19. 7.).

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

MATEMATICKÁ PYTHAGORIÁDA

Ve školním kole Pythagoriády 2019, matematické soutěže pro žáky 5. – 8. ročníku máme úspěšného řešitele. Stala se jím Tereza Tomášková z 5. třídy. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů také v okresním kole.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka

Velikonoční dílny se seniory

Ve středu 17.4.2019 se v MŠ Metylovice již tradičně konaly Velikonoční dílny. Pozváni přijali místní senioři, kteří dětem povyprávěli, jak se dříve Velikonoce slavily a co se od té doby změnilo. Dětem napekli perníková vajíčka, která si děti samy ozdobily a snědly. Rodiče si pak s dětmi mohli uplést pomlázku, vyrobit velikonoční přání či jiné ozdoby. Děkujeme seniorům i rodičům za dobrou náladu a vstřícnost a těšíme se společně na další setkání.

Jana Murková, učitelka MŠ

VÝSLEDKY VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

V úterý 16. 4. 2019 proběhlo ve vestibulu školy vyhlášení soutěže o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Na výstavě bylo ke zhlédnutí spousta nádherných vajíček, které vyrobili naši žáci s keramické hlíny. Porota tentokrát nevybrala tři nejlepší výtvory z celé školy, ale vybrala z každého ročníku to nejkrásnější a nejoriginálnější vajíčko. Samozřejmě ani ostatní nezůstali zkrátka a dostali alespoň sladkou odměnu.

Vítězové jednotlivých ročníků:

  1. třída – Zuzana Ševčíková
  2. třída – Sofie Bražinová
  3. třída – Vojtěch Ochman
  4. třída – Alena Macháňová
  5. třída – Eliška Janíková

Mgr.MgA Lenka Šigutová, učitelka VV

 

Projektový den v Planetáriu Ostrava

Ve středu 10. 4. 2019 se celá naše škola zúčastnila projektového dne – návštěva Planetária.
Nejprve 1., 2. a 3. třída absolvovaly v projekčním sále planetária živě komentovanou prohlídku promítané aktuální oblohy. Lektor jim sdělil mnoho zajímavého o souhvězdích, nezapomenutelný byl pohled na Zemi z vesmíru. Poté shlédli pořad Červená Karkulka a babiččin dalekohled, v němž Karkulka cestovala Sluneční soustavou. Následovala prohlídka prostor planetária, kde děti nejvíce zaujala možnost vyzkoušet si interaktivní exponáty.
Pro 4. a 5. třídu byl rovněž připraven pořad, tentokrát Dobrodružná cesta k planetám, kde se děti seznámily s naší Sluneční soustavou. Prostor dostala především planeta Mars, prstence Saturnu a jeho měsíc Titan. Projekci předcházela prohlídka Experimentária s odborným komentováním průvodci, kteří ochotně odpovídali na otázky. Děti si zde mohly zkusit mnohé přístroje, prohlédnout modely těles, zjistit, kam by doskočily na Měsíci, jak vznikají různé přírodní děje, např. tornádo, poznat vlastnosti světla a dalších záření.
Na závěr návštěvy si děti mohly zakoupit suvenýr s astronomickou tématikou.
Neopakovatelná atmosféra přispěla k vytvoření nevšedního zážitku.  Financování akce bylo z  projektu Šablony II.

Ing. Radana Dokulilová a kolegové vyučující ZŠ

Učíme se venku

Přišlo jaro a my už máme k dispozici venkovní učebnu, kterou jsme postavili v rámci projektu Moderní škola, a tak jsme toho patřičně využili! V pátek měli žáci čtvrté třídy hodinu matematiky venku, a bylo na nich znát, že jim udělal čerstvý vzduch moc dobře, počítání jim šlo jako po másle. Třetí třída měla ve venkovní učebně hodinu prvouky.

Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelka

V družině se recykluje

V uplynulém měsíci jsme si v rámci celoročního plánu recyklace ve školní družině povídali o recyklaci plastů. Nezůstalo ale jen u povídání a s žáky jsme si vyrobili spoustu ozdob a hraček z plastů. Žáci si mohli vyrobit šperky ze starých vzorníků, sluníčka z víček od petlahví či zábavnou hračku z hrdla petlahve, šňůrky a knoflíku. Žáci také vyráběli z petlahví a víček kytičky, které si můžete prohlédnout na plotě naší školní zahrady.

Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelka

 

Mezinárodní den Downova syndromu

Ve čtvrtek 21. 3. byl mezinárodní den Downova syndromu, a proto jsme si s dětmi ve školní družině povídali o tom, co to Downův syndrom je. Hlavním tématem našeho povídání však byla především myšlenka, že každý z nás je jedinečný a pro svět důležitý.  V rámci této myšlenky vznikl také projekt, jehož podstatou je, že si v den Downova syndromu lidé vezmou každou ponožku jinou, aby tím podpořili jedinečnočnost nejen každé osoby s Downovým syndromem a každé jediné osoby.  A my jsme se tohoto projektu také zúčastnili a vyšli v tento den do světa s každou ponožkou jinou!

Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelka

BESEDA S POLICIÍ

Přijela k nám do školy policie! Naštěstí NE proto, že by někdo něco provedl ale proto, že pro naše žáky měla připravený preventivní program. Pro první až čtvrtou třídu měli připraven program o pravidlech jízdního provozu, a to především z pohledu chodců a cyklistů. Dětem se program líbil, a pokud dobře poslouchali, mohli dostat za odměnu reflexní prvky v různých tvarech a barvách. Jelikož čtvrťáky už letos čeká zkouška na dopravním hřišti, tak museli své vědomosti prokázat a to formou dopravních testů. Pátá třída měla preventivní program zaměřený na kyberšikanu, kdy byli žáci vtaženi do děje prostřednictvím komiksu, který oni sami četli.

Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelka