Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny kanceláře školy jsou: každé pracovní pondělí mezi 9,00 a 12,00.

 

Vážení rodiče,
škola funguje i o prázdninách. Úřední hodiny kanceláře školy jsou:
každé pracovní pondělí mezi 9,00  a 12,00.

Jindy po telefonické dohodě na tel. čísle.

731 026 132

605 701 386

Přejeme krásné a pohodové léto.
Vedení školy

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO KROUŽKU

 

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se uskutečnila ve vestibulu naší školy vernisáž výstavy výtvarného kroužku. O úvodní slovo se postarala naše paní ředitelka a následně si již výstavu zahájili žáci výtvarného kroužku. Součástí vernisáže bylo také hudební vystoupení žákyň Terezy Tomáškové, Michaely Kovalové, Sophie Jane Balogh, Lucie Hajduškové, Markéty Halatové a Elišky Janíkové v doprovodu pana učitele Klimánka. Žáci si také pro návštěvníky výstavy připravili malé občerstvení.

Lenka Šigutová, vychovatelka ŠD

       

Naše škola má talent

Ve středu 13. 6. se školní jídelna proměnila v sál, který se naplnil všemi dětmi ze školy. Netrpělivě čekaly, co se začne dít. Nejen žáci byli netrpěliví, ale i učitelé, kteří byli pozváni do poroty soutěže osobní pozvánkou:

Dobrý den,

zvu vás do poroty  na naši soutěži : NAŠE ŠKOLA MÁ  TALENT. Jen potřebuji, aby jste se dostavil/a 13.6. 2018 v 8:00 hod. ( !!! RÁNO !!!) do  ŠKOLNÍ JÍDELNY.  A vzal/a si PRŮPISKU !!!   Tam si řekneme jak se bude hodnotit a po té v 8:30 přivedeme žáky ze tříd a nebo družiny do jídelny. Tedy místa kde to bude !!!                                                                                                                                                                                       ZAČÁTEK CELÉ SOUTĚŽĚ

 

        KDY ………. 13.6. 2018  v 8:30 HOD.   (!!! RÁNO !!!)

         KDE ………. ŠKOLNÍ JÍDELNA

        CO …………. SOUTĚŽ: NAŠE ŠKOLA MÁ TALENT.

       DĚKUJI                                                                                                      TOMÁŠ HALATA

                                                                                                                               ŽÁK 5. TŘ

 

A opravdu v 8,30 začala velkolepá show. Žáci 4. a 5. třídy předváděli různá představení a dokazovali všem divákům, že opravdu mají talent. Hned první vystoupení všechny zarazilo do židliček, když Tadeáš, žák 4. třídy uhodil do bubnů a všichni v sále jsme se přenesli na koncert rockové kapely. Vystoupení střídalo vystoupení, tanec, zpěv, hra na flétnu, recitační pásmo vlastních básní a spousta dalších vystoupení bavilo všechny diváky. Na závěr si žáci 5. třídy připravili anglické divadlo.

Dopoledne rychle uteklo a nikomu se nechtělo vrátit zpátky do třídy. Celá akce byla moc dobrá a velmi se žákům 5. třídy povedla. Soutěžící byli porotou odměněni za své výkony. Speciální cenu dostali taky moderátoři, kteří diváky celou show prováděli.

Mgr. Raszyková Barbara, ředitelka školy

Jíme ovoce a zeleninu

Ovocentrum ve školní družině

V pátek 8. 6. 2018 nás v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol přišli do školní družiny navštívit animátoři z Ovocentra ve Valašském Meziříčí. Zábavnou formou seznámili děti s tím, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu a jaké vitamíny a prospěšné látky obsahují ty nejznámější druhy ovoce, které mohly děti navíc hned ochutnat. Děti si také zahrály na kuchaře a naučily se připravit si zdravou ovocnou svačinu. Nechyběl ani maskot pan Jablko, který dětem rozdával odměny.

Lenka Šigutová, vychovatelka ŠD

      

Stanovení výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině

Stanovení výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s vyhláškou 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb. v platném znění

                                                                         Stanovuji

výši úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině pro školní rok 2018/2019

                                                                   100, –  Kč měsíčně

tato částka se stanovuje pro období od 3. září do 30. června školního roku 2018/2019 pro všechny děti ve školní družině ve stejné výši.

Mgr. Barbara Raszyková

ředitelka školy

 

 

Prázdninový provoz v MŠ

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách bude zajištěn v MŠ 20 v období od  2. 7. – 13. 7. 2018  a  27. 8.  – 31. 8. 2018

Úplata je stanovena pouze pro přihlášené děti v ceně za:

červenec     250 Kč

srpen          125  Kč

 Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 takto:

1. neomezená celodenní docházka 500, – Kč
2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ

 

250,- Kč
3.  děti, které mají staršího sourozence v ZŠ a MŠ Metylovice

 

250,- Kč
4. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci

 

výše úplaty bude  stanovena k 1. 5. 2019,

 

 

  1. 5. 2018

 

Mgr. Barbara Raszyková

ředitelka školy

příloha