Vánoční besídka a školní vánoční jarmark

Rádi bychom vás pozvali na VÁNOČNÍ BESÍDKU, která se uskuteční v místním KINOSÁLE dne  20.12.2018.

Dopolední představení pro babičky a dědečky bude začínat v 9,00 hod, odpolední vystoupení pro rodiče a ostatní rodinné příslušníky začne v 16,00 hod.

Provoz  MŠ 20.12.2018 bude do 15,30 hod. Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedli včas.

Sraz dětí z MŠ na odpolední představení je v 15,45 hod v sokolovně. Prosíme rodiče, aby děti byly již převlečené a měly s sebou přezůvky.  Hned po představení si děti přebírají rodiče.

Sraz žáků, kteří nenavštěvují ŠD je v 15,30 před sokolovnou, žáky přebírají třídní učitelé.

Žáci, kteří navštěvují ŠD, půjdou do sokolovny s vychovatelkami.

 

Děkujeme                                                                        Kolektiv  MŠ a ZŠ

plakát 

 

BESEDA S HASIČEM

V úterý 27. 11. druháčci besedovali s hasičem. Dozvěděli se, jak přivolat pomoc, když hoří. Zopakovali si známá telefonní čísla, vyzkoušeli si obleky. Beseda byla provázena filmem i různými rébusy a křížovkami.

Mgr. Libošková Pavlína

  

 

Výtvarná soutěž – O nejkrásnější dýni

  1. 11. se žáci dozvěděli, která dýně byla nejkrásnější.

Po týdenním napětí, kdy byly vystaveny všechny dýně, a všichni mohli hlasovat, se v pátek 16. října rozhodlo, že nejkrásnější dýní se stává dýně Radka Kotzura, V. třída, která získala nejvíce hlasů.

Dále byly v soutěži porotou oceněny dýně:  Anežky Šigutové, IV. třída a Terezy Tomáškové, V. třída

DUŠIČKY NEBO HALLOWEEN

  1. 11. probíhal ve škole projektový den, který se protáhl až do pozdních odpoledních hodin.

Žáci se během dopoledne zabývali svátky Halloween a Dušičky. Připravovali si program k připomenutí si těchto svátků.

Prvňáčci a druháčci si připravili pásmo básniček, pořekadel a rčení, ve kterých všem přiblížili náš tradiční svátek Dušiček. Hledali rozdíly mezi českou tradicí a anglosaskou tradicí Halloweenu.

Třeťáci pak všechny naladili halloweenskou náladou, čtvrťáci přidali pár módních typů pro strašidelné masky na připravené módní přehlídce.

Na závěr páťáci všem vysvětlili, jak vznikla halloweenská tradice dlabání dýní, krátkou anglickou pohádkou, doprovázenou obrázky. Pro nás, kteří anglický jazyk aktivně neovládáme, připravili i český překlad.

Odpoledne pak zábava pokračovala na akci pořádané SRPŠ, až do pozdních hodin, při které si všechny děti zažily spoustu zábavy. Ve škole si trochu zasoutěžily na různých stanovištích, kde musely plnit různé úkoly a po setmění se na hřišti rozhořely ohně. Všechny děti si na hřišti mohly užít bohaté zábavy, pohoštění a skvělé vystoupení Růže draka.

Všem rodičům a pedagogům, kteří tuto akci připravili, patří velký dík.

Uzamykání zahrady

Děti z každé třídy MŠ si připravily krátké vystoupení v podobě básničky a společné písničky a potom pomocí kouzelného klíče školní zahradu symbolicky uzamkly. Ani se nechtělo věřit, že je 2. listopadu a venku svítí sluníčko, které nás ještě pěkně hřálo. Pro zpestření programu si děti donesly nádherné kostýmy Podzimníčka, vyrobené doma s rodiči.

Ilona Závodná, učitelka MŠ

 

   

V říjnu sbírali kaštany všichni žáci

Od 1. října se všechny děti zapojily do soutěže pořádané SRPŠ ve sběru kaštanů a žaludů. V letošním roce se podařilo sesbírat rekordní množství.

Nejvíce nasbírali žáci II. třídy. Jejich snaha byla oceněna velkým dortem. A aby nikomu nebylo líto, že nevyhrál, rozdělili se druháci se všemi dětmi.

  

Beseda Oceán

V pátek 26. 10. se předškoláci i žáci účastnili v rámci environmentální výchovy  besedy Oceán. Za dětmi přijeli lektoři ze spolku NEPZ.

NEPZ je zkratka pro výchovně vzdělávací projekt NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ, který vede děti, žáky a studenty od 5ti do 18 let k pochopení významu divoké přírody, vnímání jejího ohrožení a nutné ochraně.

Děti a žáci měli možnost vidět život v oceánu, korálové útesy i život mořských živočichů. Dozvěděli se o problémech, které tuto oblast provázejí. Dozvěděli se, že i oni mohou pomoci řešit tyto problémy. Mohou se stát vnímavými a empatickými vůči životnímu prostředí a svým zájmem o přírodu a zvířata mohou přírodu ochraňovat.

Takto besedu vnímali žáci 3. třídy.

Mgr. Pavlína Libošková, třídní učitelka