SRPŠ a Den obce

Milé maminky a babičky, milí tatínci a dědečci, máte opět možnost pomoct svým dětem !!!
Stačí upéct bábovku, bublaninu, roládu, minizákusky, řezy,…. cokoliv Vás napadne a spojit se s námi na tel.č. 604967720 (Markéta Macháňová).
Vaše – naše dobroty se budou prodávat v sobotu 3.9.16 na Dni obce. Výtěžek použijeme pro děti z MŠ a ZŠ Metylovice.
Věříme, že nás v tom nenecháte 😉 Díky !

_vyrn_243mini_zakusky

Informace k zahájení školního roku a k výuce od 2.9. do 9.9.

Slavnostní zahájení školního roku 1.9. 2016 v 8,30 hodin v základní škole. Ukončení v 9,30. Školní družina bude v provozu od 2.9.2016.

Rozvrh od 1.9. 2016 do 9.9.2016:

1.9. 8,30 – 9,30, ŠD není v provozu

2.9. výuka od 8,30, 1. a 2. roč. do 11,10 ,  3.-5. roč. do 12,00 .ŠD od 11,40 do 16,00

5.9. – 6.9. Po, Út  výuka od 8,30 1. roč. do 11,10, 2.-5.roč.  do 12,00. ŠD od 11,40 do 16,00

7.-9.9. St, Čt, Pá výuka dle rozvrhu. ŠD dle rozvrhu ŠD

Poznámka: Žáci končící výuku v 11.10 mají zajištěn dohled v jídelně do 11,40  – do skončení oběda. Poté odcházejí do ŠD. Od 11,40 probíhá činnost ŠD.

Více info v odkazu Organizace ZŠ

Kroužky pro žáky ve školním roce 2016/2017

Organizace a řád kroužků pro školní rok 2016/2017

od 15.9.2016

 

  1. Mažoretky

Pondělí: sraz ve 13,30 ve školní družině. Žáky odvádí p. Lucie Šigutová hromadně do tělocvičny. Kroužek je ukončen v 14,30 opět v budově školy, kam děvčata vedoucí kroužku odvede. Mimořádně vyzvedávat děti je možné pouze v budově školy.

  1. Domácí mazlíčci

Pondělí: kroužek se koná od 12,30 hodin do 13.30 v 5. Třídě. Vedoucí kroužku Mgr. Denisa Rabinská si vyzvedává děti ve školní družině. Po ukončení kroužku opět děti vrací zpět do ŠD.

  1. Floorball

Úterý: Sraz žáků ve 13,15ve školní družině. Vedoucí kroužku Mgr. Pavel Kožuch odvádí žáky do tělocvičny. Návrat zpět do ŠD ve 14,00 h.S sebou sportovní obuv a oděv.

  1. Náboženství

Čtvrtek: od 13,30 do 14,15 v budově školy – učebna PC. Vedoucí kroužku katechetka p. Málková

  1. Keramika

Keramická dílna a výtvarná učebna

Pondělí: 12,30 – 13,30 13,30 – 14,30

Středa:   12,30 – 13,30

Vedoucí kroužku Adam Mráček vyzvedává děti ve ŠD, po skončení odcházejí žáci zpět do ŠD. Je nutné vybavení zástěrou.

  1. Kytara

Pondělí: 14,00 – 15,00

Středa:   14,00 – 15,00

Vedoucí kroužku Naděžda Reková vyzvedává děti ve školní družině a po ukončení je odvádí zpět do školní družiny či do šatny a předává je vychovatelce ŠD.

 

  1. Flétna

Středa:   16,00 – 16,30

Kroužek probíhá v oddělení MŠ Sluníčko. Vedoucí kroužku Naděžda Reková vyzvedává děti ve školní družině a po ukončení je odvádí do šatny.

  1. Sebeobrana

Čtvrtek:   13,30 – 14,30

Vedoucí kroužku Mgr. Denisa Rabinská vyzvedává děti ve školní družině, odvádí je do tělocvičny. Po ukončení je odvádí zpět do školní družiny či do šatny a předává je vychovatelce ŠD. Nutné sportovní oblečení a obuv.

  1. Sborový zpěv

Úterý:   13,15 – 14,00

Vedoucí kroužku Renata Spustová vyzvedává děti ve školní družině a po ukončení je odvádí zpět do školní družiny či do šatny a předává je vychovatelce ŠD.

 

  1. Hra na housle

Úterý:   dle individuální dohody s BcA. Lenkou Liberdovou

Vedoucí kroužku BcA. Lenka Liberdová vyzvedává děti ve školní družině a po ukončení je odvádí zpět do školní družiny či do třídy a předává je vychovatelce ŠD.

 

Činnost všech kroužků se řídí školním řádem.

