Sněhurka

Ve čtvrtek 4. 10. se žáci naší školy účastnili předpremiéry muzikálu na ledě „Sněhurka“.

  

Zájmové útvary ve školním roce 2018/2019

Od 1. října začínají pracovat kroužky ve školní družině.

ROZPIS ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŽÁKY NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU VE ŠK. R. 2018/2019
  13:00 – 14:00 hod. 14:00 – 15:00 hod.
Název kroužku Vyučující Název kroužku Vyučující
PONDĚLÍ Hudební kroužek Mgr. Miroslav Klimánek Gymnastický kroužek Mgr. Renáta Turková
Keramický kroužek I. Mgr. MgA. Lenka Šigutová Badatelský kroužek Bc. Naděžda Kopřivová
Gymnastický kroužek Mgr. Renáta Turková
ÚTERÝ Florbal I. Mgr. Renáta Turková Dramatický kroužek Mgr. Monika Liberdová
Výtvarný kroužek I. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Hudebně pohybový kroužek Mgr. Monika Liberdová
STŘEDA Hudební kroužek Mgr. Miroslav Klimánek Keramický kroužek II. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Šachy p. Vysoglad
Mažoretky Lucie Šigutová
ČTVRTEK Výtvarný kroužek II. Mgr. MgA. Lenka Šigutová Výtvarný kroužek III. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
PÁTEK Keramický kroužek III. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Florbal Mgr. Pavlína Libošková
Čtenářský kroužek Lucie Šigutová