Dětský maškarní ples se Sdružením rodičů

V sobotu 18.2. jsme uspořádali tolik očekávaný Dětský maškarní ples. Děti byly natěšené, rodiče taky a my ještě více. Kdy jindy se můžeme převléct do masek vodníků, pirátů, policistů, víl, Rubikových kostek, Flinstounů a vyrazit mezi děti a dospěláky do Sokolovny
Ve 14 hodin spustilo Divadlo Modrý slon svůj program. Nechyběla přehlídka masek, rock ‚n‘ roll, soutěže, velmi zábavné koulování, hry a tanec s rodiči, vystoupení našich mažoretek, vyhodnocení masek a letos opravdu bohatá tombola.
A Kolo štěstí ? To se ani na minutu nezastavilo. Děti si odpoledne užily a věříme, že si všichni odnesli aspoň malou pozornost, ať už z tomboly nebo cenu útěchy za kostýmky.
Letos musíme opět pochválit děti a hlavně rodiče za krásné masky, které dětem dali nebo vyrobili. Ty vyrobené oceňujeme zvlášť, protože víme, kolik práce to dá.
Děkujeme všem rodičům a prarodičům za napečení úžasných zákusků, dezertů a buchtiček !
Děkujeme všem našim dobrovolníkům za pomoc s přípravami plesu, včetně roznosu pozvánek a úklidem po plesu !
A v neposlední řadě děkujeme našim věrným i novým sponzorům, protože jako každý rok by to bez vás všech prostě nešlo !!!
Sponzoři dětského plesu byli:
www.dvedeti.cz
Pavel Hajdušek
www.nejenkrby.cz
Restaurace „Pod lípami“
Dušan Venháč
Pálkovická sjezdovka „Lyžování za domem“
Miroslav Klimánek
Vinárna Sokol
Levné kostýmy na karneval (fb stránka)
Milan Hajdušek
www.fajnestroje.cz – LV servis Metylovice
Vladimíra Volná
Jan Rypka
Potraviny Milan Kulhánek
CUSTOM K.M. SADLERY s.r.o.
Ilona Vyvialová
Magda Kopecká
METALCUP – Vlastislav Foldyna
Včelí farma – Aleš Pink
Zuzana Čečotková
Veronika Mohylová
Hasičský záchranný sbor – Moravskoslezský kraj – Územní odbor Karviná
Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava
Dětská herna Pohoda Frýdek Místek
Jarmila Ševčíková
Martin Žídek
René Schmidt
Hospůdka „Na hřišti“
Sportovní klub Metylovice

Fotky z dětského plesu najdete na naší FB stránce „SRPŠ Metylovice“

Opatření k zajištění bezpečnosti žáků ve škole a zajištění bezpečného provozu školy

Vážení rodiče,

abychom splnili Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti Č j.: MSMT-1981/2015-1, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a abychom měli přehled o pohybu cizích osob po škole, budou od 1.3.2017 zavedena tato opatření v budově základní školy:

 1. Rodiče dětí MŠ budou převádět své děti do šatny a poté do oddělení MŠ. Pohyb je rodičům dětí z MŠ umožněn jen v přízemí budovy školy.
 2. Matky s kočárky vedoucí děti do MŠ mohou použít vchod pro invalidy, kde je umístěn bzučák umožňující vstup do budovy.
 3. Rodiče dětí ZŠ zanechávají své děti před školou, děti vstupují samy do budovy a odcházejí samostatně do školní družiny.
 4. Rodiče vyzvedávající si děti ze ŠD zazvoní na vychovatelku ŠD. Služba převede dítě do šatny, kde se dítě převlékne. Rodič na dítě čeká před školou. Pokud je dítě ve školní jídelně, zvoní rodič na kuchyň.
 5. Pokud potřebují rodiče projednat cokoliv s vyučujícím či hospodářkou školy, hlásí se videotelefonem v ředitelně školy, případně hlásí svůj vstup do patra budovy službu konajícímu zaměstnanci školy v přízemí budovy.
 6. Rodiče jsou povinni respektovat pokyny zaměstnanců školy. Tyto pokyny jsou pro rodiče závazné.
 7. Rodičům, pokud je jim umožněn vstup do budovy, není dovoleno vpustit do budovy jinou osobu.
 8. Vyzvedávání obědů je možné jen přes rampu zadního vchodu budovy.

Poznámky:

 • Dítě vykonávající školní docházku je schopno se samostatně pohybovat v budově školy a manipulovat s aktovkou
 • Individuální případy, kdy dítě potřebuje v rámci sebeobsluhy při vstupu a odchodu z budovy pomoc dospělého či školního asistenta, budou projednány s ředitelkou školy
 • Kromě bezpečnosti byly důvodem k zavedení těchto opatření i důvody hygienické a organizace výuky (zablácené prostory školy v místě, kde se děti pohybují v přezůvkách, narušování vyučovacích hodin přítomností rodičů ve třídě)
 • V šatnách a ve vestibulu školy je zajištěn dohled nad žáky.

Pokud budete potřebovat individuálně postup blíže vysvětlit, obraťte se na mne a dohodneme společný termín konzultace.

Děkuji vám za pochopení.

 

Renata Spustová, ředitelka

Informace k zápisu do základní a mateřské školy

Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční dne 4.4.2017 v budově základní školy od 13,00 do 16,30 hodin. Zápisu se s rodiči zúčastní i přijímané dítě.

Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční dne 9.5.2017 v budově základní školy od 15,00 do 16,30 hodin.

Na oba zápisy je potřeba přinést rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče a přátele naší školy na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 8. března 2017 v naší základní a mateřské škole od 7,40 do 16,00 hodin. Žádáme všechny zájemce o prohlídku prostor základní a mateřské školy, aby se ohlásili službě, která je bude školou provázet. V ZŠ zvoňte na ředitelnu, v MŠ 20 bude přístup přes spojovací krček.  Z bezpečnostních důvodů nebude možný volný pohyb osob po budovách. těšíme se na Vaši návštěvu. Zaměstnanci školy

 

Pozvánka na Dětský maškarní ples

Zveme všechny děti a jejich rodiče na maškarní ples, který se koná v sobotu 18.2. ve 14 hodin v místní Sokolovně. Přijďte všichni v maskách a s dobrou náladou, čeká vás spousta her a zábavy, výborné občerstvení, malování na obličej, bohatá tombola a soutěž o nejlepší masky !

Na všechny se těší Sdružení rodičů.

Čtenářské dílny pro třeťáky

V pátek 27.1. strávili žáci třetí třídy celé dopoledne s knihami pod heslem „Čtení nás baví aneb čteme spolu, čteme rádi“. Žáci si donesli nejoblíbenější knihy, ze kterých předčítali třídě. Měli také možnost prohlédnout a pročíst si spoustu dalších zajímavých knih, které byly ve třídě k dispozici a inspirovat se tak k dalšímu čtení. Společně si vyrobili krátké čtenářské deníky a záložky do knih. Žáci si tento den zlepšovali své čtenářské dovednosti a budovali kladný vztah ke knihám. Největší úspěch měly knihy o Harrym Potterovi. Akce se povedla a všichni si odnesli své výrobky a hlavně spoustu cenných zážitků. Denisa Radková