Recyklujeme a soutěžíme v ŠD

S žáky školní družiny jsme se zúčastnili soutěže „Jak třídit odpad a následně jej recyklovat?“, kterou pořádá obchodní dům Avion Shopping Park v Ostravě společně s obchodním domem IKEA. Cílem soutěže bylo vyrobit co nejnápaditější recyklovaný výrobek. Vítězové soutěže mohou získat dárkové poukazy od společnosti IKEA na vybavení herny, proto nám držte pěsti, ať můžeme naši družinu pro žáky školy více zútulnit.

Do Soutěže o nejnápaditější recyklovaný výrobek jsme s žáky naši školní družiny chtěli vyrobit něco, co bychom také později i využili. Proto naše myšlenky směřovaly k tomu, že vyrobíme nějakou hru nebo hračku. A tak jsme s dětmi vyrobili šachy z recyklovatelných materiálů.  Na hrací podložku jsme použili kartón ze staré krabice, který jsme polepili čtverečky z různých druhů látek. Základem jednotlivých šachových figurek je vždy korkový špunt. Korkový špunt u pěšců, jezdců, střelců a věží jsme omotávali vlnou. Pěšci pak mají místo hlavy bambulky z vlny, jezdci mají hlavy z kartónu a vlny, střelci mají hlavičky z rozříznutého korku a věže mají hradby z upravených víček z pet lahví. Králové a dámy jsou ozdobeni zbytky látek, koruny mají z upravených víček z PET láhví a místo očí mají knoflíky.

Při použití různých druhů látek na hrací plochu nás napadlo, že by naše šachy z recyklovaných materiálů mohly také využívat osoby se zrakovým postižením. Proto je tedy hrací podložka vytvořena z růžové koženky, která je hladká a z tmavě modrého flísu, který je chlupatý. Tmavou sadu šachových figurek jsme pak označili nalepenými korálky, aby šli jednotlivé sady od sebe barevně rozlišit.

Šachy tedy slouží nejen pro rozvoj logiky, ale také pro rozvoj jemné motoriky a hmatu a taktéž pro rozvoj sociální inteligence žáků. Sociální inteligence je rozvíjena prostřednictvím vyzkoušení si „jaké je to nevidět“ a umožňuje tedy dětem se vcítit do lidí nevidomých.

Vychovatelky ŠD 

 

Recyklujeme ve školní družině

V tomto školním roce jsme se chtěli ve školní družině zaměřit hlavně na téma recyklace a environmentální výchovu. Každý měsíc se snažíme začlenit do pravidelné činnosti témata týkající se především třídění odpadu a jeho dalšího zpracování. V prvním pololetí školního roku 2018/2019 jsme se již věnovali tématům jako: třídění odpadu, umístění nádob na tříděný odpad, životní prostředí ve škole a vlastní zdraví, zlepšení podmínek a životního prostředí ve škole, druhy odpadu, potřebnost třídění odpadu, dopad netříděného odpadu na životní prostředí, kontejnery a nádoby pro tříděný odpad, sběr ostatního odpadu, vliv třídění na zdraví a život, vznik a historie papíru, suroviny pro výrobu papíru, použití papíru dříve a dnes, papír z hlediska druhotného užití, třídění a sběr papíru, atd. S žáky jsme vyráběli plakáty na téma třídění odpadu, naši výtvarnou a pracovní činnost se snažíme zaměřit na práci z recyklovatelných materiálů. V rámci jednotlivých témat pro žáky připravujeme různé pracovní listy a kolektivní hry. Školní družina se také letos zapojila do mezinárodního programu Les ve škole, díky němuž jsme získali roční plány, pracovní listy, výukové materiály a spoustu zajímavých podnětů jak učit děti o lese přímo v lese pomocí pozorování a zážitků. Dalším krokem ke zlepšení našeho životního prostředí bylo pořízení košů na tříděný odpad v prostorách školní družiny, díky kterým jsou žáci vedeni k tomu jak správně nakládat s odpadem, který vytváříme.

