Prázdninový provoz v MŠ

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách bude zajištěn v MŠ 20 v období od  2. 7. – 13. 7. 2018  a  27. 8.  – 31. 8. 2018

Úplata je stanovena pouze pro přihlášené děti v ceně za:

červenec     250 Kč

srpen          125  Kč

 Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 takto:

1. neomezená celodenní docházka 500, – Kč
2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ

 

250,- Kč
3.  děti, které mají staršího sourozence v ZŠ a MŠ Metylovice

 

250,- Kč
4. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci

 

výše úplaty bude  stanovena k 1. 5. 2019,

 

 

  1. 5. 2018

 

Mgr. Barbara Raszyková

ředitelka školy

příloha

 

Výlet na Boží Muka

V pátek 25.5. bylo nádherné počasí a tak jsme šli na výlet. Sraz byl u školy, rozdali jsme si do batůžků občerstvení a vyrazili směr Čupek, kolem vodárny a na Boží Muka. Úžasné místo pro odpočinek, opékání párků a unavení dětí ! Kluci si zahráli fotbal, holky si v lese stavěly domečky z mechů a ti nejmenší si mohli stavět hrady z dřevěných kostek. Když nás přepadl hlad, opékli jsme špekáčky, které všem moc chutnaly – nezůstal ani jeden. Čas utekl strašně rychle, návrat ke škole byl v 17.30, kde už na děti čekali jejich rodiče.
Výlety jsou hodně oblíbené, vždy máme hojnou účast dětí i rodičů. Děkujeme a zase se těšíme na další výšlap 

Všechny fotky z našich akcí najdete na facebooku „SRPŠ Metylovice“

Odkaz: https://www.facebook.com/SRP%C5%A0-Metylovice-1538937896318137/

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2018/2019

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace

739 49 Metylovice 620

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizacesvou ředitelkou rozhodla v souladu s ustanovením § 34 a § 165 odst. 2 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Děti s registračním číslem

MS 01/18

MS 02/18

MS 03/18

MS 04/18

MS 05/18

MS 06/18

MS 07/18

MS 08/18

MS 09/18

MS 10/18

MS 11/18

MS 12/18

MS 13/18

se přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Čarodějnický slet v MŠ

Čarodějnický slet

27. 4. se všechny malé čarodějky a čarodějové sešli na zahradě MŠ, aby společně oslavili svůj svátek. Učitelé si pro děti připravili jednotlivá stanoviště a za jejich zdolání si každé dítko odneslo diplom a malou pozornost. Létalo se na koštěti, hledali se pavouci v písku, pletly se pavučiny, skládalo se kouzelné zrcadlo a vařil se i kouzelný lektvar. Celé dopoledne prosvícené sluncem si děti i učitelé náramně užili.

Jana Murková, učitelka oddělení Krtečci
   

Den Země

Eko den

Na závěr týdne věnovaného Zemi 25. dubna byl pro žáky připraven projektový den – Eko den. Žáci byli rozděleni do 8 barevných skupin. Každá skupina měla za úkol podle připraveného plánku projit 8 stanovišti a sesbírat co nejvíce bodů. Tým, který sesbíral nejvíce bodů, zvítězil. Na konec skupiny připravili naší Zemi přání i s básničkou. Nejkrásnější přání bylo také oceněno.

Mgr. Barbara Raszyková

 

Matička země je milá ke mně

máme ji rádi jsme kamarádi

staráme se o ni

na jaře tu všechno krásně voní

Vymyslela a napsala hnědá skupina

 

Den Země

DEN ZEMĚ V ŠD

V rámci oslavy Dne Země se také děti ze školní družiny věnovaly tomuto krásnému svátku.

Nejprve děti vytvořily strom přání, kde každé dítě napsalo na jednotlivé listy stromu, co by chtělo změnit, abychom se na té naši krásné Zemi měli všichni dobře. Poté následovalo povídání o recyklaci a možnosti dalšího využití odpadu, což si děti také hned vyzkoušely a ve skupinkách si zahrály na módní návrháře, kteří se pokusili z použitých materiálů vytvořit nové oblečení.

Vznikly opravdu zajímavé kousky, což můžete posoudit v naší fotogalerii.

Mgr. MgA Lenka Šigutová, vychovatelka ŠD

      

Den Země

Sokolníci

Co je lepší než vidět všechno na vlastní oči a navíc si moci na to i sáhnout.

V pondělí 23. dubna mohli děti i žáci vidět z blízka dravce, které mohou vidět jen z dálky na nebi nebo v zoologické zahradě. Některým se podařilo, dravce i pohladit.

Bc. Libošoková Pavlína, TU II. třída