 

Hospodaření Sdružení rodičů Metylovice, o.s. za školní rok 15/16

Rádi bychom zveřejnili hospodaření Sdružení rodičů Metylovice o.s. za rok 15/16:
PŘÍJMY:
Příspěvky rodičů            33750 Kč
Maškarní ples                55167 Kč
Sponzorské dary            5000  Kč
Dotace OÚ Metylovice  10000 Kč
Celkové příjmy jsou    103917 Kč

VÝDAJE:
Halloween                11406 Kč
Mikuláš nadílka          6591 Kč
Maškarní ples           25581 Kč
Výlet Pískovny            1180 Kč
Smažení vaječiny        1589 Kč
Autobus do divadla    2660 Kč
Autobusy výlet Bílá     7100 Kč
Mikiny 5.třída               1936 Kč
Trička předškoláci       1649 Kč
Dárky na Dětský den  29900 Kč
Dětský den                 11414 Kč
Celkové výdaje jsou 101006 Kč

Celkový příjem Sdružení rodičů za rok 15/16 činí 103917 Kč. Když odečteme částku 33750 Kč (členské příspěvky od rodičů), vyjde částka 70167 Kč, kterou ve školním roce 15/16 Sdružení rodičů nabylo vlastním úsilím a sponzorům. Na jednoho žáčka tedy vychazí částka 590 Kč (119 dětí MŠ a ZŠ Metylovice).

Tímto děkujeme všem stávajícím členům, našim věrným dobrovolníkům a všem, kdo kdy nezjištně přiložili ruku k dílu. V neposlední řadě také velké díky Obecnímu úřadu Metylovice za poskytnutou dotaci !

Přejeme všem krásné léto, Sdružení rodičů Metylovice, o.s.

Dětský den se Sdružením rodičů

Ve středu 29.6. v dopoledních hodinách jsme uspořádali pro děti, které navštěvují ZŠ a MŠ v Metylovicích, parádní Dětský den. Počasí vyšlo na jedničku. Sraz byl na hřišti ráno po 8mé hodině. Všichni dostali na krk cedulky se jmény a obešli připravené stanoviště, kde plnili různé úkoly za malé sladké odměny. Děti střílely ze vzduchovky a luku, bouraly minikuželky, snažily se dostat cukr na šňůrce do pusy, poznávaly zvířátka. Jako volná zábava byla jízda na konících, skákací hrad a tolik oblíbený Zorbing. Vystoupení pejsků v agility děti moc zaujalo a tleskali i ti nejmenší. Mažoretky nám ukázaly krásnou sestavu. Vyhlásili jsme vítěze ve sběru víček, vyhrála 4. a 5. třída. Už předem hlásili, že se rozdělí i s těmi, kteří nevyhráli. Na závěr byla komentovaná ukázka výcviku psů s ukázkou zadržení lumpů. Pejsci nám ukázali, jak umí aportovat, pozdravit, dávat „pac“, chodit u nohy, sednout, lehnout, štěkat, chytat frisbee a spoustu dalších povelů. Některé děti si i vyzkoušely, jakou sílu má pes. Celé dopoledne hrály písničky z pohádek, které si mnozí i prozpěvovali. Rozdávali jsme domácí koláčky a nechyběly ani nápoje. Všechny děti dostaly osušky se svým jménem, kluci modré barvy, holky růžové. Konec Dětského dne byl kolem 12té hodiny, ti nejmenší nás sice opouštěli dříve, ale i tak si to užili.
Velmi děkujeme všem vystupujícím, jmenovitě Kynologickému klubu Frýdlant nad Ostravicí, Agility – Katka Martinátová s Maxem a Míša Svobodová s Charliem, projížďky na koních Andrea a Tereza Venháčovy, metylovské mažoretky pod vedením Lucie Šigutové. Byli jste skvělí !!!
Fotky najdete na naší FB stránce „SRPŠ Metylovice“.

Školní výlet v zábavním parku na Bílé – nově fotogalerie

V úterý 14. 6. si děti MŠ i ZŠ vychutnaly velký školní výlet do letního zábavního parku na Bílé. Cesta uběhla rychle a nikdo neměl čas se nudit. Školkáčci si v parku užili šmoulů a atrakcí pro ně, včetně šmoulích domečků a útěkem před Gargamelem. Školáci si dosyta zabubnovali a zakřičeli s indiány. Všichni si s chutí zaskákali na vzduchové trampolíně, lovili vysokou zvěř v lesích, vydali se do hluboké džungle a vyzkoušeli si život pána opic – Tarzana; to když se po lanech proháněli mezi stromy.

K vidění byla i divoká zvěř jako horské kozy a divoké ovce, v tůni obří pstruzi a cosi, co se podobalo žralokům. Když se děti dosyta vynadívaly na zvířátka, čekal je ještě krkolomný sjezd na pneumatikách – krk si však naštěstí nikdo nezlomil. Školáci se také zachovali jako praví nezkrotní indiáni a stánek se suvenýry vzaly nakonec děti útokem. Nemalou pozornost nakonec nečekaně vzbudila krásná chlupatá barevná housenka na opěradle sedadla autobusu po cestě zpět. Ta byla

z Bílé přivezena do Metylovic, a tak jsme dokonce i rozšířili místní faunu. No co vám budu povídat, výlet to byl maximálně úspěšný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Oldřich Staněk

http://barborasigutova.rajce.idnes.cz/Skolni_vylet_Bila/