Mgr. MgA. Lenka Šigutová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Bruslili jsme s „trpaslíky“

Ve středu 6. 2. byli žáci bruslit na Polárce ve Frýdku – Místku. Všichni se moc těšili, až si budou moci vyzkoušet bruslařské umění, ale nikdo netušil, že je na ledě přivítají dva trpaslíci a bludička z muzikálu „Sněhurka na ledě“, který mohli zhlédnout v říjnu v třinecké Werk Areně. Nebyli k poznání, protože jim chyběly kostýmy, ale bruslit uměli. Společně se pak žáci učili bruslit dopředu i dozadu, o jedné noze, prostě užili si na ledové ploše spoustu zábavy.

  

Z žákovských prací žáků 3. třídy:

    

Pololetní vysvědčení

 

Než jsme se nadáli, je půl rok za námi a žáci si ve čtvrtek 31. 1. odnesli domů svá pololetní vysvědčení. Pro 17 prvňáčků to bylo úplně první vysvědčení. Odměna za půlroční práci nikoho neminula, vždyť jeden den pololetních prázdnin si zasloužili žáci i učitelé.

Pokud byste chtěli vidět, jak naši žáci pracují ve škole, jak se děti z mateřské školy připravují do života nebo byste snad chtěli vidět, co všechno si mohou žáci vyzkoušet v zájmových kroužcích, přijďte se podívat do školy. 25. 2. 2019 máme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!

den otevřených dveří

Zdravá pětka aneb Pochlub se pětkou z jídelníčku

Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! Když budeš jíst pravidelné 5× denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví. A to celý den – od snídaně po večeři!

Tak toto slyšeli děti a žáci na besedě Zdravé 5. Paní lektorka seznámila žáky, jak se mají zdravě stravovat. Seznámila je se zásadami zdravého životního stylu.

Žáci ve skupinách řešili různé hádanky a kvízy, ve kterých museli ukázat, co všechno si zapamatovali z oblasti výživy. A protože své znalosti prokázali, škola dostala Certifikát Zdravé 5.

Celá akce byla finančně zabezpečena Nadačním fondem Albert.

      

Z prací žáků 3. třídy

    

 

 Lucie Šigutová, asistent pedagoga.

Prosinec byl super – ohlédnutí za Vánocemi

Prosinec ve škole rychle utekl, jak by ne, vždyť jsme se účastnili řady akcí, které nám zkrátily dobu čekání na dárečky.

V neděli 2. 12. se někteří žáci účastnili OBECNÍHO VÁNOČNÍHO JARMARKU. Žáci předvedli pásmo říkadel a koled. Všem se to moc povedlo. Za své představení byli odměněni drobnou sladkostí.

  

V pátek 7. 12. přišel Mikuláš, se kterým jsme rozsvítili vánoční stromeček. A pak už čas letěl. Vánoční beseda, den otevřených dveří v Palkovicích pro čtvrťáky a páťáky, konec plavání, vánoční dílny. Konečně přišel ten obávaný den čtvrtek 20. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA.

    

Rozsvítila se světla na pódiu v sokolovně, to aby i naše nejmenší děti byly dobře vidět. Ti nejmenší zatancovali zimní taneček a ti trochu větší přidali i říkanky a básničky. Žáci pak zahráli pár vánočních skladeb, přednesli básničky, děvčata z mažoretek zatančila a páťáci přidali dramatizaci Štědrovečerní pohádky. V sále zavládla vánoční atmosféra.

  

Hurá a Vánoce mohou začít – řekli si žáci v pátek, když si ve třídách nadělovali dárečky.

… a je tu konec

V pátek 25. 1. ukončili naši lyžaři výcvik. Své lyžařské umění zpečetili při závodech.

Foto reportáž naleznete:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjancaslanca.rajce.idnes.cz%2FLyzarsky_kurz_Opalena_2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zJlwxk8-cIrPs_XG0s79NjzHQZvIHUINv1AKokHq2_7E9SlRtGRzHvPk&h=AT26Zea8FDc8RsM8zgjlkQnWx55hN_gl6lpjzQLDw7gmOO_PL327yoXlwJaERqqqrSSCxzEof-Dg1EEChQtyYDyUK433CK1zWrWfywG3mWutIC__y7iW6Z5OmphNIr_2kyA